Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

Blozen mag - boekentip

Jaargang: 
9
Datum: 
17 jun. 2015
Nummer: 
19
Schrijver: 
J.G. Sikkens-Hoving
ID:
1523


Het lijkt gewoon, maar het is een hele prestatie. Een klein kind leert een taal spreken. Mensen in de omgeving van de baby wijzen dingen aan. Benoemen dingen. Zingen liedjes. Kleine kinderen horen gesprekken van andere mensen. Tijdens de dingen van elke dag worden ze geïntroduceerd in een taal.

Eigenlijk is dit meestal de manier van opvoeden. Kinderen meenemen in het leven van elke dag. Wat is ook een betere manier om het leven van elke dag te leren? Hoe werk je als ouders mee aan de rekenvaardigheid van je kind? Je kunt bij het tafeldekken de lepels tellen. Hen betrekken bij het boodschappen doen.

Je wilt kinderen leren leven met de Here. Ook dat doe je in het leven van elke dag. Je neemt de kinderen mee naar de kerk. Je bidt samen. Tijdens een flinke storm wijs je op Gods kracht. God is de baas over de wind en over de golven. Of je wijst erop dat de Heilige Geest net is als de wind. Je kunt de Heilige Geest ook niet zien. Maar je ziet zijn werk wel.

Seksuele opvoeding

We nemen kinderen mee het leven in. We brengen hen in aanraking met taal. Met de getallen. We nemen hen mee in het leven met de Here. Maar hoe moet dat dan met de seksuele opvoeding? Moeten we dan wachten tot er vragen komen van de kinderen? Zou dat verstandig zijn? Niet elk kind stelt vragen. Bovendien weet een kind niet per se welke vragen hij zou moeten stellen. Kinderen vragen over het algemeen niet naar de grammaticaregels. Daar komt een opvoeder mee. Want die regels kennen is wel belangrijk. Zo is het ook met de seksuele opvoeding. Het geweten van kinderen wordt tijdens de basisschoolleeftijd sterk gevormd. In die periode moeten we er met hen over spreken. Ze weten niet wat ze er over moeten weten. Dat moeten wij als opvoeders bedenken.

Als we ons als ouders niet voorbereiden op vragen van kinderen, dan is de kans groot dat we met de mond vol tanden staan als er iets gevraagd wordt. Dan kun je schrikken van een vraag, omdat die onverwacht komt. Omdat je zo snel niet weet wat je moet zeggen. Als je kind dat merkt, zal het misschien uit meeleven met jou geen vragen meer stellen. Dan wordt het onderwerp taboe.

Emotie en feitelijke informatie

Er zijn best aanleidingen om over seksualiteit te spreken. Kinderen stellen zelf vragen. Een zwangerschap of bepaalde Bijbelgedeelten kunnen een mooie aanleiding zijn. Informatie van buitenaf of bepaalde scheldwoorden die een kind hoort, nodigen uit tot gesprek. Een seizoen als de lente, met de geboorte van allerlei dieren, kan aangegrepen worden om kinderen een stukje seksuele opvoeding te geven.

Er zijn dus best aanleidingen om over seksualiteit te spreken. Maar we vinden dat vaak moeilijk en dat is niet raar. Als echtpaar verbinden we emotie aan het thema seksualiteit. Psychologe Sarina Brons-van der Wekken verwoordt het zo: Mensen zijn nooit zo kwetsbaar, in de goede zin van het woord, als wanneer ze seksuele gemeenschap hebben. Dat is iets waar velen moeilijk woorden voor kunnen vinden.

Ouders zien het complete plaatje van seksualiteit voor zich bij een vraag naar hoe de baby in de buik gekomen is of hoe de baby uit de buik komt. Voor ons als ouders zijn die onderwerpen emotioneel beladen. Wij verbinden er emoties aan. Dat is voor jonge kinderen niet zo. Die vragen naar een klein stukje feitelijke informatie. De emoties die er voor ouders bijhoren, kunnen ze ook nog niet begrijpen.

Vertaalslag naar kinderen

De vertaalslag van ons eigen denken over seksualiteit naar dat van kinderen, is niet altijd makkelijk. En dat is waar het boekje `Blozen mag´ goed bij kan helpen. Het boekje is geschreven door de christelijke psychologe Sarina Brons-van der Wekken. Zij heeft zich in lezingen en boekjes veel beziggehouden met seksuele opvoeding.

In het boekje maakt zij onderscheid tussen seksuele opvoeding bij jonge kinderen en bij tieners. Jonge kinderen moeten gaandeweg steeds meer feitelijke informatie krijgen over seksualiteit. Tieners moeten van ouders horen wat Gods plan is met seksualiteit. Seksualiteit versterkt de band tussen man en vrouw en binnen die hechte relatie kunnen er, als de Here dat wil, kinderen geboren worden.

Een echte aanrader

Het boekje `Blozen mag´ is gemakkelijk te lezen. Er staan veel praktijkvoorbeelden in. Dat is kenmerkend voor het boek. Het is praktisch en concreet. De schrijfster geeft allerlei voorbeelden hoe je dingen kunt uitleggen op het niveau van een kind. Hoe kun je antwoord geven aan een kind van vijf dat naar maandverband wijzend, vraagt wat dat is? Wat moet je met kinderen die hun geslachtsdelen aanraken? Wat moet je met duimen of met kinderverliefdheden?

De schrijfster laat verder zien hoe je gelegenheden kunt gebruiken om informatie te geven. Ze wijst op het belang van herhaling, omdat (jonge) kinderen dingen weer vergeten. Ze laat zien hoe je kinderen kunt waarschuwen om niet mee te gaan met vreemde mensen. Hoe je kinderen kunt leren om hun grenzen aan te geven. Ze wijst tieners op Jozef, om te laten zien dat je ook in een wereld van verleidingen (Potifars vrouw) vast kunt blijven houden aan Gods plan met seksualiteit. Achterin het boekje staat een lijst met boekjes die kinderen zelf zouden kunnen lezen. Als ouder zou je die boekjes kunnen lezen om te leren hoe je over seksualiteit kunt praten met je kind.

Al met al een echte aanrader.