Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

Bidden (9)

Jaargang: 
4
Datum: 
19 mei. 2010
Nummer: 
19
Schrijver: 
M. Oosterhuis-Sikkens
ID:
672
Rubriek: 

We zijn vandaag aangekomen bij de zesde bede. ‘En leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze.’ Bij de vorige bedes wist je misschien wel wat de bede betekende voordat je onze uitleg ging lezen. Deze bede is wat lastiger. Probeer het eens in je eigen woorden te zeggen. (Tip: denk aan wie de ‘boze’ is) Lees daarna dit artikel, dan weet je of jouw omschrijving goed is.

Wij zijn zwak

Als je deze bede uitspreekt zeg je eigenlijk: ‘Here, wij mensen zijn zo zwak, wij doen zo maar verkeerde dingen, wilt u ons daar voor beschermen?’ Alle mensen willen steeds weer de verkeerde dingen doen. Wij kunnen geen moment standhouden en doen wat de Here God van ons vraagt. De dingen die de duivel en de goddeloze mensen ons voorhouden vinden we ook zo leuk. Wij willen graag doen wat zij doen. Ons vlees is zwak. Wij gaan zomaar tegen Gods geboden in. We vragen in ons gebed of de Here ons sterk wil maken. We vragen of Hij ons wil helpen om te strijden tegen deze verleidingen. We vragen of Hij met Zijn Heilige Geest in ons hart wil werken zodat we eens zullen overwinnen.

Verzoekingen in de woestijn

De duivel probeerde de Here Jezus ook te verleiden tot het doen van zonde. Lees Lucas 4:1-13 en vul de goede antwoorden in. (het verhaal staat ook in Matth. 4:1-11 en Marcus 1:12-13) Achter de antwoorden staat een letter. Als je antwoorden goed heb ingevuld vormen die letters samen een woord. Welk woord lees je?
Vragen
Antwoorden
Hier kun je uit kiezen:

1. Waar ging de Here Jezus heen?

In brood (e)

2. Hoeveel dagen bleef Hij daar?

De tempel.(l)

3. Waarin kon de steen veranderd worden?

De engelen. (i)

4. Wat liet de Duivel aan Jezus zien?

De duivel aanbidden.(b)

5. Wat moest Jezus doen om het te krijgen?

verzoeken. (k)

6. Op de rand van welk gebouw gingen ze daarna staan?

Naar de woestijn. (o)

7. Wie zouden Jezus op moeten vangen als hij naar beneden sprong?

De koninkrijken der wereld (n)

8. De Here Jezus geeft als antwoord dat wij God niet mogen...

40 dagen (g)

Antwoord: Wij kunnen niet standhouden voor de duivel zelfs geen..........

Verzoeking

De duivel doet steeds zijn best om ons van God weg te halen. Hij weet precies welke zwakheden we hebben. Dit is voor elk mens verschillend. De duivel weet precies waarmee hij je kan pakken. Pas er dus maar voor op! Wij vergeten vaak dat de duivel zo werkt en daardoor trappen we zomaar in zijn val. In het paradijs is dat al begonnen. De mens wilde toen net zo knap en machtig zijn als de Here.
De mensen denken vaak dat ze wel naar de Here willen luisteren maar dat ze vaak zo weinig mogen van Hem. Dat was vroeger zo maar dat is nog steeds zo. Wij willen wel naar de Here luisteren en trouw naar de kerk gaan maar we willen ook dit doen, en daar naar toe gaan. Aan een loterij meedoen lijkt ons ook zo spannend, of naar een werelds feest gaan lijkt ons zo leuk, en die film ..... ach ja, één kleine vloek maakt toch niet uit? En daar werkt nu precies de duivel. Hij probeert je te verleiden om de dingen te doen die God niet wil. Hij praat het goed. Ach, één keer mag toch wel? De regels van God zijn ook zo streng!
De duivel is heel knap in het verzinnen van manieren om je te verleiden. Ook zet hij vaak andere mensen in. Hij gebruikt ze om jou van de Here weg te trekken.

Maar verlos ons van de boze

En toch is de duivel niet de baas! Hij denkt soms van wel en hij kan ook heel veel. Maar de Here is machtiger. De Here Jezus heeft hem overwonnen. De duivel weet dit, en hij weet ook dat hij niet veel tijd meer heeft. Hij gaat daarom nu rond als een ‘briesende leeuw’. Hij zoekt de kinderen van de Here God op om die te verleiden. De goddelozen heeft hij al daar hoeft hij niets meer voor te doen.
We moeten aan de Here God vragen of Hij ons wil beschermen. Hij is de enige die dat kan. Mensen kunnen dat niet, die zullen verliezen van de satan. Maar de Here God kan ons beschermen en verlossen. Vraag Hem om hulp!

Beproeving

Een beproeving is iets heel anders. Een beproeving komt van de Here God. De Here God wil dan kijken of je echt van Hem houdt, en dat je dit niet alleen zegt maar dat het ook zo is. Als er moeilijkheden in ons leven komen, kunnen we de Here vergeten. Of Hem zelfs de schuld van iets geven. Een beproeving komt dus van de Here en zorgt er voor dat je dichter bij Hem gaat leven.
Nu je de beide woorden, verzoeking en beproeving kent, snap je ook wel dat je het ene niet zomaar kan invullen voor het andere. Je kunt verzoeking niet zo maar weghalen uit het gebed en er beproeving voor in de plaats zetten. ‘Leid ons niet in beproeving maar verlos ons van de boze.’ De boze, de duivel zorgt niet voor de beproeving dus deze zin klopt niet. Toch hebben de vertalers van de Nieuwe Bijbelvertaling het wel zo opgeschreven. Ze hebben verzoeking ingeruild voor beproeving. Dat kan helemaal niet!
Het erge is dat jij op school waarschijnlijk ook de Nieuwe Bijbelvertaling gebruikt en het dus misschien ook verkeerd leert. Pas hier voor op!
Met deze belangrijke waarschuwing willen we dit artikel besluiten. De volgende keer zullen we het hebben over de afsluiting van ons gebed.

Verschillen

Tot slot nog even de verschillen op een rijtje. Zet op de goede plaats een kruisje.

verzoeking
beproeving

1. Komt van de Here.

2. Komt van de duivel. (de boze)

3. Is bedoeld om ons van God af te trekken.

4. Is bedoeld om ons geloof sterker te maken.