Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

Bidden (7)

Jaargang: 
4
Datum: 
21 apr. 2010
Nummer: 
15
Schrijver: 
M. Oosterhuis-Sikkens
ID:
662
Rubriek: 

Vandaag gaan we verder met de uitleg van het gebed dat de Here Jezus ons geleerd heeft. We noemen dit gebed ‘Het Onze Vader.’ We hebben gezien in de vorige verhalen dat de eerste, tweede en derde bede gaan over dingen van God. We vragen om de heiliging van Zijn Naam, om de komst van Zijn Koninkrijk en om de uitvoering van Gods wil. De vierde bede , die we vandaag uitleggen, gaat over iets wat we vragen voor onszelf. Nu pas! Na drie bedes komen we bij onszelf. De Here Jezus leert ons hiermee eerst aan God te denken en daarna pas aan onszelf!

Verzorgen

‘Geef ons heden ons dagelijks brood’, dat is de vierde bede. Dat betekent, Here wilt U voor ons zorgen en geven wat we nodig hebben aan eten en drinken? Elke dag hebben we eten en drinken nodig en we krijgen dat van God. Wij in Nederland vergeten dat wel eens. We hebben elke dag eten en drinken genoeg. Zelfs teveel! We zijn heel gemakkelijk geworden met eten, soms gooien we zelfs iets weg! We hebben genoeg. We vergeten daarom ook wel eens aan de Here te vragen of Hij ons eten wil geven. Het gaat toch vanzelf!

God erkennen

Maar als je even denkt aan alle arme mensen op deze wereld, dan weet je dat het niet vanzelfsprekend is. Wij wonen in een rijk land, de Here heeft ons gezegend. Er zijn veel mensen die dagelijks honger hebben en veel moeite moeten doen om iets te eten te vinden. Er zijn zelfs mensen die dood gaan van de honger!
Ja, nu wordt het je wel duidelijk dat het heel bijzonder is dat wij zo veel hebben. De Here zorgt daarvoor. We moeten eten en drinken van Hem vragen. Zodat we niet vergeten dat alles uit Zijn Vaderhand komt. We kunnen dit snel vergeten doordat het hier zo goed gaat. Maar vergeet nooit dat Hij het is die voor je zorgt!

De catechismus

In de catechismus wordt het gebed van de Here Jezus uitgelegd. We gebruiken de catechismus zondagen bij het schrijven van deze verhalen. We proberen de vragen en antwoorden aan jullie uit te leggen. Om jullie duidelijk te maken wat er in de catechismus staat hebben we dit keer een opdracht bedacht met zondag 50. Deze vraag en antwoord gaan over de vierde bede. Beantwoord de volgende vragen en vul de antwoorden in.

1. Je armen, benen, buik, rug en hoofd horen bij je.......

2. Het begin van iets.

3. Bij de bakker koop je .......

4. Dingen die God geeft zijn.....

5. Iets door de Schepper gemaakt is een......

6. Iets moeilijks waar je veel over nadenkt is een......

7. Wij leren, hij leert, ik ........

Vraag 125: Wat is de vierde bede?

Antwoord: Geef ons heden ons dagelijks........
Dat wil zeggen:
Wil ons zo verzorgen met alles wat wij voor ons ........nodig hebben.
Dat wij daardoor erkennen dat U de enige ........... van al het goede bent.
En dat onze ........ en inspanning en ook Uw ........ons niet baten zonder
Uw zegen. ........ons daardoor ook ons vertrouwen niet langer op enig.......,
maar alleen op U te stellen.

Ongelovigen

Nu zul je ook wel denken aan al die mensen die niet bidden voor hun eten en de Here niet danken voor al het goede. Deze mensen leven zonder God. Ze denken zelf alles te kunnen regelen. De Here geeft hun ook steeds hun eten. Ze willen het niet geloven en toch geeft God het aan deze mensen. De Here is heel genadig, Hij geeft ze nu nog de tijd om zich te bekeren. Maar op een dag is het afgelopen. Dan zal de Here hier een einde aan maken en de Rechter zijn. Op de jongste dag zal Hij rechtspreken. Hij zal de mensen die Hem dienen bij Zich nemen in de hemel en al de goddelozen zullen naar de hel gaan. De Here heeft nu nog geduld met ze maar eens zal dit geduld op zijn!

Vertrouwen

Als we deze bede bidden vragen we aan de Here; ‘Leer ons daardoor ons vertrouwen niet langer op enig schepsel , maar alleen op U te stellen’. Wij moeten ons hele leven op Hem vertrouwen en niet op iets of iemand anders. We moeten niet vertrouwen op ons geld bijvoorbeeld. De Here is het die alles geeft. Maar het is ook zo dat hij soms iets niet geeft. Het kan zijn dat je vader of moeder werkloos wordt of dat ze ziek worden en zo geen geld meer kunnen verdienen. Misschien hebben jullie dan wel minder geld te besteden en moeten jullie zuiniger leven. Ook dan moet je op de Here blijven vertrouwen. Hij weet wat goed voor je is en zal voor je zorgen. In slechte tijden is het goed te bedenken dat wij het niet van ons zelf hebben maar dat we het van God hebben gekregen. Zo leert God ons op Hem te vertrouwen en alles van Hem te verwachten.

Spijziging van de 5000

De Here Jezus zorgde voor het eten voor alle mensen die bij Hem waren om naar Zijn verhalen te luisteren. Er waren zo veel mensen en er was zo weinig eten, de Here Jezus deed een wonder. Lees Lucas 9: 12-17 en beantwoord de volgende vragen.

Vraag
Antwoord

1. De dag was bijna voorbij. Wie kwamen bij de Here Jezus om te vragen of Hij de mensen naar huis wou sturen?

2. Hoeveel broden hadden ze?

3. Hoeveel vissen waren er?

4. Hoe moesten de mensen gaan zitten?

5. Wat deed Jezus met het eten?

6. Waar keek Jezus heen?

7. De mensen aten en kregen allen genoeg. Hoe het dat met een moeilijk woord, ze werden.....

8. Hoeveel manden bleven over?