Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

Bidden (4)

Jaargang: 
4
Datum: 
10 mrt. 2010
Nummer: 
9
Schrijver: 
M. Oosterhuis-Sikkens
ID:
640
Rubriek: 

We gaan vandaag verder met het gebed dat de Here Jezus ons Zelf geleerd heeft. Hij heeft ons verteld hoe we moeten bidden. Vorige keer hadden we het over hoe we God mogen aanspreken. We mogen ons gebed beginnen met Onze Vader die in de hemelen zijt. De Here is onze hemelse Vader. Deze keer gaan we verder met het uitleggen van dit gebed.

Uw Naam worde geheiligd

Nadat we de Here hebben aangeroepen is dit onze eerste bede. Als je iemand iets wil vragen zeg je eerst de naam van degene aan wie je het wil vragen, daarna begin je met je vraag. ‘Mama, hoe laat gaan we eten?’ Zo beginnen we ons gebed met Gods Naam, ‘Onze Vader’.
‘Uw Naam worde geheiligd’. We bidden niet gelijk iets voor onszelf. We zeggen dat de Naam van de Here geheiligd, bijzonder en apart is. Het is niet zomaar een naam maar het is de Naam van onze God. Het is niet een woord dat je zomaar uitspreekt. God zegt van Zichzelf dat Hij doet zoals Hij heet; Hij is er altijd bij. Je kunt Gods Naam ook beledigen door te zeggen dat Hij niet machtig is of door te spotten en te vloeken.

Namen van God

Zet de letters in de goede volgorde en vind de namen van de Drieënige God. De hoofdletters zijn de eerste letters, want Gods Naam schrijf je altijd met een hoofdletter!
erHe

awJeh

odG

iaAodn

adVre

kI enb ied ki enb

euzJs

ligeiHe eseGt

Wie is God?

Uw Naam worde geheiligd. Daarvoor is het nodig dat je weet wie de Here is, je moet Hem kennen. Weet je wie God is? Vaak spreken we makkelijk over God omdat we al vanaf dat we klein waren over Hem hebben gehoord. Maar hoe zou jij aan een ongelovige vertellen wie God is?
Dat valt niet mee, hè?
God is machtig, wijs, genadig, barmhartig en goed. Hij is genadig want Hij geeft je genade. Hij vergeeft je zonden omdat Zijn Zoon voor onze zonden is gestorven. Hij is barmhartig, dat betekent; Hij zorgt voor ons en verlaat ons niet. Als Rechter zal Hij vrijspreken wie gelooft dat de Here Jezus zijn straf droeg. Dit moet je allemaal weten voordat je Gods Naam kan heiligen. Heiligen betekent eerbiedig uitspreken.

Leven als kind van God

Wij zijn de kinderen van God. Wij leven hier op aarde tussen mensen die geen kind van God willen zijn. Zij spotten met God en zeggen dat Hij niet bestaat. Ze bedenken allerlei verhalen over hoe de wereld is ontstaan en bedenken allerlei manieren om zonder God te leven. Ze willen hun eigen leven regelen en willen ook regelen hoe en wanneer ze dood gaan. Ze denken het zelf te kunnen bepalen. Wij zijn juist anders. Wij weten dat God alles bestuurt en dat we alles van Hem moeten verwachten. Zo moeten wij ook leven. Wij moeten heilig leven en niet meedoen met de ongelovigen. Het mag niet zo zijn dat ongelovigen met God spotten door ons. Wij moeten ook leven als kinderen van God. Dit betekent dat we naar de kerk gaan, naar de Bijbelschool, naar vereniging en catechisatie. Maar dit betekent ook dat we dingen niét doen. Zoals naar de bioscoop of naar de kroeg gaan. De ongelovigen kunnen dan gaan spotten met God. Ze zullen zeggen: ‘Kijk nou, dat zijn Christenen, maar kijk eens hoe ze leven, en kijk eens hoe ze met hun buren omgaan, en hoe laat ze zaterdagsavonds thuiskomen!’
Wij hebben dus een belangrijke verantwoordelijkheid om heilig te leven. Ook hierbij zal God je helpen als je Hem daarom vraagt.

Moeilijke woorden

In dit verhaal zaten veel moeilijke woorden. Weet jij wat ze betekenen? Zoek de omschrijving erbij. (vraag anders je ouders om hulp, zij weten het wel) Er zijn ook woorden bijgezet die in zondag 47 van de Catechismus staan, deze zondag gaat over dit onderwerp. Zet de letters op de goede plaats. Welk woord lees je van boven naar beneden?
heilig (p), barmhartig (i), genadig (s), waarheid (k),
almacht (aa), wijsheid(v), goedheid (r), gerechtigheid (j), machtig(r)

Woord

Letter

1. De Here is heel verstandig.

2. De Here is de baas van de hele wereld, Hij is.....

3. De Here zorgt voor ons, Hij is....

4. De Here spreekt ons vrij.

5. De Here vergeeft onze zonden, Hij is...

6. Gods Naam is niet zomaar een woord, Zijn Naam is....

7. De Here is goed voor ons.

8. De Here heeft alle macht.

9. Gods woorden zijn echt en komen uit, Hij spreekt de....