Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

Bidden (2)

Jaargang: 
4
Datum: 
10 feb. 2010
Nummer: 
5
Schrijver: 
M. Oosterhuis-Sikkens
ID:
625
Rubriek: 

De vorige keer zijn we begonnen met de verhalen over het bidden. Je kon lezen dat we mogen bidden omdat God met ons een verbond heeft gesloten. Wij hebben het niet verdiend om tot de Here te mogen komen. De Here Jezus heeft voor ons betaald en daarom mogen wij tot God gaan in gebed. De vorige keer zagen we hoe we moeten bidden. Nu kijken we naar wat we mogen bidden.

Leren bidden

Bidden moet je leren. Je ouders moeten jou vertellen hoe het moet. Daarom is het ook belangrijk dat jouw ouders bidden aan tafel. Je ouders doen het je voor. Als je later zelf groot bent kun je zelf voorgaan in gebed. Als je zonder het te leren zomaar zou gaan bidden kun je dingen vergeten of het oneerbiedig doen. Je kan bijvoorbeeld alleen maar dingen vragen en je vergeet dan de Here te danken. Volwassenen hebben dit geleerd en doen het nu aan je voor.
Dit betekent niet dat kinderen nooit mogen bidden. Nee, ze moeten het juist leren. Daarom is het belangrijk dat je zelf bidt voordat je gaat slapen. Zo kun je het leren. Het is ook niet zo dat een gebed zonder fouten moet zijn. Dat kan niet eens. Alle mensen doen zonden, ook als ze bidden. De Here kent je hart en weet wat je bedoelt. De zonden die je doet wil Hij je vergeven als je Hem daarom vraagt.

Beantwoord de vragen en vul de goede letter in. Wat doet God met je gebed?
Vraag
Antwoord
letter

1. Je handen moet je........(6 letters)
(1e letter)

2. Als je gaat bidden moet je........zijn.(9letters)
(1e letter)

3. God heeft een .....met ons gesloten. (7 letters)
(3e letter)

4. Andere naam van God. (5 letters)
(1e letter)

5. Verkeerde dingen. (6 letters)
(2e letter)

6. Bidden moet je .....(5 letter)
(3e letter)

7. Hij werkt in je hart; de Heilige....... (5 letters)
(2e letter)

8. De Here ergens voor bedanken heet........ (6 letters)
(3e letter)

De Heilige Geest

Soms weet je niet wat je moet bidden. Je gedachten zijn dan zo vol met dingen van je zelf. Je maakt je zelf dan druk over school of vrienden of over je speelgoed. Je denkt dan niet aan de Here. De Heilige Geest werkt dan in je dat je wel aan God gaat denken. De Heilige Geest zegt wat je moet bidden. Gelukkig maar dat Hij dit doet, want zonder de Geest zouden we nooit iets goeds bidden.
Het mooie is dat de Here Jezus Zelf heeft gezegd dat we om de Heilige Geest kunnen bidden. We mogen vragen of God de Geest wil geven zodat Hij ons kan helpen om goed te bidden. Denk je hierom als je gaat bidden?

Verhoring

Doet de Here altijd wat je vraagt?
Nee, dat doet Hij niet, want we vragen niet altijd de goede dingen aan de Here. Wij weten niet wat goed voor ons is. De Here weet het wel. Hij kent ook de toekomst en weet dus wat je echt nodig hebt. Elk gebed hoort God en wordt verhoord. In de Bijbel kun je het verhaal van de Here Jezus lezen die bidt tot Zijn Vader. Hij vraagt of de ‘drinkbeker’ aan Hem voorbij mocht gaan. God de Vader heeft dit niet gedaan. Gelukkig maar voor ons. De Here wist dat het werk van Jezus nodig was voor ons. De Here Jezus moest voor onze zonden betalen, wij kunnen dat zelf niet. De Here Jezus zei in dat gebed ook nog iets anders: ‘Uw wil geschiede.’ Het gebed van de Here Jezus is dus wel verhoord, Gods wil is gebeurd. Wij moeten ook bidden: ‘Uw wil geschiede’. Wat de Here wil zal gebeuren, Hij weet wat het beste is. En dan gaat het niet zo als jij wil. Iemand blijft ziek terwijl je om beterschap had gevraagd, of je vader wordt werkloos terwijl jij juist had gevraagd dat je vader kon blijven werken. Bij dit alles mag je dan ook weten dat God voor je zal blijven zorgen. Ook bij verdriet en pijn is Hij er voor je.

Onderwijs van de Here Jezus

Toen de Here Jezus op aarde was heeft Hij ons dingen geleerd over het bidden. Lees maar eens Matteus 6: 5-14. Misschien willen je ouders het vanavond bij tafel of voor het slapen gaan wel met je lezen. De Here Jezus zegt hier dat je niet moet bidden midden op de straat zodat iedereen je ziet. Je wilt dan graag dat andere mensen zien hoe goed je bent. Misschien kijken ze wel tegen je op en vinden ze je een heel goed mens. Maar dat mag niet de bedoeling zijn van je bidden. Je moet juist een rustige plek zoeken. Want de Here God ziet je als je binnen bent, Hij zal dan naar je luisteren.
Ook zegt Jezus hier dat wij bij ons bidden niet allerlei prachtige zinnen en mooie verhalen moeten opdreunen maar dat we gewoon in onze eigen taal en in onze eigen woorden mogen bidden. God de Vader weet wat je nodig hebt. De Here Jezus geeft een voorbeeld hoe we moeten bidden. Dit gebed noemen wij het Onze Vader. Hieronder zie je hem staan, zet de zinnen in de goede volgorde en leer het gebed uit je hoofd. De volgende keren hopen we dit gebed stukje voor stukje uit te leggen.

Het Onze Vader

Uw koninkrijk kome,
Onze Vader die in de hemelen zijt,

en vergeef ons onze schulden,

Uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.

Uw Naam worde geheiligd.

Onze Vader die in de hemelen zijt,

en de kracht, en de heerlijkheid

Geef ons heden ons dagelijks brood.

maar verlos ons van de boze.

Want van U is het koninkrijk

en leid ons niet in verzoeking

tot in eeuwigheid, Amen.