Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

Bidden (1)

Jaargang: 
4
Datum: 
27 jan. 2010
Nummer: 
3
Schrijver: 
M. Oosterhuis-Sikkens
ID:
619
Rubriek: 

De komende keren willen we met jullie nadenken en jullie iets vertellen over het bidden en danken. Bidden doe je vast heel erg vaak. Verschillende keren per dag sluit je je ogen en vouw je je handen. Maar weet je eigenlijk wel wat je precies doet? Weet je wel tegen wie je praat? Ben je er met je gedachten bij? Geef eens antwoord op die vragen.

Meebidden

Bidden is eigenlijk iets heel bijzonders. We doen het heel vaak op een dag en daarom vergeet je soms dat het belangrijk is. Het wordt een gewoonte. Vaak spreekt je vader, moeder, juf of meester een gebed uit. Luister je ook naar wat ze zeggen? Of doe je gewoon je handen samen en je ogen dicht zoals het hoort? In het gebed wordt de Here God gedankt voor alles wat Hij gegeven heeft. Voor het eten, voor gezondheid, voor bescherming onderweg. Ook worden er dingen aan God gevraagd. Bijvoorbeeld of Hij de zonden wil vergeven die je gedaan hebt. Ook wordt er gevraagd of de Here voor je wil zorgen. Het is dan dus wel belangrijk dat je luistert en ook mee bidt, ook al is het in jezelf. Je praat niet hardop mee maar je denkt wel mee. Ook jij vraagt dingen aan de Here, ook jij dankt de Here voor alles wat Hij je geeft.

Hoe vaak bid jij?

Schrijf eens op hoe vaak je op een dag bidt of dankt? Denk aan voor en na het eten, op school en voor het slapen gaan. De eerste hebben we al ingevuld. Kom jij tot 10x?
Dagdeel
Wanneer?
Wie bidt er?

’s Morgens
Voor het eten.
Je vader/moeder.

Eerbiedig

Voor dat we gaan bidden wordt er gezegd: ‘Eerbiedig!’ Dit betekent dat we stil zijn en in onze gedachten naar God gaan. Het is best moeilijk om altijd na te denken bij wat je doet. Vooral als je het vaak doet zoals bidden. Daarom vouwen we onze handen en sluiten we onze ogen. We kunnen dan niet meer iets anders doen met onze handen en niet meer naar iets anders kijken. We kunnen dan denken aan God en aan niets anders. In de Bijbel wordt over het bidden iets moois gezegd: ‘Bidden is reukwerk voor de Here’. Je weet vast wel dat de priesters vroeger een reukoffer brachten voor de Here. Zo is ook ons gebed. De priester deed tijdens het bidden zijn handen omhoog, alsof hij zijn handen wilde laten vullen door God vanuit de hemel. Lees dit maar eens in Psalm 141 vers 2 (berijmd) en vul de woorden op de goede plaats in. (invulwoorden: gericht, reukwerk, gebed, avonds)
Laat, Heer mijn.........en mijn handen

geheven zijn tot U ........................

Als ...................voor Uw aangezicht,

Als offers die des ................ branden.

Verbond

Misschien denken wij wel eens dat wij voor God kiezen en tot Hem gaan bidden, maar dat is niet zo. De Here heeft ons uitgekozen en opgezocht. De Here heeft een verbond met ons gesloten en dus de eerste stap gedaan. Ook met jou heeft Hij een verbond gesloten toen je nog heel klein was. Je kon bijna nog niets doen. Je was nog een baby. Toch heeft de Here jou uitgekozen om kind van Hem te zijn. Wat een wonder hé? Hij heeft toen al beloofd om voor je te zorgen. En wat de Here belooft doet Hij ook. Hij is trouw. Hij breekt Zijn beloften niet. Nu weet je gelijk al een heleboel dingen waar je God voor kan danken. Als je dankbaar bent laat je dat ook zien in je houding. Je gaat eerbiedig zitten, je vouwt je handen en sluit je ogen. Zo laat je zien dat je dankbaar bent voor alles wat de Here God je heeft gegeven.

Zondig

We mogen bidden tot de Here niet omdat wij zulke goede mensen zijn. Juist niet! Wij zijn kleine, zondige mensen terwijl de Here God groot, sterk en machtig is. Wij hebben het niet verdiend dat wij mogen komen tot voor Gods troon. Wij doen elke dag verkeerde, zondige dingen. Wij luisteren niet naar de Here en gaan tegen Zijn geboden in. Toch mogen we elke dag bij de Here komen in gebed. Niet door onze eigen verdiensten maar door het werk van Gods Zoon. De Here Jezus heeft voor onze zonden betaald en daarom mogen wij de Here God onze Vader noemen. Het is dankzij het werk van de Here Jezus. De Here Jezus heeft ons geleerd hoe we moeten bidden toen Hij op aarde was. Hier zullen we het de volgende keer over hebben.