Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

Apostolische geloofsbelijdenis

Jaargang: 
3
Datum: 
28 jan. 2009
Nummer: 
3
Schrijver: 
M. Oosterhuis-Sikkens
ID:
456
Rubriek: 

De vorige keer hebben we het gehad over geloven en over de geloofsbelijdenis. We hebben toen gezien dat in de geloofsbelijdenis de belangrijkste dingen van ons geloof staan. Ook zagen we dat de Apostolische geloofsbelijdenis in drie delen is te verdelen. Deel 1 gaat over God de Vader en onze schepping. Hier hebben we de vorige keer over gesproken. God heeft alles gemaakt en zorgt nu nog steeds voor alles hier op aarde. Hij heeft een verbond met de mensen gesloten. Deze keer gaat het over deel twee. Kun jij vinden over wie het gaat?
2. – En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Here.
- die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
- die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,
neergedaald in de hel;
- op de derde dag opgestaan uit de doden;
- opgevaren naar de hemel, en zit daar aan de rechterhand van God de Almachtige Vader;
- vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.

God de Zoon

Deel twee van de geloofsbelijdenis gaat over God de Zoon en onze verlossing. God de Zoon noemen we ook wel de Here Jezus. De naam Jezus betekent Verlosser. De Here Jezus is gekozen door God om ons mensen te redden. De HEERE heeft Zijn eigen Zoon gestuurd. Hij heeft een verbond met ons gesloten en ons beloofd ons te verlossen. Alle mensen zijn zondig, niemand kon dus voor iemand anders de schuld betalen. Er was en is niemand zonder zonde. De enige die zonder zonde is, is de Zoon van God. Hij was de enige mogelijke redder. Elk ander mens zou de schuld alleen maar groter maken. Gods Zoon werd mens zoals wij om voor ons te betalen. Hij was net zo´n mens als jij en ik. Alleen één ding had hij niet, wat wij wel hebben. Wij zijn bevlekt met zonde, en Hij niet! Jezus werd geboren bij Jozef en Maria. Toch was Jozef niet de vader van Jezus. Hij mocht wel voor Jezus zorgen, maar de HEERE God was de Vader. De Heilige Geest heeft ervoor gezorgd dat Jezus groeide in de buik van Maria. Zij was nog maagd, dat betekent dat ze nog niet getrouwd was.
Wij zijn ook Gods kinderen. Toch was Jezus de enige echte Zoon van God. Wij zijn alleen kinderen van de HEERE God geworden om het werk van de Here Jezus.

Lijden en sterven

De Here Jezus heeft hier op aarde veel geleden. Hij kwam als zondeloos mens (= mens zonder zonde) naar een zondige wereld. Hij leefde tussen zondige mensen. Hij had verdriet om alles wat de mensen deden. De mensen deden elkaar veel verdriet, ze waren oneerlijk, ze voerden oorlogen, er was honger en er was ziekte. Ook waren er veel ongelovige mensen. Veel mensen geloofden niet dat Hij de Zoon van God was. Ze luisterden niet naar Hem, bespotten Hem en lachten Hem uit.
Deze spot en haat werd zo erg dat ze Hem gevangen genomen hebben en naar stadhouder Pilatus hebben gebracht. Pilatus heeft uiteindelijk besloten om Jezus te laten geselen en te kruisigen. Jezus die totaal geen schuld had, maar toch werd Hij gestraft. God de Vader heeft Jezus verlaten toen Hij aan het kruis hing. Net als in de hel waar de HEERE de mensen verlaat, zo liet de HEERE ook Jezus alleen.

Gezang 14 vers 1
Vul in: dood, sterven, Heer, dank,
leven, gegeven, bangste, leven.
Gezang 14 vers 2
gedragen, Zoon, dank, bevrijden,
eeuwig spot, geslagen, Heer

Jezus, leven van mijn........
Gij, o Jezus hebt...................

Jezus, dood van mijnen ......
lasteringen, ............... en hoon

die voor mij u hebt ........
zijt gebonden en ................

in de ................zielenood
Gij, des Vaders eigen...........

opdat ik weten zou in............
om van schuld en ..........lijden

dat ik het .........mag be-erven.
mij, verloorne te ...............

Duizend-, duizendmaal o .........
Duizend-, duizendmaal o ..........

zij U daarvoor .........en eer.
zij u daarvoor................ en eer

Opstanding

Door God verlaten en hangend aan het kruis heeft Jezus geleden voor ons. Hij heeft onze schuld betaald en is gestorven. Hij is begraven zodat de mensen echt konden zien dat Hij dood was. Na drie dagen is Hij weer opgestaan. Nu konden de mensen zien dat Hij de dood heeft overwonnen. Ook wij moeten dat geloven nu we dat in de Bijbel kunnen lezen. Wij zullen wel allemaal nog eens sterven, maar we mogen geloven dat Christus voor onze zonden betaald heeft en dat wij als Gods kinderen bij God de Vader mogen komen.

Hemelvaart

Op Hemelvaartsdag denken we aan de hemelvaart van Christus. Hij is op de wolken naar Zijn Vader in de hemel gegaan en zit daar nu aan de rechterhand van Zijn Vader. Zijn werk hier op aarde was gedaan. Hij heeft voor onze schuld betaald. Hij is nu in de hemel om voor ons te pleiten bij de Vader. Dat betekent dat Hij smeekt om vergeving van de zonden voor allen die in Hem geloven en Hem om vergeving bidden. Dit laatste is erg belangrijk om goed te onthouden! Nu Christus voor onze zonden gestorven is betekent dit niet dat wij niets meer hoeven te doen. Nee, wij moeten tegen de zonden strijden en ons best doen om ons te houden aan de geboden. Verder moeten wij vergeving vragen van onze zonden. Als je dat doet laat je zien dat je weet en gelooft dat alleen Jezus voor je zonden heeft betaald. Wij mensen kunnen niets doen om onze schuld kleiner te maken, alleen Christus kan alles weg doen.

Hij komt terug!

Jezus Christus is naar de hemel gegaan maar zal eens terugkomen. Dit zal gebeuren op de jongste dag. Dan zal Hij al Zijn kinderen bij Zich nemen in de hemel. Ieder mens zal voor de rechterstoel van God verschijnen en de HEERE zal over de mensen oordelen. Dit betekent dat Hij net als een rechter bepaalt welke straf je hebt verdiend. En dan zullen allen die niet in God geloven, ongehoorzaam zijn en Hem bespotten, gestraft worden. En Gods kinderen zullen, doordat Jezus Christus voor onze zonden heeft betaald, bij Hem in de hemel mogen komen. Daar mogen we dan voor altijd bij God blijven. Hierover zullen we DV de volgende keer meer schrijven.

Verder hopen we de volgende keer het derde en dus laatste deel van de Apostolische geloofsbelijdenis te bespreken. Het is verstandig om de geloofsbelijdenis uit je hoofd te leren, omdat je dan precies de belangrijkste dingen van je geloof op een rijtje hebt. Misschien willen je ouders je hierbij wel helpen.