Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

Alledaagse zorg voor ons

Jaargang: 
7
Datum: 
18 sep. 2013
Nummer: 
36
Schrijver: 
Annegreet Sikkens
ID:
1239


Stel je voor dat je alleen wat thee kon drinken als je 's morgens opstond en tussen de middag wat pap kon eten en verder niets. Dan krijg je na een lange tijd een warme maaltijd aangeboden. Wat zou je denken? Wat zou je voelen? Waarschijnlijk grote dankbaarheid. Je zou het niet vanzelfsprekend vinden dat je die maaltijd kreeg. Je zou blij en dankbaar zijn. Als je elke dag te eten hebt, vergeet je zo maar dankbaar te zijn. Want het lijkt zo normaal, dat eten. Maar is het normaal?

God deelt eten uit

Wij bidden wat de Here Jezus ons geleerd heeft: Geef ons heden ons dagelijks brood. Maar we bidden dat niet in een tijd waarin we nauwelijks te eten hebben. We bidden het met onze kasten vol eten. In onze portemonnee zit geld genoeg om eten te kopen. Toch vragen we de HERE om ons dagelijks brood. En dat vinden we niet raar. Want we weten dat we in alles afhankelijk zijn van de HERE. Hij is de bron van al het goede. Lees maar eens in Psalm 145. Daar staat in vers 15 dat aller ogen wachten op God. Tot Hij hen, als het daar de tijd voor is, eten zal geven. Alle schepselen verwachten hun eten van God. Alle ogen zijn op Hem gericht.

De Here Jezus vertelde van de bloemen en de vogels. Zij zaaien niet en maaien niet, God voedt hen (Mat. 6:25-34). En zo geldt dat ook voor ons. Ook wij verwachten ons eten van de HERE. Want, geeft Hij het ons, dan worden wij van eten verzadigd. Maar verbergt God zich, dan sterven wij (Psalm 104:27-29).

God danken

Dat onze buik en onze kasten vol zijn, lijkt normaal. Als we goed stilstaan bij de bede geef ons heden ons dagelijks brood weten we weer dat het niet normaal is. God geeft ons eten. En als de HERE ons gebed om eten verhoort, dan moeten we Hem daarvoor danken.

Dat doen niet alle mensen.

De apostelen Barnabas en Paulus genazen in Lystra een man. Wij weten dat God die man genas, maar de mensen die het hoorden dachten dat de apostelen dat hadden gedaan. Zij juichten dat Paulus en Barnabas goden waren. Nu willen ze offers voor hen brengen. Wat zullen Paulus en Barnabas doen? Ze roepen uit: Mannen, wat doet u daar? Ook wij zijn maar zwakke mensen zoals u. Ze zeggen dat de mensen zich moeten bekeren tot de God die alles gemaakt heeft. En die God konden ze kennen. De apostelen zeggen dat God de volken wel hun eigen wegen liet gaan, maar, zo zeggen ze, toch heeft Hij Zich niet onbetuigd gelaten door wel te doen, door u van de hemel regen en vruchtbare tijden te geven en aan uw harten overvloed van spijs en vrolijkheid te schenken. Aan alle volken heeft God van Zichzelf laten zien, door eten te geven. Je kunt het verhaal lezen in Handelingen 14 vanaf vers 15.

In Nederland voedt de HERE dus meer dan 16 miljoen mensen. Uit goedheid doet Hij dat. Maar niet al die mensen danken Hem daarvoor. Dat is erg. Zij zien niet dat de HERE het hen geeft. Wij weten dat wel. We hebben het in Gods Woord gelezen. Daarom is het ook goed dat we bidden bij het eten. De HERE zorgt dat we door het eten verzadigd worden, dat we genoeg krijgen. We vragen zijn zegen over het eten, zodat het vrucht mag dragen voor zijn koninkrijk. Zodat we ook het eten gebruiken om het goede te doen. De HERE geeft ons het eten, daarom danken wij Hem voor zijn Vaderzorg voor ons. Ook de Here Jezus deed dat toen Hij op aarde was (Marc. 6:41, Luc. 22:17-19 en 24:30).

Alleen eten

Dat kan soms lastig genoeg zijn bidden en danken bij het eten. Als je bijvoorbeeld alleen ontbijt omdat je vroeg op school moet zijn. Of als je op een school zit waar niet in de klas voor het eten gebeden wordt. Of als je in de kantine van je werk gaat eten. Bidden doe je niet om te getuigen van je geloof. Er gaat van bidden wel een getuigenis uit, maar het is niet het doel van het gebed. Je bidt de HERE dat het eten mag verzadigen en je dankt Hem dat Hij weer eten gaf. Want eten is niet normaal.

En de HERE laat ons weten dat we niet alleen van brood leven, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de HERE uitgaat (Deut. 8:3, Mat. 4:4). Eten alleen is niet genoeg. Dan krijg je niet genoeg om echt te leven. Om te leven zoals God het bedoelt. Tot zijn eer, zoals Hij het wil.

Probeer daarom, ook als je 's morgens alleen moet eten, uit de Bijbel te lezen en te bidden. Het zet jou stil bij hoe onze Vader voor jou zorgt, in alles! Je dankt God, dat komt Hem toe. Je leert Hem steeds beter kennen. Want de Heilige Geest werkt door het Woord, door het stuk dat je uit de Bijbel leest. Daardoor zul je steeds meer leven tot zijn eer. Onbezorgd, omdat Hij zorgt! Tot zijn eer!