Leven uit dankbaarheid (5)


Vierde gebod:
Gedenk de sabbatdag dat u die heiligt; zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; maar de zevende dag is de sabbat van de Here, uw God; dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont. Want in zes dagen heeft de Here de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daar in is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de Here de sabbatdag en heiligde die.

Het vierde gebod


Wij zijn bezig met het bespreken van de verbondswoorden van de Here God. We zijn dit keer aangekomen bij het vierde gebod, en dit is een uitgebreid gebod. De Here laat zien dat hij het heel erg belangrijk vindt dat wij op de rustdag rusten van ons werk. Hij noemt ook de zoons en dochters, de knechten, de dieren en zelfs de vreemdelingen op. Ook zij mogen op deze dag niet hun dagelijks werk doen. De Here geeft deze dag zodat we even op adem kunnen komen. De Here noemt zichzelf als voorbeeld. Hij heeft ook gerust nadat Hij de aarde en de hemel schiep. Hij heiligde deze dag. Dit betekent dat Hij hem apart zette van de andere dagen. En nu moeten wij ook deze dag apart zetten.
De sabbat is ook een teken tussen de Here en Zijn volk. (Ex. 31:13) Zodat het volk weet dat de Here heilig is. Een teken is een soort monument. Als je het ziet moet je ergens aan denken. Bij de sabbat denk je aan de verlossing door de Here God. De Here heeft zijn volk bevrijd uit Egypte en ons heeft hij bevrijd uit het slavenhuis van de zonde. Op deze bijzondere dag denken we aan deze verlossing. Het is dus eigenlijk een bevrijdingsdag.
Misschien snap je nu alleen nog niet waarom wij nu niet meer op de sabbat (zaterdag) een rustdag hebben, maar op de zondag. Ik zal het uitleggen.

De opstanding (Lucas 24)


Op een zondagmorgen gaan de vrouwen naar het graf van de Here Jezus. Vrijdag is de Here Jezus gestorven aan het kruis. Het leven van Jezus is voorbij. De vrouwen zijn erg verdrietig en weten niet hoe het nu verder moet. De Here Jezus was hun Meester, maar Hij is nu dood!
De sabbatdag zijn ze thuis gebleven omdat het de heilige dag is, zoals God in de Tien Geboden heeft gezegd. En nu, de eerste dag van de week, gaan ze op reis. Ze willen het graf zien en de kruiden die ze mee hebben genomen bij de Here neerleggen. Ze komen bij het graf en zien dat de steen weg is en ook het lichaam van de Here ligt er niet meer! En opeens zien ze twee mannen in blinkende kleren, en die vragen wie ze eigenlijk zoeken. De vrouwen zeggen dat ze de Here Jezus zoeken, maar de engelen vragen waarom ze een levende in het graf zoeken? Heeft de Here Jezus niet gezegd dat Hij op zou staan? De vrouwen gaan naar de discipelen en vertellen wat de engelen hebben gezegd. De discipelen geloven het niet. Een week later, weer op een zondag, verschijnt Jezus Christus aan de discipelen, en dan geloven zij ook.

Welke namen staan er in deze teksten?
Matt 24:3:
Matt 24:12:

Matt 24 :10:
Matt 24:18:

Matt 24 :10:
Matt 24:26:

Matt 24 :10:
Matt 24:44:


De zondag


Omdat de Here Jezus op de eerste dag van de week opstond vieren wij nu de rustdag ook op de eerste dag; dit is de zondag. Als wij nu de sabbat nog steeds zouden gaan vieren lijkt het net of wij niet geloven dat Jezus Christus is opgestaan en dat Hij niet de dood heeft overwonnen. De Here Jezus is nog een paar keer verschenen op de eerste dag van de week. Ook in het Bijbelboek Openbaringen verschijnt de Here Jezus aan Johannes op de dag van de Here, dat is de zondag. Hij koos deze dag uit om te laten zien dat deze dag nu heel bijzonder is geworden.
Deze dag besteden we aan de dienst van de Here. We gaan naar de kerk om Hem te loven en te prijzen en om Zijn Woord te horen. We komen samen met onze eigen gemeente om de Here te prijzen. Belangrijk hierbij is dat je trouw bent. Dat je niet de ene week wel komt en de andere niet. In je trouwe kerkgang laat je zien dat je de zondag erg belangrijk vindt. Dit laat je ook zien in je kleding. Je gaat toch ook niet naar een feestje in vieze oude kleren? We kleden ons netjes en mooi aan om voor Gods aangezicht te verschijnen, dat betekent dat we bij de Here God komen, zodat we naar Hem kunnen luisteren.

Niet alleen naar de kerk


We nemen echt de tijd voor de Here. Dit betekent dat je niet gauw uit de kerk nog van alles gaat doen. Bijvoorbeeld dat je in de auto stapt om allerlei bezoekjes te brengen en om de hele dag druk bezig te zijn. Nee, ook buiten de erediensten om besteden we deze dag aan de Here God. Thuis praat je nog even over de preek met je ouders, je kunt vragen stellen en zo meer leren over de Here. Ook is deze dag heel geschikt om de Bazuin te lezen. Je kunt er op deze dag even rustig de tijd voor nemen. Door de week moet je ook al van alles voor school, voor muziekles of voor je sport doen. Ook kijk je tv en zit je achter de computer. Zondags doe je dit niet, dan neem je alle tijd voor de Here. Je kunt dan deze jeugdrubriek lezen. En ook al is het soms te moeilijk, je ouders hebben op deze dag ook de tijd om je dingen te vertellen en uit te leggen.
Net als de andere 9 geboden geldt dit gebod nog steeds. De Here God vraagt van ons dat we ons ook aan dit gebod houden, dat is de eis die Hij gesteld heeft in Zijn verbond met ons.

Geheimschrift Kun jij ontcijferen wat er staat?
@=a
#=d
&=e
*=g
~=h
!=i
\=l
^=n
>=o
<=v
?=z


&^
*>#
?&*&^#&
#&
?&<&^#&

#@*
&^
~&!\!*#&
#!&