Elk oog zal Hem zien als Hij komt


Denk jij wel eens aan Jezus’ wederkomst? Je zult er vast wel eens aan denken, als er op school of in de kerk over wordt verteld. Maar ben je er ook klaar voor? En verlang je ook naar de wederkomst?
In dit artikel gaat het over de wederkomst van de Here Jezus.

Verlangen


We kijken even terug naar de laatste vraag in de inleiding: kijk jij uit naar de wederkomst? Misschien vind je dat een lastige vraag, maar het is wel een belangrijke vraag. En als we goed over het antwoord nadenken dan weten we dat we vaak helemaal niet verlangen naar de wederkomst. We denken er zelfs niet eens aan. Ja soms, als we het moeilijk hebben en als het leven hier op aarde een beetje tegenzit, dan denken we: ‘De Here Jezus mag nu wel terug komen.’ Maar als het ons hier op aarde voor de wind gaat, dan hoeft het voor ons niet zo nodig en is ons verlangen ver te zoeken
We belijden elke zondag dat we in de wederkomst geloven, maar verwachten we hem ook? Verlangen we er ook naar? Wij moeten verlangen naar de wederkomst omdat dat de dag is van onze volkomen verlossing. Wij zullen dan de volkomen heerlijkheid bezitten. Een heerlijkheid waar we ons nu nog geen enkele voorstelling van kunnen maken, en wel om God daarin eeuwig te prijzen. Verlangen naar de wederkomst omdat we dan eindelijk van alle ellende af zijn is dus niet goed. Wij moeten verlangen naar die dag omdat God dan alle eer krijgt die Hem toekomt. Dan wordt er niet meer gevloekt, dan denken mensen niet meer dat zij groter zijn, dan kan niemand meer ontkennen dat God Gòd is! God krijgt alle eer die Hem toekomt.

Ben je er klaar voor?


We moeten dus verlangen naar de terugkomst van Christus, maar zijn we er ook klaar voor? Jezus heeft in zijn tijd op aarde vaak gewaarschuwd dat de mensen moeten waken. Dat betekent dat ze ieder moment klaar moeten zijn voor de terugkomst van de Here Jezus.
Lees maar eens Mattheüs 25: 1-13. Daar vertelt Jezus de gelijkenis van de wijze en dwaze maagden. Je kent de geschiedenis vast wel. Tien maagden hebben een bruiloft en allemaal staan ze te wachten op de bruidegom. En als de bruidegom dan komt, na lange tijd van wachten, zijn de lampen van de maagden uitgegaan. Maar de vijf wijze maagden hebben olie bij zich en zo kunnen ze met brandende lampen met de bruidegom mee naar de feestzaal. Maar de vijf dwaze maagden hebben geen olie bij zich, ze hebben zich niet goed voorbereid. Ze gaan snel olie kopen, maar als ze dan bij de feestzaal komen is deze gesloten. En ze komen er niet in, de heer zegt zelfs: ‘Ik ken jullie niet’.
Zo belangrijk is het dus om klaar te zijn. Om je voor te bereiden op de terugkomst van Christus. Want Hij komt als een dief in de nacht. Als een dief in jouw huis wil inbreken, gaat hij jou niet eerst vertellen wanneer hij komt. Nee een dief komt plotseling en onverwachts. En zo komt ook Christus, plotseling en onverwachts.
Misschien denk je nu: ben ik wel klaar voor de wederkomst? En hoe bereid ik me voor?
Nou, heel gemakkelijk. Door gewoon je dagelijks werk te doen. Door naar school te gaan en naar de kerk en al die andere dingen die je dagelijks doet. Maar doe alles vanuit de liefde voor de Here. Gebruik heel je hart, heel je ziel en al je verstand en kracht, in al die dagelijkse dingen voor Hem. Houd altijd rekening met de mogelijkheid dat de Here Jezus terug kan komen die dag. Dat is vaak heel moeilijk en je vergeet het zo gauw, maar besef dat je altijd klaar moet zijn om de Here te ontmoeten. En bid er maar om of Hij je wil helpen klaar te zijn voor zijn komst. En of de wederkomst snel mag komen.


Aan het werk


En tot die tijd mogen wij niet stilzitten. We moeten aan het werk. We mogen niet met onze armen over elkaar gaan zitten. Nee, ons leven zal zijn gewone gang blijven gaan totdat Christus komt. Het is, zegt de Bijbel, net als in de dagen van Noach. De mensen aten, dronken en trouwden. Het leven ging gewoon door, totdat de zondvloed hen allemaal verdelgde. Zo is het nu ook. Wij zullen blijven eten en drinken, naar school gaan en werken. Maar daar blijft het niet bij, want bij alles wat wij doen verwachten wij Christus. En dat moet ook te zien zijn aan ons leven.
Dus niet als de slaaf uit Lucas 12. Zijn heer stelde hem aan over de rest van de slaven. Maar die slaaf dacht bij zichzelf, mijn heer blijft nog lang weg en hij ging zijn eigen gang.
Laten wij trouwe slaven zijn die in ons dagelijks werk de wil van onze HEER doen.
En dat kunnen we niet alleen, we moeten er steeds weer om vragen. Vragen of de Here ons wil helpen zijn wil te doen en uit te zien naar zijn komst.
En dan op een dag zal elk oog Hem zien, als Hij terug komt op de wolken.