David


Koning David is koning over heel Israël. De vorige keer hebben we jullie verteld over de ark die David terug haalde naar Jeruzalem. David is een goede koning, hij dient de Here en wil luisteren naar Hem. Toch is David ook een zondig mens. Hij doet ook zonden. Vandaag zullen we je daar over vertellen.

Tempel


David is blij dat de ark van de Here in Jeruzalem is. Alleen, waar moet de ark in staan? David heeft een tent voor de ark gemaakt maar hij woont zelf in een mooi paleis. David heeft daarom een plan om ook voor de Here een mooi huis te bouwen. Een tempel. David vraagt het eerst aan de profeet Nathan, zodat hij zeker weet of God het ook wil. De ark naar Jeruzalem halen ging niet goed omdat de ark op een wagen vervoerd werd, later wist David dat de ark gedragen moest worden. Nu wil David het eerst aan de Here vragen. De Here geeft het antwoord via de profeet Nathan. De Here vindt het niet goed dat David een tempel voor hem maakt. David is een vechtkoning hij heeft veel oorlog gevoerd. De Here zegt erbij dat de zoon van David het wel mag doen, deze zoon zal een vredeskoning worden. De Here belooft er verder bij dat als David en zijn familie de Here trouw blijven, dat er dan altijd een zoon van hem op de troon zal zitten. (En eens zal de Here Jezus in de familie van David geboren worden, en Koning worden, dit weet David nu nog niet). David is erg dankbaar dat de Here veel van hem houdt en dat Hij zulke geweldige dingen heeft beloofd. Al mag hij de tempel niet bouwen, hij kan alvast wel goud, zilver, koper, hout en ijzer verzamelen. De Here vertelt hem ook hoe de tempel gebouwd moet worden. Zijn zoon Salomo kan er dus meteen mee beginnen als het zover is.

Psalm


Psalm 132 vers 6 en 10 gaan over de beloften van de Here.
Maak van de volgende letters woorden en vul de woorden op de goede plek in.
onzen
vliegi
ontro
dfoho
orwde
cheknt
boendvr
kibelnn
kledebe
onzo


6. Van Davids ...................... sprak de Heer:
10. Ik doe al wie mijn ................... weerstaan

Bewaren zij mijn ............................en leer,
............................. met schaamte ondergaan.

blijft mijn ............................ bij hen in eer,
Maar Davids troon zal .........................staan,

dan zal van hen altijd een .........................
en ............................... zal de koningskroon

gezeten zijn op Davids .............................
op ’t ......................... van zijn gezalfde zoon.


Bathseba


Op een dag vertrekt Joab, de legeroverste, met zijn leger naar oorlogsgebied. Koning David gaat zelf niet mee en blijft in zijn paleis. David ziet vanaf zijn dak een vrouw. Deze vrouw gaat in de tuin in bad. David kent de vrouw niet en vraagt zijn knechten om uit te zoeken wie het is. Als ze terug komen vertellen ze dat het Bathseba, de vrouw van Uria, is. Uria is een soldaat en is met Joab mee in de strijd. David weet dat ze de vrouw van een ander is maar laat haar toch bij zich komen. David vindt Bathseba lief en zij blijft op het paleis logeren. Ze doen net alsof ze getrouwd zijn. David heeft al zeven vrouwen maar toch wil hij ook deze mooie vrouw erbij hebben. Hij vergeet dat het de vrouw van een ander is. Na een poosje verwacht Bathseba een kind, een kind van de man die niet haar man is!

Uria


Als David hoort dat Bathseba een kindje verwacht roept hij Uria terug uit het oorlogsgebied. Hij gaat met Uria praten over de strijd en stuurt hem dan naar huis. De mensen zullen dan denken dat het kindje van Uria is, denkt David. Maar Uria wil niet naar huis. Zijn medesoldaten zijn aan het vechten, en dan gaat hij niet bij zijn vrouw thuis zitten. Davids plan om zijn eigen zonden weg te vegen is mislukt. Maar David weet nog wel iets. Uria moet dood want als hij niet meer leeft kan David met Bathseba trouwen. Koning David stuurt een brief naar Joab en vraagt hem om Uria op een gevaarlijke plek in de oorlog in te zetten. Joab doet wat zijn koning vraagt en Uria moet op een gevaarlijke plek vechten. Hij wordt getroffen door een pijl en sterft. Uria is dood! Als David hiervan hoort is hij opgelucht. Hij kan nu met Bathseba trouwen, zijn plan is gelukt. En na een poosje wordt hun zoontje geboren!

Nathan


Een poos later komt de profeet Nathan bij de koning en hij vertelt een verhaal. Er was eens een rijke man die veel dieren had, en er was een arme man die maar één lammetje had. De rijke man kreeg op een dag bezoek en wilde een dier slachten om zijn gasten vlees te eten te geven. Hij vond het jammer om één van eigen dieren te slachten en pakte het lammetje van de arme man af en slachtte die voor zijn gasten’.David luistert naar dit verhaal en vindt het heel oneerlijk van die rijke man. ‘Hij moet het vierdubbel terugbetalen en dan moet hij worden gedood’ zegt David. Zo gemeen vindt hij het van die rijke man.
De profeet zegt dan ‘die rijke man dat bent u! U hebt veel vrouwen maar toch hebt u die ene van Uria afgepakt en Uria laten doden. U hebt tegen de Here gezondigd daarom zal de Here u straffen. Er zal in uw familie altijd strijd en rouw zijn en het zoontje van Bathseba en u zal binnenkort sterven’.
David schrikt er van, maar weet dat hij heeft gezondigd. Hij vraagt om vergeving. Hij ziet dat hij niet geluisterd heeft naar de Here. De Here had hem zoveel gegeven en toch wilde hij nog meer.
Het zoontje wordt ziek en sterft na zeven dagen.
Bathseba en David krijgen nog meer kinderen. De oudste heet Salomo en dan komen Nathan, Sammua en Sobab. Salomo en Nathan komen beide voor in het geslachtsregister van de Here Jezus. Een geslachtsregister is een lijst met familienamen. Zo kunnen we zien dat de Here doet wat Hij heeft beloofd. Zelfs met zondige mensen, zoals koning David, werkt de Here heen naar de komst van Zijn Zoon. De Zoon die zal lijden, sterven en betalen voor de zonden van al Gods kinderen.

Puzzel


Opzoekwoorden: David, Uria, Bathseba, Nathan, Saul, Michal, Uzza, Salomo, Joab, Abner.
De overgebleven letters vormen een zin.

b
a
o
j
g
ij
z
u

s
a
l
o
m
o
l
a

n
a
t
h
a
n
t
z

n
l
a
h
c
i
m
z

i
l
u
a
s
e
t
u

d
a
v
i
d
e
e
r

c
h
t
b
r
e
b
i

k
e
n
r
e
n
b
a