Gebedsgenezing


Misschien kennen jullie Jan Zijlstra. Hij leidt twee keer in de maand een genezingsdienst en heeft boeken geschreven over hoe je genezen kunt worden. Wat een wonderen gebeuren in die diensten. Mensen staan op uit hun rolstoel en hebben geen krukken meer nodig. Zij komen van migraine, hartproblemen, borderline en reuma af. Zulke grote wonderen! En wat zijn die mensen God dankbaar!

Wonderen


De HERE is almachtig. Natuurlijk kan Hij nog genezen. Hij heeft de wereld gemaakt door te spreken. Hij heeft de Rode Zee voor Zijn volk gespleten. De Here Jezus heeft veel mensen genezen. God, de Almachtige kan nu nog wonderen doen. En Hij doet die ook. En toch houden wij geen genezingsdiensten in de kerk. Waarom niet?

Israël doet hetzelfde


Het volk Israël heeft veel wonderen gezien van de HERE. Alleen al in Egypte tien wonderen. Water in bloed veranderd- kikkers in het hele land- muggen- steekvliegen- veepest- zweren- hagel- sprinkhanen- duisternis en alle eerstgeborenen sterven. En dat alles alleen bij de Egyptenaren en niet bij hen. Daarna hebben ze meegemaakt hoe de HERE de Rode Zee voor hen splijt. Elke dag krijgen ze manna van Hem. En dan kennen ze nog alle verhalen van vroeger: De Schepping, de zondvloed, de verhalen van Abraham, Isaäk en Jakob. Ze weten hoe trouw en almachtig de HERE is.
Maar dan trekken zij rond in de woestijn (Ex. 17) en bouwen de tenten ergens op waar geen water is. En zij gaan mopperen, zijn ze hiervoor uit Egypte weggegaan? Mozes noemt deze plaats dan Massa en Meriba, omdat zij de HERE op de proef stelden. In psalm 95 (vers 8 en 9) wordt uitgelegd hoe zij de HERE dan op de proef stelden.
Verhardt uw hart niet, gelijk bij Meriba, gelijk ten dage van Massa, in de woestijn, toen uw vaderen Mij verzochten, Mij op de proef stelden, ofschoon zij mijn werk hadden gezien.

Het volk wist dat God almachtig was en trouw. Het volk kon weten dat de HERE uitkomst zou geven. Natuurlijk mochten zij vragen om water. Wij mogen allemaal vragen om ons dagelijks brood, dat heeft de Here ons zelf geleerd in het Onze Vader. Maar! Zij vroegen niet om water, maar zij eisten water. Laten we kijken hoe de Here Jezus dit anders doet.

Hoe de Here Jezus het anders doet


De Here Jezus bidt anders. Hij eist niets van Zijn Vader. In Gethsémane zei de Here niet tegen Zijn Vader dat Hij niet wilde lijden. Hij eiste niet dat God dat verhinderde. Hij bad: ‘Mijn Vader, indien het mogelijk is laat deze beker aan Mij voorbijgaan. Doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt.’ (Mat.26:39)
En Hij leerde Zijn discipelen juist bidden: Uw wil geschiedde!

Dus... gebedsgenezing?


In de eredienst wordt er wel voorbede gedaan voor mensen die een operatie ondergaan of die ernstig ziek zijn. Door gebedsgenezers wordt er niet op deze manier gebeden. Vaak worden de handen opgelegd of wijzen de handen naar de zieke persoon. Dan zegt de gebedsgenezer hard en heel stellig: Pijn, verdwijn nu! Of: Boze geest, ga uit! Ze vrágen God niet om een wonder. Ze dwingen Hem een wonder af! Zoals een kind dat tegen zijn moeder zegt: Geef mij nu, direct, een koekje! Zo ga je niet om met je moeder. Maar zo ga je toch al helemaal niet om met de Schepper van hemel en aarde. Met je hemelse Vader die precies weet wat je nodig hebt. Beter dan wijzelf, beter dan de Israëlieten, die weer terug wilden gaan naar Egypte. Onze Vader die alles voor ons laat meewerken ten goede. Zijn gedachten zijn groter dan de onze. Zijn wegen kunnen wij niet bevatten, zo groot. Zouden wij Hem dan commanderen?

Laten we niet als het volk Israël, die de trouwe Verbondsgod kende, worden als kleine, ontevreden, dwingende kinderen. Maar laten we in gebed alles in Zijn handen leggen. Ziekte, lichamelijke en psychische moeiten, verlangens. Hij zal het goed maken, hoe dan ook. Want Hij weet wat je nodig hebt! En hoe. En wanneer.