Leven uit dankbaarheid (3)


Tweede gebod:
Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen; want Ik, de Here, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden onderhouden.

Het tweede gebod


Als je het tweede gebod leest zie je op het eerste gezicht niet zoveel verschil met het eerste gebod. In het eerste gebod ging het over het bedenken, maken en vereren van afgoden. In het tweede gebod staat dat je geen beelden mag maken. Maar, afgoden zijn toch beelden? Deze twee geboden zijn dus precies het zelfde!
Toch is dit niet waar. In het eerste gebod zegt de Here God dat je alleen Hem mag dienen. Je mag geen afgoden vereren. In dit gebod zegt de Here dat je ook geen beeld van Hem mag maken.
Wij mensen kunnen vaak pas in iets geloven als we het hebben gezien, maar wij zullen hier op aarde de Here nooit zien en toch moeten we in Hem geloven. Je mag geen beeld maken van iets wat in de hemel woont of iets wat op de aarde leeft of iets wat in het water onder de aarde leeft om daarmee de Here God te vereren. Kun je voorbeelden noemen van dingen die de Here hiermee bedoeld?

Iets wat in de hemel is.
Iets wat op de aarde leeft.
Iets wat in het water onder de aarde is.

De Here op een goede manier dienen


Van al de dingen die je hierboven hebt ingevuld mag je geen beeld maken om God daarmee te dienen. Je wilt dan misschien wel de enige echte God dienen maar je doet het op je eigen manier. De Here God zegt in dit gebod dat je Hem alleen kunt dienen zoals Hij dat van je vraagt. Ook jij moet de Here dienen alleen zo als Hij het vraagt. Niet door beelden maar ook niet door dingen die je zelf bedacht hebt. Bijvoorbeeld als je zegt dat je de Here wil dienen in de natuur, in plaats van dat je naar de kerk gaat, of dat je zegt dat je thuis wel dingen over de Here God leert, in plaats van dat je naar de Bijbelschool gaat.
In de Bijbel staat een verhaal over de Israëlieten die de Here God willen dienen op een zelf bedachte manier. Zoek maar eens op in je Bijbel: Exodus 32.

Het gouden kalf


Waar blijft Mozes nu? Hij is de berg Sinaï opgegaan maar hij is al dagen weg! De Israëlieten worden er bang van. Zou er iets met Mozes gebeurd zijn? Ze denken eerst dat Mozes een paar uurtjes weg zou blijven maar nu is hij al een paar dagen en nachten weg. Ze kijken omhoog of ze Mozes nog zien maar ze zien hem niet meer. Hij is zo hoog geklommen en er is een wolk voor gekomen. Na een week is Mozes nog niet terug en zelfs na drie weken is hij nog niet beneden gekomen. Hoe moeten ze nu in het beloofde land komen, wie zal hen helpen? De mensen raken in de war en gaan rare dingen tegen elkaar zeggen. Ze denken aan de Egyptenaren, die hadden een god die ze konden zien. Zo’n god willen de Israëlieten ook. Mozes komt waarschijnlijk nooit meer terug en ze willen wel naar het beloofde land!
Ze hebben een plan en ze gaan naar Aäron, de broer van Mozes. Ze zeggen dat ze een god willen die ze kunnen zien en die hun naar Kanaän kan brengen. Ze zijn met zoveel mensen dat Aäron er bang van wordt. Hij denkt: ‘Ik moet hun maar hun zin geven, anders vermoorden ze me nog’. Hij zegt: ‘Goed ik zal een god voor jullie maken maar dan heb ik wel veel goud en zilver nodig’. De Israëlieten brengen alle gouden armbanden, kettingen en andere sieraden naar Aäron. Aäron smelt alles en maakt er een gouden kalf van. De Israëlieten zijn erg blij als ze hun god zien. Ze roepen ‘Dit is onze god die ons uit Egypte heeft gehaald’. Ze dansen eromheen en gaan feest vieren voor hun god.

Mozes


Mozes is ondertussen nog boven op de berg en krijgt van de Here God de wet. Hij schrijft de Tien Geboden op twee grote stenen tafelen. De Here zegt:’Ga nu terug Mozes. De Israëlieten hebben vreselijk gezondigd terwijl jij weg was. Ik heb hun verteld wat er in de Tien Geboden staat; en ze hebben geroepen: ‘Alles wat God zegt zullen we doen’. Maar nu, een paar week later, zijn ze alles al weer vergeten en dansen ze om een beeld. Ik zal ze allemaal doodmaken! Maar jij Mozes, van jou zal ik een nieuw volk maken, een volk dat wel gehoorzaam is’. Mozes zegt ”O Nee, Here dat kunt u niet doen! Wat zullen de andere volken hier van zeggen. Ze denken dan zeker dat U de Israëlieten niet naar het Beloofde Land kúnt brengen. Denk aan wat U aan Abraham, Isaäk en Jakob hebt beloofd !’
“Je hebt gelijk” Zegt de Here God, “Ik zal ze niet doden”.
Mozes gaat naar beneden met de twee stenen tafelen in zijn handen. Als hij bijna beneden is hoort hij het lawaai van feestvierende mensen al. Mozes wordt ontzettend kwaad, hij gooit de twee stenen op de grond. Ze vallen in stukjes. Dan loopt Mozes naar het gouden kalf en gooit het in het vuur. Er blijft niets van over!

Straf


Mozes vraagt aan de mensen: ‘Wie is er voor de Here?’ Deze komen bij hem staan. En dan gebeurt er iets ergs: deze mensen moeten de andere Israëlieten die voor het gouden kalf stonden doden. Ze moeten mensen dood maken van hun eigen volk en familie. Dat is heel erg! Er sterven wel drieduizend mensen op die dag. Dat is de straf voor alle Israëlieten die niet op de Here vertrouwden maar op een beeld.
Gelukkig is de Here God ook een barmhartig God. Dat betekent dat Hij toch nog voor Zijn volk wil zorgen. Hij laat Mozes weer bij Zich komen en opnieuw wordt de wet op twee stenen geschreven. De Israëlieten blijven dit keer rustig wachten. Ze weten nu dat ze alleen op de Here God moeten vertrouwen!

Zoek het goede antwoord achter de streep.
1 Hoe heet de knecht van Mozes?
drieduizend

2 Hoe heet de broer van Mozes?
Egyptenaren

3 Hoe lang blijft Mozes weg?
Jozua

4 Hoeveel mensen worden gedood?
Kanaän

5 Wie hadden vroeger ook afgodsbeelden?
Aäron

6 Hoe heet het beloofde land?
Tabernakel

7 Hoe heet de tent van de Here?
veertig dagen