De christelijke feestdagen


De vorige keer hebben we jullie verteld wat heilsfeiten zijn. We hebben ook de heilsfeiten die we gedenken op het Kerstfeest en op Goede Vrijdag besproken. We gaan vandaag verder met het volgende heilsfeit, namelijk het paasfeest.

De heilsfeiten


De heilsfeiten hebben met de Here Jezus te maken. Aan deze heilsfeiten denken we op de christelijke feestdagen. In het woord heilsfeiten zit het woordje heil Heil is het goede voor je. Je heil zoeken betekent dat je een goede en veilige plek zoekt. Ons heil ligt in de verlossing door de Here Jezus. Zonder Hem zou het niet goed met ons komen. Zonder Hem kunnen we geen kinderen van God zijn. Zonder Hem is er geen vergeving van onze zonden. Wij kunnen ons niet zelf verlossen van de zonden. Daar hebben wij een Redder een Zaligmaker, een Middelaar voor nodig. De vorige keer hebben we jullie verteld over de geboorte en de kruisiging van deze Middelaar. Nu zullen we jullie vertellen over de opstanding van deze Zaligmaker.

De christelijke feestdagen


Vul in wat we gedenken, en leer het uit je hoofd.
Kerstfeest


Goede vrijdag


Paasfeest


Hemelvaartsdag


PinksterfeestDe opstanding


(Naar Matt. 28)
Bij het graf van de Here Jezus worden twee soldaten gezet. Zij moeten de wacht houden en zo ervoor zorgen dat er niets gaat gebeuren met het lichaam van de Here.
Er zijn namelijk mensen die bang zijn dat het lichaam wordt gestolen en dat er dan wordt gezegd dat Jezus weer leeft. Deze mensen willen dit voorkomen, er mogen geen verhalen verzonnen worden. Maar ze hebben niet met de Here God gerekend. Als de aarde beeft en er een engel bij het graf komt, vluchten de soldaten. Ze zijn bang geworden.
Ondertussen maken twee vrouwen zich klaar om naar het graf te gaan. De sabbatdag zijn ze thuis geweest, nu op de zondag gaan zij naar het lichaam om nog wat kruiden te brengen. Als ze zien dat de steen voor het graf is weggerold schrikken ze. De twee vrouwen zien een engel die tegen hun zegt: ‘Wees niet bang, zoekt u Jezus die gekruisigd is? Hij is hier niet maar Hij is opgestaan. Kijk, hier lag Hij in het graf.’ De vrouwen zien een leeg graf. De engel gaat verder ‘ga nu op weg naar Zijn discipelen en vertel wat u gezien hebt, de Here Jezus gaat u al voor.’ De vrouwen vertrekken gelijk, ze zijn blij met wat ze gehoord hebben Jezus leeft! En als ze onderweg zijn komen ze hun Meester tegen. Ze lopen naar Hem toe en knielen voor Hem neer. Ze pakken hun Meester vast maar de Here Jezus zegt: ‘Wees niet bang, ga naar de discipelen en zeg dat ze naar Galilea gaan, daar zullen ze Mij zien.’ Als de Joodse raad van de soldaten hoort wat er gebeurd is geven zij hen geld zodat ze zich verder stil houden. Ze mogen alleen maar vertellen dat de discipelen het lichaam hebben gestolen. En dat doen ze, ze vertellen deze leugen aan iedereen die het wil horen. Ondertussen laat de Here Jezus op verschillende plaatsen zien dat Hij is opgestaan.

Zondag 17


Catechismus zondag 17 gaat over de opstanding van Christus. Hieronder zie je deze zondag staan. Zet een lijntje tussen het eerste deel van de zin en het laatste deel..
Vraag:
Wat is voor ons de waarde van de...


...delen in de gerechtigheid.

Antwoord:
Ten eerste heeft Hij door Zijn ...


...opstanding van Christus?

om ons te doen.....

...ons had verworven.

die Hij door Zijn dood voor...

...opstanding de dood overwonnen.

Ten tweede worden ook wij door Zijn kracht...

...een onderpand voor onze opstanding in heerlijkheid.

Ten derde is de opstanding van Christus voor ons....

....nu al opgewekt tot een nieuw leven.


Het doel van de opstanding


Wat heeft het nu voor nut dat Jezus is opgestaan? Dat is ook de vraag van zondag 17. Is de opstanding een verhaal net als de opstanding van Lazarus? Is het een verhaal om te onthouden en heeft het verder geen nut?
Als je het antwoord van zondag 17 hebt gelezen dan weet je dat het wel waarde heeft. Deze zondag noemt drie dingen:
Ten eerste heeft Jezus de dood overwonnen, zodat de Here God onze zonden wil vergeven.
Ten tweede worden wij door Zijn opstanding nu al opgewekt tot een ander leven, tot een leven met de Here.
Ten derde weten we door deze opstanding dat ook wij eens zullen opstaan en zullen leven bij God op de nieuwe hemel en aarde.
Je begrijpt wel dat de opstanding van de Here Jezus meer is dan zomaar een verhaal. Het is de kern van ons geloof. Als je niet gelooft in de opstanding van de Here Jezus stelt je geloof niet zoveel voor. Want dan kun je ook niet geloven dat je zelf eens op zult staan. En dat je eens bij de Here op de nieuwe hemel en aarde zult wonen. Het is dus belangrijk het paasevangelie te kennen en te geloven!