Lees je Bijbel, bid elke dag


 Ken je het kinderliedje dat zo begint? Vast wel, je leerde het op de basisschool of van je ouders. Maar als je nu eens goed naar de woorden kijkt, doe je het dan ook?
Lees je iedere dag in de in de Bijbel en bid je elke dag? Je zult aan tafel met je ouders bidden en lezen, maar doe je het ook voor jezelf? 's Morgens als je wakker wordt en 's avonds als je slapen gaat?
In dit artikel gaan we het er over hebben hoe belangrijk het is om iedere dag te lezen en te bidden.

 

Lees je Bijbel


Je gaat iedere dag naar school. De wekker gaat vast heel vroeg. Je springt snel uit bed en trekt je kleren aan. Dan smeer je je brood, pakt je tas en springt op de fiets. Snel naar school!
Maar vergeet je niet iets? Vergeet je niet juist het allerbelangrijkste?
Precies! Je bent helemaal vergeten te lezen en te bidden.
Eerst gaan we het hebben over het lezen. Het lezen 's morgens bij het ontbijt en 's avonds als je slapen gaat.
Waarom is het nu zo belangrijk om de Bijbel te lezen? Omdat de Bijbel het Woord van God is. De HERE zelf spreekt ons aan in de Bijbel. En Hij wil door de Bijbel in jou werken. En door de bijbel kunnen wij God kennen. Daarin heeft God zich bekend gemaakt.
Maar nu zul je wel denken, ik lees toch samen met mijn ouders aan tafel? Moet ik dan zelf weer lezen als ik naar bed ga?
Het is heel goed om ook zelf bezig te zijn met de Bijbel. Zo raak je met de Bijbel vertrouwd. Het is begrijpelijk dat je het moeilijk vindt om zelf stukken uit de Bijbel te gaan lezen. Misschien weet je niet wat je moet lezen of begrijp je het niet. Het is ook goed om de Bijbel van begin tot eind te lezen. Dan lees je echt heel Gods Woord. Het klinkt raar als je hoort dat sommige moslims de koran nog nooit gelezen hebben. Maar dat geldt ook voor heel veel christenen, dat stond laatst nog in de krant. God schreef ons niet alleen de evangeliën of de psalmen, maar heel zijn Woord. Als je het hele verhaal leest, kun je het ook beter begrijpen. Je kunt 's avonds voordat je gaat slapen ook een dagboekje lezen. Hierin wordt vaak een stukje Bijbeltekst besproken.
Maar als het aan ons zelf zou liggen zouden wij het niet zo nauw nemen met het lezen. Daarom moeten wij ook iedere dag weer de HERE bidden of Hij ons door zijn Heilige Geest de wil en de kracht wil geven om steeds weer de Bijbel open te slaan.
 

Bid elke dag


Je weet vast wel dat achter in je kerkboek de gebeden staan. Heb je ze wel eens doorgelezen? Zoek ze maar eens op. Daar staan ook het morgengebed en het avondgebed(blz. 571,572). En die staan er niet zomaar. Die staan daar om gebruikt te worden. Je hoeft nu natuurlijk niet altijd die gebeden te gebruiken, maar je kunt zo wel zien dat het erg belangrijk is om 's morgens en 's avonds te bidden.
Want wie waakt over jou als je slaapt? De HERE. En wie gaat met jou mee de nieuwe dag in? De HERE. Wie zorgt er altijd weer voor dat je veilig thuis komt? De HERE. Zou het dan niet gepast zijn om Hem steeds weer te danken voor al het goede en Hem een zegen te vragen over alles wat je gaat doen?
In de catechismus gaat het ook over het gebed. In zondag 45 wordt uitgelegd waarom het gebed voor een christen noodzakelijk is. Er staat niet nodig, nee, er staat noodzakelijk. Dat betekent dat wij er niet zonder kunnen. Wij moeten het doen. En wel om God te bidden en te danken voor zijn genade en Heilige Geest.
In vraag 118 staat wat God bevolen heeft van Hem te vragen in ons gebed. God verzoekt ons dus niet Hem iets te vragen, Hij beveelt. En wat moeten wij dan van Hem vragen? Alles wat wij voor lichaam en ziel nodig hebben. Dat zijn ook de hele gewone dingen. Zoals de HERE vragen of hij je wil helpen op school. Of een zegen vragen over het eten. Het lijkt vaak zo onbelangrijk, maar God heeft het ons bevolen! En Hij heeft het ons ook geleerd. Toen zijn discipelen vroegen: HERE, leer ons bidden, toen leerde de HERE Jezus hen het Onze Vader.
En nog steeds mogen wij dat gebed gebruiken als het voornaamste van onze dankbaarheid.

Dat je groeien mag


Je moet iedere dag eten, want daar groei je van. Als je niet eet wordt je ziek. Het voedsel is erg belangrijk, iedere dag weer.
Zo is het ook met bijbellezen en bidden. Je hebt het iedere dag weer nodig om te groeien.
Niet lichamelijk maar geestelijk. Als je niet leest en bidt word je natuurlijk niet echt ziek. Maar toch is het wel schadelijk voor je. Want door te lezen in de Bijbel leer je de HERE kennen. En de Heilige Geest werkt door het Woord.
Als je leest word je gevoed. Gods Woord is een lamp voor je voet en een licht op je pad. Door te leven vanuit Gods Woord, schijnt dat woord ook over je levenspad. En dan weet je wat je wel en wat je niet moet doen.
Je mag dan ook door kracht van de Heilige Geest groeien in het zeker weten dat alles wat in de bijbel staat waar is. En je mag ook groeien in vertrouwen dat aan jou vergeving van zonden en het eeuwig leven door God geschonken zijn. En dat alleen uit genade, omdat de HERE Jezus voor jou zonden gestorven is.

Dus lees je Bijbel en bid elke dag, dat je groeien mag!