De Kerk


De vorige twee keren hebben we jullie iets verteld over de Kerk. We hebben toen de artikelen 27, 28 en 29 van de geloofsbelijdenis uitgelegd. Nu gaan we verder met artikel 30, 31 en 32. Deze artikelen gaan over de regering van de Kerk.

De regering


Ons land wordt geregeerd door ministers. Deze ministers vertellen wat er moet gebeuren in het land. Niet iedereen is minister want dan gaat het niet goed. Iedereen doet dan wat hij zelf wil en dan gaat het fout in het land. Zo is het ook in de Kerk. Als iedereen maar doet wat hij zelf wil, gaat het mis. De Here heeft daarom gezegd in zijn Woord hoe hij wil dat Zijn Kerk bestuurd moet worden.
Hij is de Koning van de Kerk, Hij regeert door Zijn Woord en Geest. De Here geeft aan Zijn Kerk ambtsdragers. Deze ambtsdragers (dit is de kerkenraad) moeten Gods Woord uitleggen aan de gemeenteleden. Zij moeten er voor zorgen dat Gods kinderen hier op aarde leven zoals Hij het zegt. De kerkenraad moet Gods Woord goed kennen en de mensen de goede weg wijzen. Mensen die de verkeerde kant op gaan moeten ze terechtwijzen. (dat betekent de goede weg wijzen) En mensen die het moeilijk hebben moeten ze troosten. Arme mensen moeten hulp krijgen. Zo wil de Here dat alles in de Kerk goed verloopt. Dat niemand wordt vergeten maar dat bovenal Zijn Woord in waarheid klinkt.

De ambten


We zullen kort vertellen welke ambten er in de Kerk zijn.
God heeft aan zijn Kerk ouderlingen gegeven. Eén daarvan is de dominee. Deze dominees noem je ook wel predikanten of dienaren van het Woord. De dominee moet in de gemeente werken en Gods kinderen vertellen over de Here God. Hij moet Gods Woord uitleggen. Daarom is het belangrijk dat Hij de Bijbel goed kent. Hij moet de Bijbel goed bestuderen. Hij mag geen verkeerde dingen (dwalingen) vertellen. Er als hij wel hoort van een dwaling moet hij de goede weg wijzen. Hij is de herder van Gods kudde. Daarom moet hij ook de gemeenteleden bezoeken en helemaal zij die verdrietig of ziek zijn. Hij kan ze dan troosten met Gods beloften. Verder moet de dominee de jeugd onderwijs geven. Niet de lessen die jij op school krijgt zoals taal en rekenen maar hij moet jongens en meisjes vanaf 12 jaar les geven uit de Bijbel. Dit heet catechisatie. Zo leren ze veel over de Here en kunnen ze na een paar jaar belijdenis doen van hun geloof. God heeft Zijn kerk naast Zijn Woord ook twee sacramenten gegeven. De doop en het heilig avondmaal. De dominee moet deze sacramenten bedienen zodat de gemeenteleden de tekenen van Gods beloften krijgen. In de zondagse erediensten moet de dominee Gods Woord uitleggen maar hij moet ook met en voor de gemeente bidden en danken. De dominee moet samen met de andere ambtsdragers goed voor de Kerk van de Here zorgen. Alles moet in goede orde verlopen. Dit betekent dat het geen chaos moet worden waarin iedereen maar doet wat hij wil. De Here wil dat alles in de gemeente goed en ordelijk verloopt in alle rust en vrede. Daar moeten de ambtsdragers voor zorgen.

De andere ouderlingen zitten net als de dominee ook in de kerkenraad. Zij moeten net als de predikanten goed bekijken of de gemeenteleden leven zoals het God het vraagt. Ook zij moeten dus goed weten wat God zegt in Zijn Woord, ook zij moeten Gods Woord goed bestuderen. Zij kunnen de gemeenteleden ook troosten bij ziekte en bij het overlijden van een familielid. Zij helpen de dominee om er voor te zorgen dat alles in rust en vrede verloopt. En tenslotte moeten zij er ook goed op letten of de dominee wel vertelt wat God in Zijn Woord heeft geschreven. De dominee mag geen dwaalleer verkondigen. Een voorbeeld van een dwaling is dat hij bijvoorbeeld zegt dat de schepping niet zo is gebeurd als in de Bijbel staat. Of dat de dominee zegt dat de slang niet echt gesproken heeft in het paradijs. De dominee gelooft dan niet wat God in Zijn woord zegt. De ouderlingen moeten hier goed op letten en bij een dwaling de dominee waarschuwen. En als hij niet wil luisteren, kan de kerkenraad hem schorsen, dat betekent dat hij voorlopig niet meer mag werken als dominee.

Diakenen heeft de Here aan Zijn gemeente gegeven om goed voor de mensen te zorgen die het moeilijk hebben. De diakenen gaan op huisbezoek en horen zo van de gemeenteleden of het goed met hen gaat. Soms is iemand heel eenzaam, dan moeten de diakenen er voor zorgen dat er om dit gemeentelid gedacht wordt. Er zijn ook mensen die heel arm zijn. Dan moet de diaken ervoor zorgen dat deze mensen geld krijgen om eten te kopen. Elke zondag gaan de diakenen daarom met de collectezak rond in de kerk. Dit geld zamelen ze in om weg te geven aan mensen die het nodig hebben. Ze zamelen ook geld in voor de kerk en voor de opleiding van de dominees.

Taken


Nu jij! Vul eens in wat deze ambtsdragers allemaal doen. Als je het niet meer weet moet je de tekst hierboven nog maar eens lezen.
Dominee
Ouderling
Diaken


De tucht


Wij als gemeenteleden moeten deze ambtsdragers gehoorzamen. Ze zijn immers door God aangesteld.
Zij moeten van de Here naar de gemeenteleden omzien en moeten ze ook terechtwijzen als de gemeenteleden iets verkeerds doen. Het is niet zo dat de ambtsdragers zelf geen zonden doen. Zij zijn net zo zondig als de andere kinderen van God. Alleen hebben zij een bijzondere en soms moeilijke taak van de Here gekregen. Als er een gemeentelid tegen de geboden van de Here ingaat dan moeten zij dit gemeentelid de goede weg wijzen. Als deze persoon niet luistert, mogen ze zelfs straf geven. Net als je ouders dat doen. Ze hebben iets verboden voor jou omdat het slecht voor je is. Zo heeft de Here zijn wet gegeven en daar leven wij naar uit dankbaarheid. Een voorbeeld: De Here heeft in Zijn wet gezegd dat getrouwde mensen niet mogen scheiden. Als kerkmensen dit toch doen zal de kerkenraad ze waarschuwen en ze laten zien wat God in Zijn Woord er over heeft geschreven. Willen ze dan nog niet luisteren dan krijgen ze straf en dat is bijvoorbeeld dat ze niet mee mogen doen met de avondmaalsviering. Dat is heel erg!
Maar het is de bedoeling dat deze gemeenteleden zich bekeren en doen wat de Here zegt. Op deze manier wil de Here Zijn Kerk laten regeren en Zijn kinderen beschermen en bewaren. Je ouders waarschuwen je voor verkeerde dingen en geven je straf omdat ze van jou houden. Ze willen dat jou niets overkomt ze willen jou beschermen. Zo geeft de Here Zijn ambtsdragers en de tucht uit liefde voor Zijn kinderen.

Puzzel


Welk tekst uit 1 Korintiërs 14 staat hier in geheimschrift? (de x staat tussen de woorden)
a=1
e=4
j=7
m=10
p=13
t=16

b=2
g= 5
k=8
n=11
r= 14
v=17

d=3
i=6
l=9
o=12
s=15
w=18


18
1
11
16
x
5
12
3
x
6

15
x
5
4
4
11
x
5
12
3

x
17
1
11
x
18
1
11
12
14

3
4
x
10
1
1
14
x
17
1

11
x
17
14
4
3
4
x
x
x


En nog één......
9
1
1
16
x
1
9
9
4
15

x
2
4
16
1
10
4
9
6
7

8
x
4
11
x
6
11
x
5
12

4
3
4
x
12
14
3
4
x
17

4
14
9
12
13
4
11
x
x
x