Leven uit dankbaarheid (2)


Eerste gebod:
Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.

Eerste gebod


De Here God is de enige God die er is. Sommige mensen hebben zelf goden bedacht, maar dit zijn allemaal verzinsels. In de tijd van de Bijbel hadden veel volken een afgod gemaakt om die te dienen. Sommige volken vereerden Baäl of Astarte. In de Bijbel lees je vaak dat de Israëlieten in de fout gaan, en afgodsbeelden gaan vereren. Ze vergeten de Here en denken dat een beeld hun kan helpen. Denk maar aan het verhaal van Koning Achab en Elia op de Karmel. Ze gingen bidden tot Baäl of hij vuur wilde geven. Maar alleen de Here God kan vuur geven. In onze tijd zie je dat eigenlijk niet meer. Wij hebben geen afgodsbeeld in ons huis staan om daar voor te buigen. Toch vergeten we dit gebod vaak. We vertrouwen soms meer op ons huis, onze auto of op ons geld. Het lijkt wel of we ons geld dan vereren. We vinden geld verdienen en rijk worden belangrijker dan de Here dienen. We denken dat we met geld alles voor elkaar krijgen terwijl we dan vergeten dat God alles bestuurt. Hij bestuurt ook jouw leven.

Afgodsbeelden


De enige echte God is onze Here. Hij wil daarom ook niet dat je andere bedachte goden gaat vereren. Je mag niet voor hen buigen en hen dienen. Een beeld kan toch niets! Psalm 135 vers 9 en 10 gaan hier over. Zoek achter de streep een woord dat in de regel past.
9. Beelden, door een gemaakt
mond

kunnen nimmer zijn:
goud

is hun soms welbespraakt,
horen

is hun meer dan schijn?
mensenkind

Maakt men ooit een god van ,
goden

die een behoudt?
mens


10. Afgodsbeelden en kil,
blind

staren in een verschiet.
oren

Zij zijn onbezield en ,
hetzelfde

en hun horen niet.
dood

Wie een maakt tot zijn god,
stil

deelt met hem lot.
beeld


Knielen voor een beeld


In de Bijbel kun je hier ook een verhaal over lezen. Zoek maar eens in de Bijbel het boek Daniël, hoofdstuk 3 op. Koning Nebukadnessar had een heel mooi gouden beeld van zichzelf laten maken. Dat beeld is 60 el lang, dit is ongeveer 30 meter. Misschien heb je wel eens een flat gezien met tien verdiepingen, zo hoog is dit beeld ongeveer. De koning heeft dit beeld laten maken omdat hij zichzelf heel erg belangrijk vindt. Hij denkt dat hij een god is, dat hij de machtigste is van de hemel en de aarde. Koning Nebukadnessar roept alle belangrijke mensen bij elkaar bij het gouden beeld van zichzelf. Een knecht van de koning roept dat alle mensen moet buigen en knielen als ze het geluid van de muziekinstrumenten horen. Er staan veel mensen bij het beeld. Allemaal stadhouders, oversten, landvoogden, schatbewaarders, rechters en bewindvoerders. Bij al deze belangrijke mensen horen ook de drie vrienden van Daniël. Als de muziek begint te spelen gaat iedereen buigen. En ze knielen voor hun koning Nebukadnessar, ze vereren hem. Iedereen?

De drie vrienden van Daniël


Niet iedereen vereert de koning, drie mannen blijven staan. Deze drie mannen weten dat ze alleen de Here mogen vereren, de enige echte God. Dit beeld is maar van goud en kan helemaal niets doen. Deze mannen weten dat de Here God heeft gezegd dat ze alleen Hem mogen vereren. Deze drie vrienden van Daniël worden opgepakt en moeten bij de koning komen. De koning vraagt of het per ongeluk was, in dat geval mogen ze het nog een keer proberen. Maar als ze weer niet buigen worden ze in de brandende oven gegooid voor straf! Dit is wel een erge straf. Als je in het vuur gegooid wordt ga je zeker dood. Het vuur is erg heet en je zult helemaal verbranden. De mannen moeten kiezen óf Koning Nebukadnessar gehoorzamen óf straf krijgen en in de oven worden gegooid.

Alleen de Here is God


De vrienden antwoorden de koning dat ze beslist niet gaan knielen voor een beeld, een afgod, ze willen God trouw blijven. Ze willen zich blijven houden aan de verbondswoorden die God heeft gegeven. De koning wordt hier erg boos om en zegt tegen zijn knechten dat de oven 7 keer heter gemaakt moet worden dan normaal, en dat deze mannen in het vuur gegooid moeten worden. De knechten die de drie vrienden naar de oven brengen gaan zelfs dood door de hete vlammen. De drie vrienden worden vastgebonden en met al hun kleren aan in het vuur gegooid. Zo, daar is de koning van af! Hij is de machtigste man, niemand is machtiger als hij. Niemand?
Maar dan schrikt de koning. Ze hadden er toch drie ingegooid? Ziet hij het dan wel goed? Er lopen vier mannen in het vuur. Die vierde man is een engel van de Here God. Hij is gestuurd om deze drie vrienden te beschermen. Ja, de Here God is machtiger en sterker dan het vuur. De drie vrienden komen naar buiten, er is niets aan hen te zien. Het lijkt net of ze niet in de oven zijn geweest. Koning Nebukadnessar weet nu dat de Here God de enige en ware God is. Hij zegt: “Geloofd zei de God van deze drie mannen!”

In elke rij staat 1 woord, ding of naam dat er niet bij hoort. Weet jij welke?
Daniël 3: 2
stadhouders - oversten – landvoogden – staatsraden - koningen – rechters schatbewaarders – bewindvoerders

Daniël 3:5
hoorn - fluit - bazuin – lier - citer - doedelzak – harp

Daniël 3:15
Daniël – Sadrak - Mesak – Abednego

Daniël 3:21
mantels – mutsen - broeken – overige klederen – sandalen

Daniël 3:27
geen brandwonden - hoofdhaar niet geschroeid - mantels ongeschonden – geen brandlucht