Leven uit dankbaarheid (1)


Vandaag verschijnt het eerste verhaal van een nieuwe serie bijbelverhalen. Deze verhalen gaan over de wet. Elk verhaal gaat over 1 gebod. Ook is er elke keer een opdracht of een puzzel bij. Ik ben benieuwd of je ze kunt maken. Veel leesplezier!
(En ouders, als u kind het nog niet leest, wijs hem of haar dan op deze jeugdrubriek!)

De wet


Tijdens de woestijnreis geeft de Here God aan zijn volk de twee stenen tafelen van het verbond. Op deze stenen staan de tien regels van het verbond. De Here heeft met ons een verbond gesloten. Een verbond bestaat altijd uit twee dingen, uit een belofte en een eis. De belofte is dat wij Zijn kinderen mogen zijn en eenmaal bij Hem in de hemel mogen komen. De eis is iets wat God van ons vraagt. Hij vraagt van ons dat wij ons aan Zijn regels houden. Deze regels staan in de wet. De Here ons gemaakt en weet ook wat het beste voor ons is. Als wij ons aan deze regels houden dan zal het leven op aarde goed gaan. Het is niet zo dat we als we ons maar flink aan de regels houden, dat we dan de hemel kunnen verdienen. Nee, dat kan nooit! Alles wat wij doen is bevlekt met zonde, dus je kunt niet iets goeds doen om iets te verdienen. Je hebt altijd de straf van God verdiend. Toch moet je je aan de wet houden. Niet om iets te verdienen maar uit dankbaarheid. Jij bent waarschijnlijk ook blij dat je een kind van God mag zijn, en dat Hij jou beloofd heeft dat Hij altijd voor je zal blijven zorgen. Omdat je hier zo blij om bent wil je God danken. Je kunt Hem bedanken door je te houden aan Zijn geboden.

Egypte


De Here begint de wet met “Ik ben de Here uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb”. De Here bevrijdt Zijn volk uit Egypte. In Egypte hebben de Israëlieten het erg moeilijk. De Egyptenaren onderdrukken de Israëlieten. Ze moeten hard werken en krijgen straf als ze willen stoppen of moe zijn. Ook wil Farao ervoor zorgen dat het volk Israël een klein volkje wordt. Hij zegt dat alle pasgeboren jongentjes in de Nijl gegooid moeten worden. Farao werkt dus tegen de Here in. Maar natuurlijk is de Here veel machtiger en sterker dan Farao, ja, de Here is machtiger dan ieder mens. De Here God bevrijdt zijn volk en zorgt ervoor dat ze op weg kunnen gaan naar het land dat Hij hun beloofd heeft. Onze God is een bevrijdende God. Hij zal ook jou en mij verlossen, niet uit het dienshuis van Egypte, maar uit het diensthuis van de zonde. De Here zegt het elke zondag weer, ook tegen jou. Hij heeft je, doordat de Here Jezus voor onze zonden gestorven is, bevrijd van de zonden.

Psalm 19:3 Vul de vergeten woorden in.
Volkomen is Gods.................../ t’Verkwikt elk die het ..................
en deze ...................begeert,
daar Gods............................/ hem die nog inzicht mist,
de ware ..................leert.
Hoort naar het Woord van................/ Volmaakt is zijn...................
......................... rein en heilig
Zijn ................, dat ons verlicht/ en onze ............. richt,
geleidt ons ............ en veilig.

De wet is een spiegel


Elke zondagmorgen leest de dominee of de preeklezer de wet voor. Dit doet hij niet zomaar maar omdat de wet erg belangrijk is. Soms denken we dat we eigenlijk heel veel dingen wel goed doen. En dat God blij met ons zal zijn. Als je de wet hoort dan kijk je of jij je aan al deze geboden hebt gehouden. Je merkt dan dat jij je niet gehouden hebt aan de wet. Alle mensen doen verkeerde dingen, ze doen zonden. De wet is eigenlijk een soort spiegel. Je weet dan wat je fout hebt gedaan. De volgende tien verhalen in deze jeugdrubriek gaan over de wet. En misschien dat je, als je deze verhalen leest denkt: “Nou, ik doe zoveel verkeerde dingen, ik mag vast geen kind van God meer zijn!” Dit is niet waar, want je mag nooit vergeten dat de Here Jezus voor alle zonden is gestorven. Hij heeft de schuld afbetaald en daarom mogen wij Gods kinderen blijven.

Opdracht: Kun je alle geboden in de goede volgorde zetten?
Je weet dan gelijk waar het verhaal de volgende keer over gaat.
1 je mag niet vloeken
2 je mag niet stelen
3 je moet je ouders gehoorzaam zijn
4 de zondag is de rustdag
je mag geen beelden van God maken
5 je mag niemand doden of uitschelden
6 je mag niet liegen
7 je mag alleen de Here God vereren
8 de zondag is de rustdag
9 je mag het huwelijk niet kapot maken
10 je mag niet jaloers zijn op iets van iemand anders