Bidden (10)


In dit laatste artikel over het gebed dat de Here Jezus ons geleerd heeft, gaan we kijken hoe we ons gebed moeten afsluiten. We eindigen ons gebed met het loven van de Here.

Uw koninkrijk


Weet je nog dat we in de tweede bede gebeden hebben ‘Uw koninkrijk kome’? Nu sluiten we ons gebed af met een lofprijzing en zeggen ‘Want van U is het koninkrijk’. Een lofprijzing is dat je mooie dingen zegt over de Here God, je brengt Hem lof toe. Met deze lofprijzing zeggen we, U bent de Koning, U regeert alles, U hebt de macht over de hele wereld. Als we dit bidden belijden we dat Hij onze Koning is, en dat geeft troost. We zijn veilig bij Hem. Zelfs koningen en koninginnen moeten luisteren naar God. De Here is de baas over hen allen. Koningen maken fouten maar de enige echte Koning doet dit niet. Hij is perfect. Met Hem mogen we zomaar spreken. We kunnen alle bedes van dit gebed aan Hem voorleggen.

Psalm 2


De machthebbers en koningen moeten luisteren naar de Here. Dit bezingen we in Psalm 2 vers 4. Vul de weggelaten woorden in. Tussen haakjes staat een omschrijving van dit invulwoord.

O machtigen, o koningen weest ................ (slim)
laat u gezeggen, ......... zonder rede.(mensen die recht spreken)
Vreest God de .......... en dient Hem naar Zijn eis, (naam van God)
verheugd u bevend, zoek bij hem uw ...........(geen oorlog maar...)
Kust toch de ......., opdat gij niet ten gronde (Jezus de......van God)
gaat op uw weg. Te .............. wordt hij getart (niet zwaar)
en kan zijn gramschap tegen u ontbranden.
Maar zalig zijn die ..............aan zijn hart. (verstoppen voor gevaar)


En de kracht


We prijzen de Here om Zijn macht en kracht. Kracht heeft te maken met kunnen. Hij kan alles! God is de sterkste. Wij mensen zijn wel eens nieuwsgierig wie van ons de sterkste is. We doen dan een wedstrijdje, handje drukken bijvoorbeeld. We willen weten wie de sterkste is, wie de meeste kracht heeft. Ook willen we weten welk land het sterkst is of welk leger. Het zijn eigenlijk geen belangrijke vragen. Het is veel beter om na te denken over de kracht van God. Hij maakte de wereld met alles erop en eraan. Hij maakte de engelen en de mensen. Hij is de Koning. Als mensen kracht hebben moeten ze de Here daarvoor bedanken. Doen ze dat niet dan gebruiken ze hun kracht verkeerd. Als we oorlog maken of de baas spelen over anderen laten we niet zien dat God de baas is. Als je toch af en toe vergeet hoeveel kracht God heeft moet je maar denken aan de Paasmorgen. Hij won het zelfs van de dood!

Lof voor altijd


De afsluiting van ons gebed gaat verder ‘.....en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.’
Het woordje ‘Heer’ zit in het woord heerlijkheid. Denk maar aan de Here die de baas is van alles. Heerlijkheid is dan alles wat daar bij hoort. De glans van iemand die heel machtig is.
Eeuwigheid betekent voor altijd. Wij kunnen hier met ons verstand niet bij. God was er voordat de wereld werd geschapen en is er nu en zal er altijd zijn. Voor ons mensen is het woordje ‘altijd’ een woord die we snel gebruiken. ‘Ik zal altijd je vriend zijn’ Toch kan het met die vriendschap zomaar over zijn. Een man en vrouw beloven elkaar voor altijd trouw als ze gaan trouwen. Toch breken sommigen hun woord en gaan scheiden. Bij de Here God is dit anders. Hij doet wat Hij belooft. Hij is er voor eeuwig. Met deze afsluiting van ons gebed bidden we dat niet wij maar dat de Here God voor altijd geloofd en geprezen wordt.

Amen


Ons gebed sluiten we af met het woordje ‘amen’. Toen je klein was wist je al wat het woordje ‘amen’ betekende: het gebed of de preek is afgelopen je mag weer van tafel. Soms werkt het zelfs als een startschot. Na het woordje ‘amen’ mag je weer iets anders doen. Je luistert dus alleen maar of je het woordje amen hoort. Maar toch betekent het woordje ‘amen’ meer. Het betekent het is waar en zeker. Je zegt aan het einde van het gebed dat God je Vader is en voor je zorgt. Het is waar!
Het is zelfs zo dat God veel beter naar je geluisterd heeft dan je je zelf kan voorstellen. Wij zijn al snel weer met onze gedachten ergens anders. Wij weten soms niet eens wat we bidden. De Here weet het wel.
Hij weet dat je om vergeving van zonden vraagt maar weet ook precies welke zonden je gedaan hebt. Hij weet dat je vraagt om je dagelijks brood. Maar weet ook precies wat je nodig hebt in jouw leven. Je bad om de komst van Gods Koninkrijk maar je wist zelf amper wat het allemaal betekende. De Here weet het wel. Hij zal het zeker laten komen!
Zoek het woord ‘amen’ in deze puzzel. Streep ze door. Het mag ook schuin, achterstevoren en van onder naar boven. Sommige letters mag je meerdere keren gebruiken. De letters die je over houdt vormen een zin.

a
h
a
a
m
e
n
e
m
a

m
m
m
m
e
n
e
m
a
m

e
t
e
e
i
a
m
e
n
e

n
s
n
n
e
m
a
m
e
n

e
a
m
e
e
a
m
e
n
e

m
n
e
m
a
w
e
a
a
m

a
r
e
a
m
e
n
e
m
a

m
a
m
e
n
n
z
e
k
m

e
e
a
m
e
n
e
m
a
e

n
e
m
a
e
r
a
m
e
n


Handen vouwen


Tot slot nog even dit......
In het eerste artikel over het gebed schreven we dat we onze handen moeten vouwen en onze ogen dicht doen als we gaan bidden. We schreven dat dit moest om onze gedachten bij de Here te bepalen en niet andere dingen te doen tijdens ons gebed. Van een lezer kregen we toen een aanvulling. Lees maar!

In de Middeleeuwen ging een leenknecht knielen voor zijn leenheer, hij stak dan zijn hand uit naar zijn baas. Dit betekende dat de knecht liet zien: ik ben uw knecht ik vertrouw mij toe aan u. De leenheer nam dan de hand in zijn handen. Dit betekende: ik accepteer je, je bent in mijn dienst ik zal je trouw belonen door je te beschermen. Dat we onze handen vouwen als we gaan bidden komt uit deze tijd.
Wij zeggen hiermee dat we ons zelf toevertrouwen aan de Here. Wij vragen Hem om bescherming. De Here geeft aan dat Hij voor je wil zorgen. Wat is dat mooi hé, als je er goed over na denkt. Zo weet je dat in je gebed de Here bij je is en naar je luistert.

Dit waren de artikelen over het Onze Vader. Bewaar ze goed want misschien heb je ze nog wel een keer nodig! De Bazuin van over 14 dagen moet je goed in de gaten houden want daar staat een prijspuzzel in over het Onze Vader. Doe mee en win een leuk prijsje! Tot over twee week.