Bidden (8)


Een paar weken geleden vierden we het Paasfeest. We dachten toen aan het werk van de Here Jezus. Hij kwam hier op aarde om voor onze zonden te sterven. Hij heeft voor ons betaald. Wij mogen nu Gods kinderen zijn, doordat Hij onze schulden weg nam.

De schuld is weg


Deze vergeving van de zonden door het werk van de Here Jezus kwam je vast heel bekend voor. Jij weet al dat wij niet voor ons zelf konden betalen omdat wij de schuld elke dag juist alleen maar groter maken. De Here Jezus, die zonder zonde was, kon dit alleen doen.
Dit is dus een duidelijk verhaal. Over de zonden hoeven we ons dus niet meer druk te maken. Ze zijn betaald, dus waarom zouden we er nog voor bidden? We hoeven God de Vader er niet meer om te vragen, we hoeven niet meer bang te zijn voor de toorn van God. Het werk van Jezus is toch al gebeurd.....?!

Gezang 17


Gezang 17 gaat over de verlossing van de zonden door de Here Jezus. Hieronder zie je vers 1 en 4 staan. Vul de woorden in. Om het moeilijk te maken staan de woorden van vers 1 en 4 door elkaar.
Invulwoorden: zonden, zuiver, bloed, Golgotha, zonden, duizend, licht, ons, amen, gezicht, bevlekt, schuld

1.God, enkel.................
4. Ja.....................,ja

voor wiens ...............
op ..............................

niets........wordt bevonden
Stierf Hij voor onze .........

ziet ons.......................
en door zijn ...................

met ...................bedekt,
wordt..................gemoed

misvormd door .......zonden
gereinigd van de .............


Er toch voor bidden?


Toch heeft de Here Jezus ons de vijfde bede geleerd: En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Het is dus wel belangrijk dat we er om vragen!
Het is belangrijk dat je in je gebed bedenkt dat je zondig voor de Here staat. Jij hebt ook deze dag weer veel verkeerde dingen gedaan. Je hebt niet geluisterd naar Gods woorden. Zo kom je schuldig voor Gods aangezicht. De Here heeft het recht om heel erg boos op je te zijn en je te straffen.
Je begrijpt dat je nu dus heel anders gaat bidden als wanneer je er van uitgaat dat de schuld toch al weg is. Je vergeet je zonden dan snel. Je vindt het niet meer belangrijk. Als je weet dat je schuldig voor God staat heb je spijt van je zonden. Je voelt je slecht omdat je steeds weer het verkeerde doet. Wij doen steeds weer zonden, we vinden het leuk. Wij zondige mensen zoeken steeds weer de verkeerde dingen op. Je kunt het zelfs hebben dat je niet meer naar God in gebed durft te gaan. Zo zondig en schuldig voel je je over je zonden.

Vergeving


Maar dan mag je ook weten dat God een genadig God is. Hij wil je zonden vergeven als je het aan Hem vraagt. Zijn Zoon heeft voor je zonden betaald. We weten zeker dat God ons wil vergeven. Hij heeft het ons beloofd dus doet Hij het ook. Als we deze bede bidden danken we de Here ook voor deze verlossing. God de Vader heeft dit plan bedacht. En de Zoon heeft het voor ons uitgevoerd.
Wij zelf konden deze verlossing niet voor elkaar krijgen. Elk mens hier op aarde is zondig en kan niet voor zichzelf betalen laat staan voor een ander.

Gelijk ook wij....


Here vergeef ons onze zonden, net zoals wij.... ja, wij moeten ook iets. God vergeeft ons, en dus moeten wij anderen vergeven. Denk eens aan de schuld, de grote schuld die de Here ons vergeeft. Denk aan de zonden die we elk uur, elke dag, elke week en elk jaar doen zolang wij leven. Dat zijn er nogal wat!
En nu doet een ander mens jou iets aan. Zouden we dat dan niet willen vergeven?
De Here zegt hier dat wij onze naaste moeten vergeven.
Het klinkt zo makkelijk maar is dat het ook? Denk eens aan een voorbeeld van jezelf dat iemand je iets aan deed, per ongeluk of expres. Heb je diegene vergeven of heb je je juist heel boos gemaakt, hem uitgescholden en hem een klap verkocht?

De koning en de knecht


De Here Jezus heeft hier een gelijkenis over verteld om ons duidelijk te maken wat Hij bedoelt met ‘een ander vergeven’. Je kunt het lezen in Matth. 18:21-35
Petrus komt bij de Here Jezus met de vraag hoe vaak Hij iemand moet vergeven. Misschien wel zeven keer? Maar de Here Jezus geeft dan als antwoord. ‘Ik zeg u, niet zevenmaal maar zeventig maal zeven maal’ Het betekent dus dat er geen einde aan komt. Je moet door blijven gaan met het vergeven van iemand anders zijn fouten. En dan vertelt de Here Jezus over een koning die een knecht had met een schuld van tienduizend talenten. Omdat de knecht de schuld niet terug kon betalen zei de koning dat de knecht verkocht moest worden. Ook zijn vrouw en kinderen en al zijn bezittingen moesten verkocht worden. De knecht wilde dit niet en viel op zijn knieën. Hij smeekte om genade. ‘Heb geduld met mij, ik zal alles terugbetalen!’ De heer van die slaaf kreeg medelijden en deed alle schuld weg.
De knecht was hier blij mee, maar toen hij naar buiten ging en een andere slaaf tegenkwam die bij hem nog een schuld had van honderd schellingen, pakte hij die knecht en zei: ‘betaal wat je schuldig bent!’ Deze collega-knecht smeekte om uitstel maar de knecht was niet om te praten. Hij liet zijn collega-knecht in de gevangenis zetten. Toen de koning dit hoorde liet hij de knecht oppakken. ‘Ik heb je een grote schuld vergeven en jij vergeeft een ander zijn kleinere schuld niet!’ Hij werd gevangengenomen en moes alles terugbetalen.

Wat betekent dit verhaal?


Beantwoord de vragen en zie wat het verhaal betekent.
1.De Koning in dit verhaal is...
Heel veel zonden

2. De knecht in dit verhaal is...
De Here Jezus

3. De schuld bij ons bestaat uit...
Een zondig mens

4. Van wie vergeeft de Here de zonden?
Van een andere knecht

5. Door wie is de schuld betaald?
De Here God

6. Van wie doet de knecht de schulden niet weg?
Ja

7. Van wie vergeven wij de schulden vaak niet?
Wie in hem gelooft en Hem vraagt om vergeving.

8. Is de Here hier boos over?
Van onze naasten.