Bidden (3)


Hoe weten we wat we moeten bidden? Hoe weten we wat God wil dat we bidden? Wat mogen we vragen en wat niet? Dit zijn allemaal vragen over het gebed. De antwoorden op deze vragen kunnen we vinden in de Bijbel. Net zoals andere vragen over de Here. De Here vertelt in Zijn Woord hoe we moeten leven voor Hem. De Here Jezus heeft ons geleerd te bidden. Hij heeft ons het Onze Vader geleerd. Zo moeten wij bidden tot God. Vandaag beginnen we met de uitleg van het Onze Vader.

Onze Vader


Uit ons zelf zouden we God nooit ‘Onze Vader’ kunnen en durven noemen. De Here Jezus heeft het ons verteld dat het wel mag. De Here God is onze Vader, Hij weet waar je bent en zorgt voor je. Veel meer zelfs als een vader hier op de aarde. Een aardse vader doet verkeerde dingen en vergeet wel eens wat. God de Vader niet. Hij is altijd bij je. De Here Jezus wil dat wij bidden met kinderlijk ontzag. Je praat niet tegen de Here God zoals je met een vriend praat. Nee, het is je Hemelse Vader. Daarom zul je eerbiedig en met ontzag naar Hem toe gaan. God de Vader is door het werk van de Here Jezus onze Vader geworden. Uit ons zelf verdienden wij het niet Gods kinderen te zijn, wij zijn zondig en gaan steeds tegen Gods geboden in.

Hij neigt zijn oor


‘Hij neigt Zijn oor’ staat er in Psalm 116. Hij luistert naar je. God de Vader wil graag dat wij Hem dingen vragen. Zodat wij weten dat het eten en drinken niet automatisch komt maar dat de Vader voor ons zorgt. Als je de Vader om deze dingen vraagt laat je zien dat je alles van je hemelse Vader verwacht. Beantwoord de volgende vragen en vul die antwoorden in, in Psalm 116 vers 1.
Als je van iemand houdt, dan heb je iemand ....
Als je iemand helpt dan geef je .....
Als je praat dan horen we je....
4x5=20 de x spreek je in deze som uit als....
Een week heeft 7 ......
Twee oren, één ...
God heb ik ......................., want die getrouwe Heer.

hoort naar mijn ................, mijn smekingen, mijn klagen.

Hij neigt zijn ............, ‘k roep tot Hem al mijn ............

Hij schenkt mij .............., Hij redt mij ............op keer.


In de hemel


Als je het gebed begint dan roep je God de Vader aan. Je zegt er nog iets bij. Onze Vader, die....... Precies, die in de hemel woont. De Here Jezus leert ons hiermee dat we over God de Vader niet aards moeten denken. We moeten juist beseffen dat God almachtig is. Wij mensen denken na over God de Vader, maar onze gedachten zijn aards. Het zijn menselijke gedachten. Wij kunnen God niet begrijpen. Ons verstand is daar te klein en te zondig voor. We hoeven het ook niet te snappen. We moeten gewoon gehoorzaam zijn. We moeten luisteren naar Zijn stem. God de Vader is veel belangrijker dan een aardse vader. Je kunt Hem niet bedriegen. Brutaal mag je niet zijn. En je moet de goede dingen van Hem bedenken. Hij is niet zomaar iemand! Hij is heilig, dus moeten we eerbiedig zijn. We mogen nooit vergeten dat Hij de machtige Schepper is van hemel en aarde. Van onze almachtige Vader kunnen we dan ook alles verwachten. De Here God kan alles geven wat wij voor ons lichaam en ziel nodig hebben. Dit betekent dat de Here gezondheid, eten en drinken kan geven. Voor onze ziel zorgt Hij ook. Hij geeft ons geloof, Hij troost ons en geeft ons rust. Nergens op de wereld vind je zo iemand als Onze Vader. Er zijn wel mensen die een andere godsdienst hebben bedacht en ook over God hebben nagedacht. Ze maakten zelf een beeld van God. Het is maar goed dat God ons in de Bijbel heeft verteld wie Hij is. Dat Hij onze Vader wil zijn. Zonder de Bijbel had je dat nooit kunnen bedenken.

Gods troon


God de Vader regeert in de hemel vanaf Zijn troon. Hij is Koning van de hele wereld. De Here Jezus zit aan de rechterhand van God nadat Hij na Zijn lijden en sterven naar de hemel is gegaan. Op Hemelvaartsdag denken we hieraan. Je mag vrijmoedig komen tot voor Gods troon. Dit betekent dat je zomaar mag komen, zonder allerlei goede dingen te hebben gedaan Vrijmoedig, dat komt door de Here Jezus. Hij geeft je toegang tot God de Vader. Dat moet je eerst geloven. Je moet weten dat de Here Jezus voor jouw zonden is gestorven. Dat moet je eerst geloven, anders mag je daar niet komen. God wil dat het in de hemel heilig blijft. Heilig, dat zijn wij niet uit onszelf, daar moest de Here Jezus voor zorgen. Dat is een geweldig wonder van Gods genade. Daarom heet Gods troon ook genadetroon. Iedereen is daar welkom die spijt heeft van zijn zonden.

Psalm 103 vers 5 gaat over God de Vader. Zoek de twee stukjes van elke regel bij elkaar.
Zoals een Vader

wij zijn van Hem

Slaat om zijn kind

uit stof aan ’t licht gekomen

God onze Vader want

de adem van Zijn stem.

Hij die ons zelf uit

liefdevol Zijn armen.

Hij weet dat wij,

aarde heeft genomen.

Slechts leven op

omringt ons met erbarmen.