Apostolische geloofsbelijdenis


Voordat we weer verder gaan met de verhalen over de Israëlieten die bevrijd zijn uit het diensthuis Egypte, willen we de komende keren het met jullie hebben over de geloofsbelijdenis. Na deze drie keer gaan we verder met de verhalen over Mozes en de Israëlieten.

Geloof


Je hebt in de inleiding het woord geloofsbelijdenis gelezen. Weet je wel wat dat is? Je kunt het woord in tweeën splitsen. Geloof en belijdenis. Wat is geloof? Je zult het woord vaak gehoord en gebruikt hebben maar wat betekent het nu precies?
Geloven is dat je zeker weet dat het waar is wat de HEERE in Zijn Woord heeft gezegd. Je weet dat het waar is wat er in de Bijbel staat. Als je gelooft weet je ook zeker dat de Heilige Geest in je hart werkt en dat je bent verlost door de Here Jezus.
Belijden is dat je het na zegt. Dat is gewoon hetzelfde zeggen als wat er in de Bijbel staat en dus nazeggen wat God Zelf zegt. Je spreekt uit dat je gelooft. Ook vertel je wat je gelooft. Je hebt het vast wel eens meegemaakt dat er jonge mensen voor in de kerk ‘ja’ zeggen op de vragen die de dominee stelt. Zij doen dan belijdenis van hun geloof en mogen in het vervolg ook het heilig avondmaal meevieren.

Apostolische geloofsbelijdenis


Elke zondagmiddag wordt in de eredienst de geloofsbelijdenis voorgelezen. De dominee leest hem voor en iedere aanwezige spreekt in zijn hart mee. Dit betekent dat iedereen het tegelijk opzegt. Je zult hier wel verbaasd over zijn, want je hoort toch maar één stem! De dominee praat hardop, maar de andere mensen praten in zichzelf mee. Zij geloven alles wat er in de geloofsbelijdenis staat. Het is dus niet zo dat alleen de dominee het gelooft, nee, alle mensen geloven dit. Er zijn verschillende geloofsbelijdenissen maar meestal wordt de Apostolische Geloofsbelijdenis gelezen. In deze geloofsbelijdenissen worden allemaal dingen genoemd die in de Bijbel staan. Ze zijn niet verzonnen door een mens. In de Bijbel kunnen we lezen over God de Vader, Die de hemel en de aarde heeft gemaakt. En over God de Zoon, Die hier op aarde kwam en voor onze zonden is gestorven. Maar ook over God de Heilige Geest, Die er voor zorgt dat wij geloven in wat de HEERE God heeft gezegd. Niet alles uit de Bijbel staat in de geloofsbelijdenis. Er staat niets in over Abraham, over Jakob, over David en andere personen uit de Bijbel. In de geloofsbelijdenis staan de belangrijkste dingen van ons geloof op een rij.

De Drie-eenheid


We gaan het hebben over de Apostolische Geloofsbelijdenis. Je kunt de Apostolische Geloofsbelijdenis in drie delen opsplitsen. Het gaat over drie personen: de Vader, de Zoon en de Geest. Toch klopt dit niet helemaal. Deze drie personen zijn geen aparte goden. Ze zijn juist één. Samen zijn ze één God, onze Verbondsgod. Drie en toch één; een drie-eenheid.
Vul hieronder de woorden in, in de goede kolommen.
Verlosser, hemel, kruis, opstanding, Trooster, almachtig, Schepper, hart, aarde, Geest, het paradijs, Pinksterfeest, Golgota, heiliging, moeder Maria.
God de Vader
God de Zoon
God de Heilige Geest


God de Vader


1. Ik geloof in God de Vader, de almachtige, Schepper van hemel en aarde.

Het eerste deel van de Apostolische Geloofsbelijdenis gaat over God de Vader. Leer het maar uit je hoofd. In het Bijbelboek Genesis kun je over de schepping lezen. God maakte de hemel en de aarde en alles wat erop en erin is. Alle dieren, mensen, bloemen en bomen zijn door de HEERE God gemaakt.
Nadat Hij alles heeft gemaakt heeft Hij het niet losgelaten, en heeft God niet gezegd: ‘nu redt iedereen zich maar!’ Nee, Hij zorgt nog steeds voor alles. Hij is Almachtig. Hij heeft alle macht. Hij is de maker maar ook de baas. Het gaat zoals Hij het wil. Daar moet je op vertrouwen. Wat er ook gebeurt hier op aarde, God heeft alles in Zijn hand. Er gebeurt niets zonder dat Hij dat wil. Ook al gebeuren er door onze zonden erge dingen, Hij is bij ons. Door de zonde van de mensen hebben wij verdriet, ziekte, honger, oorlog en de dood. Alle zondige mensen zijn hier schuldig aan. De HEERE had de wereld mooi geschapen maar de mensen hebben door hun zonde de dood en het verdriet in de wereld gebracht. Toch wil de HEERE voor ons blijven zorgen. Dit heeft hij gelijk na de zondeval aan ons beloofd. Hij heeft een verbond met de mensen gesloten. Hij heeft verlossing beloofd. Deze verlossing is gekomen door de Here Jezus. De volgende keer zullen we meer vertellen over dit verlossingswerk van God de Zoon.

De scheppingsdagen


Het eerste deel van de geloofsbelijdenis gaat over God de Vader en onze schepping. Hieronder hebben we de scheppingsdagen opgeschreven. Vul de weggelaten woorden in.
1e dag: het licht.

2e dag: het uitspansel en de ...........

3e dag: scheiding tussen water en.......; planten en ..........

4e dag: zon, ......... en sterren.

5e dag: vissen en............

6e dag: landdieren en de ...........

De 7e dag bestemde God als..............