Oudejaarspuzzel


Het jaar 2008 is al weer bijna om. Opnieuw kijken we terug op een leerzaam jaar. We hopen dat jullie het afgelopen jaar veel geleerd en gelezen hebben in De Bazuin. Daarom tot slot weer een prijspuzzel. We hopen dat er weer net zoveel kinderen meedoen als vorig jaar! Iedere goede inzender van 15 jaar en jonger, krijgt een prijs. Stuur de oplossing voor 20 januari 2009 naar M. Oosterhuis, Noordwolderweg 42a, 9784 PC Noordwolde. .

Zoek de naam bij de omschrijving. Vul de letters die tussen haakjes staan op de goede plaats in.
Omschrijving
Naam

1. Zoon van Jakob, verkocht als slaaf.
(zij)Mozes

2. Jongste zoon van Isaäk.
(dag)Maria

3. Eerste mens op aarde.
(ons)Rebekka

4. Jongste zoon van Amram en Jochebed.
(Ge) Jozef

5. De vrouw van eerste man op aarde.
(agt)Isaäk

6. De vrouw van Mozes.
(pre)Jakob

7. De oudste zoon van Jakob.
(Hij)Rachel

8. Koning van Egypte.
(de)Eva

9. Moeder van Here Jezus.
(God)Aäron

10. Oudste zoon van Isaäk.
(dag)Ruben

11. Zoon van Abraham en Sara.
(is)Mirjam

12. Moeder van Jozef.
(dra)Esau

13. Vrouw van Isaäk.
(zen)Adam

14. Jongste zoon van Jakob.
(ons)Jochebed

15. Broer van Mozes
(heil)Sifra

16. Dochter van Jochebed.
(die)Benjamin

17. Moeder van Mozes.
(Here)Sippora

18. Eén van de vroedvrouwen die niet luisterde naar Farao.
(aan)Farao


Welke zin (Bijbeltekst) krijg je?
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.