Op weg naar Pasen (7)


Over een tijdje vieren we het paasfeest, daarom heb ik deze verhalen ‘Op weg naar Pasen’ genoemd. Maar om het paasfeest goed te begrijpen moet je eerst andere dingen weten van de Bijbel. Je moet weten dat de Here de hemel en de aarde heeft gemaakt, dat de mensen niet luisterden, dat er zonde kwam, dat de Here een verbond met zijn volk sloot, en dat Hij de verlosser heeft beloofd. Deze verlosser is familie van koning David. Daarom ga ik deze keer vertellen over koning David.

Herder David


David is als kleine jongen vaak te vinden bij de schapen. Hij is, net als zijn vader en zijn broers, schaapherder. Hij woont in Bethlehem en gaat elke dag mee met de schapen om hen te laten eten. De herder is heel erg belangrijk want hij moet op zijn schapen passen. Soms komen er leeuwen en beren en die willen een schaap pakken en opeten. De herder wil dit natuurlijk niet, hij jaagt de leeuwen en beren weg.
Als de schapen lekker grazen, kan de herder even uitrusten. David gaat muziek maken en zingen voor de Here God. David heeft veel liederen gemaakt over de Here. Ik weet zeker dat jij ook vaak deze liederen zingt. Weet je al welke ik bedoel? Ja, ik bedoel de psalmen. De meeste psalmen zijn gemaakt door David. Ook psalm 23. Deze psalm gaat over een herder. Zoek psalm 23 maar eens op in je psalmboek en vul de woorden in die ik vergeten ben.

Psalm 23;1
De Here wil mijn trouwe .............................. wezen.
Geen ding ontbreekt mij, ik heb niets te ..........................
Hij schenkt mij rust in frisse ......................weiden,
Aan stromen waar Zijn .......................... mij heen zal leiden.
Hij sterkt mijn ziel, verkwikt mij met Zijn............................
Leidt om Zijn ...................... Mij op de rechte wegen.

Muzikant David


Omdat David zo mooi kan zingen en muziek maken op zijn harp, vragen de knechten van koning Saul of David wil komen spelen op het paleis. Koning Saul kijkt elke dag boos en David kan hem vrolijk maken door muziek te maken. Dit gaat een tijdje goed, maar na een poosje wordt koning Saul ook boos op David. David houdt veel van God. Koning Saul eerst ook, maar na een paar jaren niet meer. Hij doet dingen die God niet wil. Hij luistert niet naar de Here God. Daarom zegt God dat iemand anders koning zal worden. Iemand die wel gelovig en gehoorzaam is.
David vergeet de Here God niet. Als hij moet vechten met de vijanden vertrouwt hij op God. De Here helpt hem en daarom wint David veel gevechten. Zelfs het gevecht met een reus, de reus Goliath, wint David. Dit komt niet omdat David zo sterk is maar omdat de Here hem helpt. Ook als David moet vluchten voor koning Saul, die hem wil doodmaken, zorgt God ervoor dat Saul hem niet kan vinden.
De zoon van koning Saul heet Jonathan, hij is een vriend van David, en helpt hem te ontsnappen.

Koning David


Als koning Saul wordt gedood bij een gevecht wordt David de nieuwe koning. Hij is door de Here uitgekozen, en door de profeet Samuël als kleine jongen al gezalfd. Hij heeft lang moeten wachten voor hij koning kon worden, maar hij weet dat wat de Here beloofd heeft ook zal gebeuren. David is een goede koning, hij houdt van de Here en wil Hem dienen. Hij zorgt ervoor dat de ark, die gestolen was, weer terug komt in Jeruzalem. Koning David vertelt de mensen dat ze God moeten gehoorzamen. Koning David is een goede en gelovige koning maar hij blijft een mens net als jij en ik. En je weet vast wel dat alle mensen ook verkeerde dingen doen. Dit gebeurde al bij Adam en Eva, en het is nog steeds zo. Ieder mens doet dingen die God niet wil.

David en Bathseba


Op een dag loopt David op het dak van het paleis en ziet dat in een tuin een vrouw in bad gaat. Dit is Bathseba. David wil weten wie het is en laat haar bij zich komen in het paleis. David is al getrouwd, toch wil hij deze vrouw ook. Bathseba is getrouwd met een soldaat, deze soldaat heet Uria. David doet net alsof hij getrouwd is met Bathseba. Hij laat zelfs de soldaat Uria dood maken zodat hij met Bathseba kan trouwen. David en Bathseba krijgen een zoontje maar dan komt er een profeet langs. De profeet Nathan. Hij vertelt dat de Here God boos is op David. David had niet een vrouw van een ander af mogen pakken en een soldaat laten vermoorden.
David schrikt erg omdat God boos op hem is. De Here geeft David straf. Het jongentje dat geboren is zal sterven en er zal ruzie komen in de familie van koning David. David heeft berouw van zijn zonden, hij heeft spijt. Hij vraagt om vergeving. En dan zegt de Here dat er een nieuw kindje zal komen. En die zal ook koning worden. En later, veel later zal er een hele belangrijke Koning geboren worden in de familie van koning David. Deze Koning zal de zonden wegdoen. Hij zal sterven voor de zonden van alle mensen. Voor de zonden van koning David maar ook voor die van jou en mij!

In de verhalen van David komen veel namen voor. Weet jij nog hoe de vader, de vriend, en de vrouw van koning David heten. Tussen ‘vader’ en ‘Isaï’ heb ik alvast een streep gezet.
Denk erom, er staan twee profeten en twee zonen in!

Vader
Koning
Reus
Vriend
Profeet
Vrouw
Zoon
Soldaat
Buurvrouw
Zoon
Profeet

Jonathan
Michal
Absalom
Bathseba
Salomo
Isaï
Samuel
Goliath
Nathan
Saul
Uria