Jozef


De schenker is uit de gevangenis gehaald. Hij had een droom en Jozef kon hem die uitleggen omdat de Here het hem vertelde. De schenker droomde van een wijnstok en drie ranken. Drie dagen na de droom is hij teruggehaald bij Farao op het paleis. Jozef had hem nog iets gevraagd maar dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft er niet voor gezorgd dat Jozef bevrijd werd. Jozef is in de gevangenis gebleven.

De Farao droomt


Er gaan twee jaren voorbij. En dan op een nacht droomt Farao een wonderlijke droom. Hij droomt dat hij aan de rivier de Nijl staat. Hij ziet uit de Nijl dieren komen. Hij ziet zeven mooie vette koeien uit de Nijl komen. Ze eten van het gras dat aan de kant groeit. Daarna komen er nog 7 koeien. Deze koeien zijn mager en lelijk. Deze magere koeien komen uit het water en eten de dikke mooie koeien op. Hierna wordt Farao wakker. Wat een rare droom!
Als hij even later weer slaapt krijgt hij een nieuwe droom. Hij ziet nu zeven dikke en mooie aren uit een halm groeien. Daarna groeien er zeven dunne aren. De dunne eten de dikke halmen op. En weer wordt Farao wakker. Twee rare dromen waarvan Farao niet weet wat ze betekenen.
De volgende morgen roept hij al zijn dienaren bij zich en vraagt hun of zij weten wat de dromen betekenen. Zij weten het niet. Ook de schenker is erbij. Hij weet niet wat deze dromen betekenen
Maar opeens schiet hem iets te binnen!

Opdracht


Zoek de goede persoon bij de beschrijving.
Kies uit: Ruben, Rachel, Laban, Bakker, Jakob, Farao, Benjamin, Schenker, Potifar, Lea.

1. De koning van Egypte.

2. De overste van de lijfwachten.

3. De gevangene die een droom had en na drie dagen gedood werd.

4. De gevangene die een droom had en na drie dagen weer op het paleis mocht werken.

5. De oudste broer van Jozef.

6. De vader van Jozef.

7. De moeder van Jozef.

8. De broer van Jozef met dezelfde moeder als Jozef.

9. De moeder van Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issakar en Zebulon.

10.De vader van Lea en Rachel.


Jozef wordt gehaald


De schenker kan niet zeggen wat de dromen betekenen, maar hij weet nog wel dat hij ook eens een rare droom had in de gevangenis. Jozef, een andere gevangene, kon hem toen helpen. Hij vertelt dit aan Farao. Hij zegt welke droom hij had gehad en dat Jozef de uitleg kon geven. Hij vertelt er ook bij dat de droom uit gekomen is. Farao heeft hem weer uit de gevangenis gehaald en de schenker mocht weer op het paleis komen werken. Farao geeft zijn bedienden de opdracht om deze Jozef te halen, misschien weet hij ook wat deze dromen betekenen. Jozef zit nog in de gevangenis. Hij wordt opgehaald maar ziet er niet schoon uit. In de gevangenis is het niet zo schoon, je hebt vieze kleren en je kunt je niet goed wassen. Daarom wordt Jozef eerst gewassen, geschoren en krijgt hij nieuwe kleren aan. Nu is hij schoon genoeg om bij Farao voor zijn troon te verschijnen.

De betekenis van de dromen


Jozef mag bij de Farao komen. Farao zegt dat hij hier heen gebracht is omdat hij goed dromen uit kan leggen. ‘Ik kan geen dromen uitleggen, dat kan alleen de Here God’, zegt Jozef. Farao vertelt zijn droom over de dikke en magere koeien en de droom over de vette en magere halmen. Jozef vertelt dat de dromen bij elkaar horen. Ze betekenen hetzelfde. De dikke koeien en de dikke halmen zijn zeven vette, goede jaren. In deze jaren is er genoeg te eten. De zeven magere koeien en magere halmen zijn magere jaren. In de magere jaren zal er weinig eten zijn. Er zal een hongersnood komen. Farao heeft twee dromen gehad. Dat betekent dat het spoedig zal gaan gebeuren. De Here maakt er haast mee. Dus Farao, zorg dat er snel een wijs man komt die er voor kan zorgen dat in de zeven goede jaren koren wordt opgeslagen en bewaard! In de zeven jaren van hongersnood daarna is er dan genoeg te eten voor iedereen. Als er niets wordt gespaard zullen veel mensen sterven in de hongersnood. Van het land Egypte zal dan weinig overblijven.

Jozef wordt onderkoning


Farao vind dit laatste een goed plan. Hij gaat op zoek naar een wijs man die onderkoning kan worden en er voor kan zorgen, dat in de zeven magere jaren er genoeg te eten is. Farao hoeft niet lang te zoeken. Hij kiest Jozef uit. Jozef mag onderkoning worden. Hij krijgt een zegelring van Farao, hij krijgt mooie kleren, en een gouden ketting om zijn hals. Hij mag rijden op een wagen en als hij op pad gaat roepen knechten voor hem uit: ‘Eerbied’! Alleen Farao is belangrijker dan hij. Na Farao is Jozef de baas. Zijn nieuwe naam is Safenat-Paneach en de Farao geeft hem een belangrijk meisje tot vrouw.
De Here heeft Jozef dus niet vergeten. Ook al leek het heel slecht te gaan met hem, de Here zorgt ervoor dat het juist heel goed met hem gaat. Van gevangene maakt God hem onderkoning. De Here heeft hier een doel mee. Jozef mag een belangrijk werk doen voor het verbondsvolk van God. Welk werk? Dat zien we de volgende keer. En weet je nog de dromen die Jozef had? De dromen van de korenschoven en van de maan en de sterren? Ook die dromen komen uit. Hoe? Lees het in de verhalen van de volgende keren!

Opdracht


Zoek van de volgende namen de eerste letter. Welk woord komt er te voorschijn?
_imeon

_ser

_arao

_sau

_aftali

_dam

_imoteüs

-

_aulus

_bsalom

_aomi

_hud

_nanias

_ham

_agar