Op weg naar Pasen (3)


Zonde


De vorige keer heb ik het bijbelverhaal verteld over de zondeval. De mooie schepping werd door de mens kapot gemaakt. De mens moest uit het paradijs en kreeg straf. Ze moeten hard werken en er is nu pijn, angst, verdriet en dood in de wereld.
Adam en Eva krijgen ook nog iets moois van God. Ze krijgen kinderen. Er komen meer mensen op aarde te wonen. Maar verdrietig is dat niet alle kinderen van God willen houden. Sommigen willen niet naar de Here God luisteren en doen dingen die de Here verboden heeft.
Zoals een zoon die Kaïn heet. Hij slaat zijn broer Abel dood. En zo zijn er meer mensen die niet luisteren naar wat de Here God zegt.
Als Adam en Eva gestorven zijn wonen er veel mensen op de aarde. Deze mensen doen slechte dingen. Ze gaan niet tot de Here God bidden en maken geen altaar voor hem. Ze houden meer van zichzelf en van hun feestjes. De Here God vindt het verschrikkelijk dat de mensen Hem zo vergeten. Daarvoor heeft Hij de wereld niet gemaakt. Hij heeft de aarde geschapen voor mensen die van Hem houden, en Hem gehoorzamen.
Maar alle mensen zijn Hem vergeten!

Noach


Alle mensen? Nee, toch niet, er is 1 man die wel van God houdt. Deze man heet Noach. Je kunt in Genesis 6 lezen dat Noach gehoorzaam is. De Here God zegt tegen hem dat hij een boot moet bouwen, midden op het land. Noach doet wat God tegen hem zegt. Hij is gehoorzaam.
De andere mensen lachen Noach uit. Waar ben je nu mee bezig? Wat maak je, een boot? Waarom doe je dat? Het is toch helemaal niet nodig? Noach zegt dat God het heeft gezegd.
Noach maakt de ark zoals de Here God het zegt. God zegt precies hoe groot hij moet worden. Er moeten ook hokken inkomen. Als de ark klaar is zegt de Here dat Noach en zijn vrouw en kinderen in de ark moeten gaan. Noach heeft drie kinderen, drie zoons; Sem, Cham en Jafeth. Deze drie zoons zijn getrouwd.
Dus hoeveel mensen gaan er mee?

Twee aan twee


God stuurt de dieren naar de ark. Van alle dieren een mannetje en een vrouwtje. Van sommige dieren gaan er meer mee, dit zijn de reine dieren. Reine dieren mogen geofferd en gegeten worden. Onreine dieren niet.
Noach en zijn zonen zorgen dat alle dieren een plekje krijgen in de ark. Tot slot sluit de Here God de deur. Er kan niemand meer uit, maar ook niemand meer in. De spotters, ongelovigen, kunnen niet mee.
Van de meeste dieren mogen er twee mee in de ark. Kleur de dierennamen die bij elkaar horen in dezelfde kleur. Van welke dieren is er 1 te veel?

olifant
beer
slak
schaap
slang
egel
hond
tijger

Muis
duif
leeuw
raaf
spin
paard
spin
raaf

varken
koe
varken
olifant
hert
iraffe
chaap
paard

Koe
duif
giraffe
hond
slang
duif
poes
muis

Hert
poes
beer
leeuw
tijger
slak
raaf
egel


Regen


Als de deur dicht is begint het te regenen. Water komt uit de lucht maar ook uit de aarde. Veertig dagen lang komt er steeds water bij. Het water wordt steeds hoger en hoger. Zoveel water heet een zondvloed.
De ark gaat drijven en blijft ook drijven. Noach en zijn familie en alle dieren in de ark zijn veilig. Maar de mensen buiten de ark niet. Ze vluchten naar de hoogste bergen en bomen maar zelfs daar komt het water. Tot slot sterven alle mensen en dieren die niet in de ark zijn.

Veertig dagen


Na veertig dagen stopt het met regenen. Het water blijft eerst een poos staan maar dan zakt het water langzaam. De ark blijft vastzitten op een rots en Noach laat eerst een raaf en later een duif naar buiten vliegen om te kijken of het al droog wordt buiten. Na een tijdje komen de vogels niet terug, dit betekent dat ze een plekje hebben gevonden om een nestje te bouwen. Nu weet Noach zeker dat de mensen en de dieren uit de ark kunnen gaan. Als Noach buiten is gaat hij de Here God bedanken dat Hij hem en zijn familie heeft gespaard. Hij maakt een altaar en brengt een offer aan de Here. De Here God geeft een belofte. Hij sluit een verbond met Noach. Hij beloofd dat er nooit meer zo’n zondvloed zal komen. Hij geeft hierbij een teken, het teken is een regenboog.


Ook nu zijn er veel goddeloze mensen. Mensen die niet doen wat God zegt. Voor veel mensen is het feesten het belangrijkste in het leven. Er wordt veel gevloekt, er wordt gestolen, er worden mensen vermoord, mensen gaan niet naar de kerk. Net als voor de zondvloed luisteren de mensen niet naar God. Ook nu is de Here God daar boos over, alleen merken ze dat nog niet. Hij heeft beloofd dat er geen zondvloed meer zal komen. Maar God blijft boos over alle zonden. Eenmaal zal Hij de mensen straffen die niet naar Hem luisteren, dit zal gebeuren op de jongste dag. De jongste dag is de dag dat de Here Jezus terug komt.
God is ook boos over onze zonden. Maar gelukkig mag je weten dat je verlost bent van de zonden. De Here God heeft zijn Zoon gestuurd om voor onze zonden te sterven. Ook voor de verkeerde dingen die jij hebt gedaan is de Here Jezus gestorven. Daarom mag je vergeving voor je zonden vragen. God heeft beloofd dat Hij je zonden dan vergeeft, en wat de Here God belooft dat zal Hij ook doen!