De Institutie


Waarschijnlijk heb je wel eens wat over de Institutie gehoord. Misschien heb je er zo vaak over gehoord dat je je afvraagt wat er belangrijk is aan dit boek, maar weet je ook dat je er eigenlijk nooit uit gelezen hebt. Op vereniging komt dit meer dan 1000 blz. tellende boek niet zo terug. Waarom is dit eigenlijk een bijzonder boek? En waarom is het een heel erg praktisch boek om te gebruiken? Wil je weten waarom dit een praktisch boek is? Lees dan maar verder.

Achtergrond en geschiedenis

De Institutie is geschreven door Johannes Calvijn. Calvijn leefde van 1509-1564. Deze Institutie is niet in een keer uitgebracht, het bestaat uit verschillende boeken, die elk na elkaar geschreven zijn. Het eerste boek kwam uit rond 1535 en is geschreven in Bazel. Dat is niet de plek waar Calvijn vandaan kwam. Calvijn kwam uit Frankrijk en heeft, twee jaar na het behalen van zijn studie rechten, gebroken met de Rooms-Katholieke kerk. Hiermee volgde hij Maarten Luther. Luther startte de reformatie in 1517 door de 95 stellingen in de Rooms-Katholieke kerk aan de kerk van Wittenberg te spijkeren.

 

Verschillende delen van de Institutie komen na 1535 uit. In 1539 verschijnt de tweede druk, in 1559 is het hele boekwerk klaar. In de tijd van Luther en Calvijn werden alle theologische boeken in het Latijn geschreven. Daar-door werden theologische boeken voor het normale volk ontoegankelijk. Zij konden helemaal geen Latijn! Daarom heeft Calvijn gezorgd dat de Institutie ook in het Frans vertaald werd. Hierdoor kon het volk dit praktische boek ook lezen!

Waarom belangrijk?

De Institutie is niet voor niets geschreven. Calvijn zegt zelf daarover dat het hem opviel dat er velen zochten naar Christus, maar dat de meeste mensen alleen maar een oppervlakkige kennis van Hem hadden. Dat vertelt hij in een brief aan de koning van Frankrijk.

 

Opvallend is, zoals geschreven staat in de inleiding over de Institutie, dat Calvijn zocht naar de kracht in de Schrift. Hij citeert ook veel van oude kerkvaders, om zo de vroege kerk te laten zien. Daarom is dit voor ons ook nog heel erg waardevol.

Het boek is al bijna 500 jaar oud en in dit boek wordt gerefereerd aan mensen zoals Augustinus. Hij leefde van 354-430. Mensen zoals Augustinus zijn mensen die vergeleken met ons kort na de tijd van het Nieuwe Testament leefden. We kunnen leren hoe zij in die tijd omgingen met dwalingen, maar ook hoe zij met het geloof omgingen, terwijl de Heidelbergse Catechismus, de Dordtse Leerregels en de Nederlandse Geloofsbelijdenis nog niet geschreven waren.

 

Het is voor ons belangrijk dat wij weten wat er in de Belijdenisgeschriften staat, maar wat hierbij snel een valkuil wordt, is dat er dan wordt gezegd: 'ja, maar het staat in de Catechismus'. Het is belangrijk om te weten waarom het in die geschriften staat èn waar die geschriften het uit de Bijbel halen.

 

De Institutie is een goed studieboek om kennis te krijgen van de Bijbel over onderwerpen die ook in de Catechismus behandeld worden. Voor het schrijven van de Nederlandse Geloofsbelijdenis is de Institutie veel gebruikt. De Institutie kan je helpen om erachter te komen waar de inhoud van de NGB vandaan komt. Het mooie is dat het elkaar kan versterken en dat je daardoor beter de Bijbel leert begrijpen en nog beter gaat begrijpen wat de inhoud van je geloof is. Daarnaast helpt het om beter dwalingen te kunnen zien en daartegen te vechten!

 

Geschiedenis is belangrijk, onder andere om te leren van fouten die er gemaakt zijn en welke oplossingen daarvoor bedacht zijn.

Kerkgeschiedenis is belangrijk om de dwalingen van tegenwoordig te herkennen en om altijd weer terug te gaan naar wat God in Zijn woord van ons vraagt.

Onderwerpen

In de Institutie worden veel verschillende onderwerpen behandeld. Veel daarvan zijn onderwerpen die in de tijd van Calvijn een rol speelden. Bijvoorbeeld over de misstanden binnen de Rooms-Katholieke kerk. De verschillende boeken zijn hieronder weergegeven. Deze vormen samen de Institutie.

Boek I: De kennis van God de Schepper

 

Dit boek gaat over wie God is, wat het kennen van God is en hoe we Hem kennen.

 

Boek II: De kennis van God de Verlosser in Christus, die eerst aan de vaderen onder de Wet en daarna ook aan ons in het Evangelie bekendgemaakt is

Dit boek gaat over de mens: de slechtheid van hem en dat hij de verlossing in Christus moet zoeken. Daarnaast gaat het in dit boek veel over het Oude en Nieuwe Testament: zowel de overeenkomsten als de verschillen. De twee naturen van Christus worden ook behandeld in dit boek.

 

Boek III: De wijze waarop wij deel krijgen aan de genade van Christus, welke vruchten daaruit voor ons voortkomen en wat dit in ons uitwerkt

Dit boek gaat over het geloof. Wat dit is, hoe dit wordt omschreven, de bekering, het leven als christen, de zelf-verloochening, de rechtvaardiging door het geloof etc.

 

Boek IV: De uiterlijke hulpmiddelen waarmee God ons tot de gemeenschap met Christus nodigt en daarin behoudt

 

In dit boek zijn verschillende hoofdstukken die gaan over de kerk. Dit lijkt wel een beetje op de NGB-artikelen maar dan met heel veel meer informatie. Daarnaast gaat het veel over de roomse kerk. Bijvoorbeeld de rechtspraak die verkeerd is, de paapse mis en waarom de extra vijf sacramenten van de roomse kerk (die niet in de Bijbel staan) niet juist zijn. Maar ook de kinderdoop en de overheid komen ter sprake.

 

Nu zijn dit lang niet alle onderwerpen die in de Institutie behandeld worden. Er zijn veel meer onderwerpen en er is veel van dit boek te leren! De vertaling uit 2009 door dr. C.A. de Niet is heel erg duidelijk en eenvoudig te lezen. Daarom is dit boek belangrijk om ook eens te gebruiken bij de verenigingen. Het is absoluut niet moeilijker dan bijvoorbeeld de Studiebijbel, maar er staat zoveel informatie in dat het de kern van de religie samenvat, zo geeft Calvijn dit aan in het voorwoord.

 

Gebruikte literatuur:

De Institutie van Calvijn

Vast en Zeker van Evert Barten

http://www.institutiecalvijn.nl/Institutie.html