Gezang 24:1


Midden in vers 1 van Gezang 24 staat: “Zie, Gods gezalfde Koning gaat tot Zijn hemelwoning.” Dan wordt het al gauw duidelijk dat dit gezang over de hemelvaart van de Here Jezus gaat.”  Veertig dagen na  Pasen  is de Here Jezus naar de hemel gegaan.  

De Here Jezus kwam op aarde als een arm kindje, in een kribbe. Hij werd een mens, maar zonder zonde. Hij was tegelijk ook God. Daarom kon Hij de dood en het graf overwinnen. Hij is weer opgestaan uit de dood. Toen zijn werk hier op aarde klaar was is Hij opgevaren naar de hemel, naar Zijn Vader. Daar staat Hij  voor Zijn Vaders aangezicht.

Hoe groot is Gods liefde! Dat kunnen wij moeilijk begrijpen met ons menselijke verstand. Vanwege alles wat Jezus voor ons heeft gedaan, mogen wij nu vergeving van de zonden ontvangen. Maar daar moeten wij dan wel oprecht omvragen.

Ook wacht er nu voor ons een heerlijke toekomst – wij mogen naar de bruiloft gaan. Dat betekent dat wij mogen wonen in de hemel, bij de Here Jezus onze Koning.