Gezang 6:1


Deze week leren wij het eerste vers van Gezang 6.  In onze kerkboek staat boven dit gezang: 'gebed voor de prediking'. Nu zal je misschien denken dat het een gebed is om de dominee of de preeklezer te helpen met de preek. Natuurlijk is zo'n gebed ook heel belangrijk. Maar het gebed van gezang 6 is voor ons allemaal.

Gezang 6 heeft eigenlijk 3 onderdelen. De eerste 4 regels gaan er over dat wij tot God mogen bidden, om Jezus wil. En je weet vast wel dat dat kan door het offer van de Here Jezus. Hij heeft voor onze zonden betaald en daarom is het weer ´goed´ tussen God en ons. God zal, om Jezus wil, ons gebed horen en verhoren. Dan komen  de volgende 4 regels. Dat is een gebed-voor-de-prediking voor de kerkmensen. De laatste 6 regels zijn een gebed-voor-de-prediking voor de dominee.

Wij gaan het nu eerst hebben over gezang 6 als gebed-voor-de-prediking voor alle kerkmensen. Wij moeten steeds weer bidden dat wij goed naar de preek kunnen luisteren. Hoe moeilijk is het om niet afgeleid te worden tijdens de kerkdienst. Je kunt afgeleid worden door je gedachten, door iets wat je om je heen ziet, door iemand die naast je zit of door de rare gewoonte die wij hebben om snoepjes te eten tijdens de eredienst. Wij hebben de Heilige Geest nodig om goed naar de preek te kunnen luisteren maar ook om de preek te kunnen begrijpen. Daar moeten wij dan ook om bidden. De preek begrijpen is heel belangrijk. Want, zoals dat in gezang 6 staat: uw Woord (is) een lamp voor onze voet, het licht voor alle dagen. Dat maakt duidelijk hoe belangrijk het is om naar Gods Woord te luisteren, te begrijpen en er naar te leven. Als je naar Gods Woord leeft dan zal dat Woord als een lamp zijn dat het pad verlicht waar wij moeten lopen. Dan blijven we ook op het juiste pad en zal het goed met ons gaan.

Nu zijn wij gekomen aan het derde deel van dit gezang en dat gaat over het gebed-voor-de- prediking voor de dominee of preeklezer. (De dichter gebruikt het woord 'knecht'.) Wat is gebed voor de dominee belangrijk, want Gods Woord moet goed gebracht worden, dé Waarheid moet gepreekt worden en niet een eigen boodschap of iets wat de mensen graag willen horen. Daar is ook gebed voor nodig want de dominee kan zijn werk niet doen zonder dat de Heilige Geest in zijn hart werkt. De dominee heeft als taak om ons te weiden. Misschien moet je nu denken aan de herder de zijn schapen weid. De dominee is ook een herder die er voor moet zorgen dat de schapen (de kerkmensen) Gods Woord horen zodat ze kunnen leven als kinderen van de Here en kunnen groeien in het geloof.

Als Gods Woord goed wordt gebracht en als wij er goed naar luisteren dan zal ons niets ontbreken. Laten wij daar om bidden!