O. Horst


God is trouw! Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat God doet wat Hij belooft! God breekt Zijn Woord niet.  Nooit. Beloften die God heeft gegeven zullen ook zeker uitkomen. Niet altijd direct, maar het zal gebeuren.
Weet jij ook een voorbeeld van een belofte die God heeft gegeven en die pas vele jaren later werkelijkheid werd? Denk maar eens aan het Paradijs. De Here God beloofde toen al dat de Here Jezus zou komen. Het gebeurde niet direct. Maar de Here Jezus is gekomen. Je weet vast nog wel meer beloften te noemen.
In Psalm 89 gaat het over de trouw van God aan Zijn verbond. De toestand van Israël ziet er dan niet zo mooi uit. Waarschijnlijk is deze Psalm geschreven over de tijd dat Jeruzalem verwoest was door Nebukadnezar. De dichter –Ethan- weet van de rijke beloften, maar hij ziet de vervulling niet. En hij wil het zo graag zien. Zal hij dat nog meemaken? De Here heeft aan David beloofd dat zijn nakomelingen- dat zijn alle onderdanen van Christus-  volkomen vergeving zullen ontvangen. En Ethan weet daarvan. Dat lees je ook in Jeremia 31:34b, waar staat:”…Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken.” 
In het begin van de Psalm looft de dichter God voor Zijn verbond. Wát een genade. Ja, want zonder dat wij het verdienen heeft God een verbond met ons gesloten. Zo lief heeft God ons!
Wie is gelijk God, zo groot in macht? God heeft Zijn macht getoond in de verlossing van het volk uit Egypte. De dichter weet dat Gods verbond met David eeuwige zekerheid geeft. En nu het met Israël niet zo goed gaat kan het wel lijken dat God Zijn verbond verbroken heeft, maar dat is niét zo! God blijft trouw. Trouw aan Zijn beloften. Trouw aan Zichzelf. En de dichter weet dat! Dat zie je ook heel duidelijk in de Psalm die we leren. Want de vijanden rond de dichter drijven de spot met hem. Daarom roept Ethan tot de God van David dat Hij moet komen. De heidenen spotten immers om het land en volk van Israël. Het land ligt in puin.  Ethan bidt: “Oh Here, herstel in heerlijkheid het land van melk en honing”.  (Welk land werd zo genoemd en waarom?)
Laat Davids zoon de spot der heidenen beschamen.
Geloofd zij God de Heer voor eeuwig. Amen, amen.