Psalm 67:3


Deze psalm gaat over de oogst.
Dat kunnen jullie wel zien. Dit vers gaat over het land dat zijn vruchten biedt.
Er zijn dan ook wel uitleggers die denken dat deze psalm met het Loofhuttenfeest te maken heeft. Dat was een groot oogstfeest in Israël. Lees het maar eens na in Leviticus 23:33-44; daar kun je vinden wat de Here over dat Loofhuttenfeest gezegd heeft.

Alles is groot
Maar in Psalm 67 is veel meer aan de hand.
Kijk maar eens in vers 1. Daar gaat het over volken. En over alle landen. En over de verste stranden.
Vers 2 spreekt zelfs over ‘het wereldrond’. Heel de aarde moet de Here prijzen.
In Psalm 67 is alles groot. Veel groter dan het huis waar je in woont. Of de school waar je naar toe gaat. De Here kijkt zelfs verder dan Nederland!

Vrede
In deze Psalm gaat het ook over een rechter.
Heb je wel eens van een rechtbank gehoord? Daar gaan mensen naar toe die ruzie met elkaar hebben.  Als iemand vindt dat hem onrecht wordt aangedaan, dan gaat hij naar een rechter. Die rechter moet een rechtvaardige beslissing nemen. Zo krijgen burgers de dingen waar ze recht op hebben. Overtreders worden bestraft.
De Here is óók rechter. Een bijzondere rechter. Want Hij gaat vrede stichten, staat in vers 2. Zo wordt het in de hele wereld rustig.
Er is heel veel oorlog in de wereld. Die vrede kun je je dus bijna niet voorstellen. Maar die vrede komt er echt.

Iedereen mag meedoen
Als wij Psalm 67 zingen, zeggen we eigenlijk tegen de hele wereld: zing maar met ons mee!
Want de Here God brengt vrede in de wereld. Om te beginnen in de kerk.
Psalm 67 nodigt ons uit om maar veel  in de wereld rond te kijken. Er zijn heel wat werelddelen. Europa, Azië, Afrika… ken jij er nog meer?
God haalt Zijn kinderen overal vandaan. Kom maar bij Mij!, zegt Hij; want bij Mij krijgt u vrede.

Oogst van God
Die vrede betekent niet alleen dat het rustig is op straat. En ook niet dat iedereen kalmpjes zijn gang kan gaan. En ook niet dat iedereen genoeg te eten heeft.
Het houdt in dat alle volken bij de Here komen om Hem te vereren. Als je goed kijkt, kun je dat ook zien in het slot van vers 2: volken uit alle landen worden “tot uw heil geleid”.
Mensen uit alle volken ontdekken dat er bij God eeuwig leven is.
Daarom gaat deze psalm ook over de oogst van God. Hij verzamelt Zijn kinderen om hen uiteindelijk een plek in de hemel te geven! 

De Here is machtig
De Here denkt groot. En Hij dóet grote dingen.
Kijk maar in Genesis 12:2 en 3. God zegt Abram: ‘Ik maak u tot een groot volk’.
Zoek in je Bijbeltje ook maar eens Jesaja 2:2 en 3 op. Alle volken komen naar de Here toe. Datzelfde wordt gezegd in Micha 4:1 en 2. En ook in Zacharia 8:20-23.
De profeten hebben al voorspeld dat het zo zal gaan. Wij zingen er over. En als wij dat doen, dan weten we: de Here God is altijd bij ons. Hij zet Zijn plannen door.
Hem moet ieder vrezen die op aarde leeft!