Gezang 13:1


Deze week leren we opnieuw een gezang.
Het is een lied waar heel veel in staat. Dat kun je niet zomaar zien. Maar het is wel zo.
Zal ik het je uitleggen?

We leren deze week alleen het eerste vers van dit gezang.
‘Hoe zal ik Hem bezingen?’ vraagt iemand in dit lied.
De Here God is heel groot. Hij kan alles. Je kunt heel veel prachtige dingen over Hem zeggen. Hij is zorgzaam. Maar ook doortastend. Hij is vol liefde. Hij geeft altijd bescherming. En zo kun je nog heel veel ándere mooie dingen opnoemen.
Hij troont boven alle dingen. Hij bestuurt alle dingen in hemel en op aarde, betekent dat.
Dat is voor gewone mensen soms niet zo goed te zien. Maar de Heilige Geest doet in ons leven het licht aan. Wat is dat voor licht? Dat is de Bijbel. Het Woord met een hoofdletter W. Daaruit krijgen we les. Wat leren we dan? We leren hoe blij God is, als we Hem loven!

Dit gezang lijkt een beetje op Gezang 10. Dat is ‘Hoe zal ik u ontvangen’. Dat lied is geschreven door een Duitse dominee uit de zeventiende eeuw.
Er was eens een mevrouw die dat lied las. En toen maakte ze een gezang dat er een beetje op leek. Maar het lied werd uiteindelijk toch anders. Dat noem je een ‘bewerking’. Je bewerkt een lied als je het aanpast en anders maakt.
De mevrouw die dat deed noemde zichzelf Anka Brands. Maar zo heette ze niet echt. Eigenlijk was het juf Achterhof. Ja, echt waar: het was een onderwijzeres. Eerst gaf ze les in Berkel en Rodenrijs. En later in Hoogeveen. Ze werd geboren in 1918. Zij overleed in 1978.

Anka Brands maakte een lied waarin je heel veel dingen uit de Bijbel terug ziet komen.
Kijk maar eens in vers 2: “…zijn Zoon kwam uit de hoge / tot redding van de dood”.
In heel mooie woorden staat daar eigenlijk dat het Kerstfeest werd.

In vers 3 gaat het over Joden die palmtakken op de weg leggen. Dat doen ze voor Jezus.
Weet je waar dat gebeurde? Vlak voor Jeruzalem. Kijk maar eens in Johannes 12:12-19. De mensen dachten dat Jezus een koning op aarde zou worden. Maar dat was een vergissing. Want de Here is Koning van de aarde en van de hemel.
Hoe het wórden gaat kun je al een beetje zien in Openbaring 7:9-12. Zoek dat maar eens op in je Bijbeltje. Daar kom je die palmtakken wéér tegen.

In vers 4 staat dat wij met Hem sterven. En ook dat we uit het graf opstaan.
Zo heeft Hij voor onze zonden betaald.
Heel Christus’ lijden, sterven en opstanding wordt op onze naam gezet: alsof wij het gedaan hebben.  Wij hoeven nu niet meer voor onze zonden te betalen. Die schuld heeft God uit ons leven weggestreept.
En de Here deed meer. Hij gaf ons Zijn Geest om ons geschikt te maken om koning te worden. Daarom schrijft de apostel Paulus in 2 Timotheüs 2: “…indien wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven; indien wij volharden, zullen wij ook met Hem als koningen heersen”.

Koning worden. Wie wil dat nou niet?
Daar maakt de Here ons klaar voor.
 Wij verlangen er naar dat de Here terugkomt. Want dan gaan alle gelovige mensen naar de hemel. En het is echt waar: iets mooiers bestaat er niet!