Psalm 64:6


Genesis 3 vers 15 is een tekst die jullie vast op de Bijbelschool hebben geleerd.  (Een belangrijke tekst want het is de moederbelofte dat wil zeggen; de eerst van alle beloften.) En ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u den kop vermorzelen, en gij zult het den hiel vermorzelen.

Dit is wat de Here God tot de slang, de duivel, zegt nadat de slang Adam en Eva verleid heeft  in Het Paradijs. In het kort betekent die tekst  dat er na de zondeval altijd strijd zal zijn tussen de Kerk (het zaad van de vrouw) en de wereld (het zaad van de duivel). De Kerk zal veel moeten lijden (de hiel zal vermorzeld worden) maar uiteindelijk zal de ‘kop’ van de duivel worden vermorzeld - vernietigd. De Kerk zal overwinnen!

In Psalm 64, een Psalm van David, komt die strijd van de Kerk heel duidelijk naar voren. Een Psalm die gaat over de strijd tussen rechtvaardigen en goddelozen. Rechtvaardigen zijn de mensen die de Here oprecht dienen. De goddelozen leven zonder God en zijn de vijanden van de kinderen van de Here. Psalm 64 omschrijft de goddelozen als boosdoeners; ze doen onrecht; ze hebben een listig hart; ze vrezen niets en niemand; ze zijn voortdurend uit op kwaad; ze maken slinkse plannen; ze hebben vlijmscherpe wapens……

David gaat naar de Here toe met een smeekgebed om redding van zijn vijanden. Dan gaat de Here zijn vijanden ook met een wapen tegemoet; met één pijl.  Meer heeft onze machtige God niet nodig. Zijn vijanden worden geveld! Ja, uiteindelijk  zijn ze gevallen door hun eigen wapens en door hun hoogmoedigheid.  Wat is hun einde? Ze zijn zonder vrede. Een leven zonder God is een leven zonder vrede. Niet alleen geen vrede in je dagelijkse leven maar vooral geen vrede in je hart. En dan ben je nooit gelukkig.

Dan kan David, terecht, een loflied zingen. Dat vers leren wij deze week.  Lof zij de Heer! Laten de kinderen van de Here Zijn grote daden aan anderen vertellen. De strijd tussen kerk en wereld blijft. Ook wij hebben daar mee te maken. Laten de kinderen van de Here vooral nooit rust zoeken bij de duivel en mee gaan met de goddelozen. Net als David mogen we de Here om redding smeken. Schuil bij de Here en dan zullen wij vrolijk wezen.