Psalm 61:6


Deze Psalm is door David geschreven. Hij heeft het lied gemaakt, toen hij in een uithoek van het land was. Kijk maar eens in vers 1 van deze psalm. ‘In ver afgelegen streken’ staat er.
Eigenlijk is het heel mooi dat wij dat weten. Want nu is het duidelijk dat je óveral naar God toe kunt gaan. Stel je maar een mooie troonzaal voor, waar een koning belangrijk bezoek ontvangt. Zo gaan wij in ons gebed de troonzaal van de Hére binnen. Je mag altijd bij Hem binnenkomen. Ook al ben je héél ver weg, Hij hoort jou altijd!

Kijk je even mee in vers 2?
‘Laat mijn voet een rots betreden’, zegt David. Met die rots bedoelt Hij God zelf. De HERE is het fundament onder het leven van David.
Een fundament is de ondergrond van een huis. Je zorgt er natuurlijk voor dat een huis stevig staat. Want het mag niet instorten als het stormen gaat! David zegt: de HERE is de ondergrond onder mijn leven. Een steviger  fundament is er niet.
David wil steeds bij de HERE blijven. Vandaag zouden we zeggen: David wil naar de kerk.

David gaat naar de kerk omdat de Hére daar is.
Vindt David de ménsen in de kerk dan niet belangrijk? Jawel! Hij heeft zelfs heel veel liefde voor hen. Dat kun je zien omdat David bidt voor de koning van het land. En voor de regering. Het gaat pas écht goed in een land, als de koning en de ministers rekening houden met Gods wet.

David vraagt aan de HERE of Hij goed voor de regering wil zorgen.
Als de HERE de koning en de ministers beschermt, dan is er ook ruimte voor de kérk.
David vraagt eerbiedig aan de HERE: wilt u ervoor zorgen dat dat nog heel veel jaren zo blijft?
Het gaat dus niet alleen over vandaag en morgen. Eigenlijk wil David heel ver kijken. Dat kan hij ook, omdat hij gelóóft dat God met Zijn werk door gaat.
En als wij deze Psalm zingen, zeggen we eigenlijk óók: God gaat met Zijn werk door!


David zegt tegen de HERE: als U met Uw werk verder gaat, dan zal ik U mijn geloften betalen.
Een gelofte is een belofte aan God om voor Hem iets speciaals te doen.
Maar hoe weet David nu zo zeker dat hij zich nog heel lang aan die belofte houden kan? Omdat de HERE zijn rots is. Dat mogen wij vandaag ook nazeggen. Gelukkig maar!