Gezang 15:1


Nog een klein poosje en dan  gaan we het Paasfeest vieren.

De meesters en juffen op school vertellen vast over het lijden van de Here Jezus. En ook over het sterven van de Here Jezus aan het kruis. Maar weet je ook waarom de Here Jezus aan het kruis is gestorven?

Omdat de mensen Hem daar aan hebben gehangen. Ja, zeker! Dat is zo. Maar de Here Jezus is toch de Zoon van God? Dan had Hij er toch zó voor kunnen zorgen dat de mensen dat niet deden? Dan hadden de engelen toch kunnen komen om Hem te beschermen? Ja, maar dat wilde de Here Jezus niet! De Here Jezus wilde aan het kruis sterven! En weet je ook waarom Hij dat wilde?

Omdat Hij daarmee ónze straf gedragen heeft!

Daar word je wel even stil van, hè? Wij doen iedere dag weer verkeerde dingen. Daarmee hebben wij Gods toorn over ons gehaald! Wij hebben straf verdíend! Straf omdat we zonden doen; omdat we onze eigen wil doen in plaats van Góds wil. Maar….die straf kunnen wij niet dragen. Zelfs als we ons best doen om het goed te doen maken we elke dag onze schuld groter!

De Here Jezus is op aarde gekomen om ons te verlossen van onze zonden! Hij kon dat doen omdat Hij écht mens was geworden. (Weet je nog wanneer dat was? En weet je ook hoe dat feest heet dat we dan vieren?) En tegelijk was Hij écht God!

Dus omdat de Here Jezus tegelijk God én mens was kon Hij onze straf dragen!

En…Hij wilde dat doen! Zó lief heeft Hij ons!

Nu zou je de Here Jezus ook vast willen bedanken voor Zijn liefde. En voor Zijn offer –voor ons- aan het kruis volbracht!

Hoe zou je Hem daarvoor kunnen bedanken?

Door te danken. Maar ook door eerbiedig te luisteren naar Zijn wil! En door te dóen wat Hij van ons vraagt (dus luisteren en leven naar de 10 geboden)!

Dat is niet gemakkelijk. Je wilt het wel, maar elke keer doe je toch weer iets tegen Gods wil in.

Daarom gaan we daar ook voor bidden! We vragen of de Here ons er bij helpen wil! En dat wil Hij, dat heeft Hij beloofd!

We gaan gezang 15: 1 leren. Dat is ook een gebed. We bidden: ”Ontsluit, o Heer, voor U ons hart.” Ja, van nature willen we tégen God in gaan, daarom bidden we of de Here ons vast wil houden.

Door Zijn smart (het lijden en sterven op aarde) krijgen wij de vreugde!

Zijn liefde en trouw zij eeuwig geprezen!