Gezang 25:3


Met Gezang 25 zingen we over al de heilsfeiten. Heilsfeiten zijn de belangrijkste dingen die God heeft gedaan en gaat doen om de wereld en zijn kinderen te redden van de macht van de zonde. Denk maar aan de geboorte van Jezus, of de dood en opstanding van de Here Jezus. Dat hoort allemaal bij Gods plan om ons te verlossen van de zonde en de eeuwige dood. God gaat door met die heilsgeschiedenis totdat alles weer is zoals Hij het heeft bedoeld; net als voor de zondeval. En misschien weet je al dat pas op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde alles nieuw wordt en dan zal er geen zonde meer zijn.

De heilsgeschiedenis begon al direct na de zondeval. God kwam toen naar de mensen toe met de troost van de moederbelofte. Dat staat in Genises 3:15. Heb je die tekst al geleerd op de Bijbelschool?

En ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de hiel vermorzelen.

Een belangrijk heilsfeit was de geboorte van Jezus. Dat hoort ook bij Gods plan om de wereld te redden van de zonde. De geboorte van Jezus in Bethlehem is wat wij herdenken met het Kerstfeest.

Nu wordt het ook duidelijk dat het Kerstfeest niet alleen iets is voor 25 december. Alle feestdagen horen bij elkaar. En alle feestdagen hebben iedere dag van het jaar betekenis. Jezus moest geboren worden omdat Hij aan het kruis moest sterven voor onze zonden. Jezus moest gekruisigd worden zodat Hij begraven kon worden en weer opstaan. Daardoor heeft Hij de dood en de macht van de zonde overwonnen! Dat blijft zo voor altijd en daarom kunnen wij iedere dag feestvieren.

Dan kunnen we op het Kerstfeest zingen met Gezang 25 vers 3 over de heilsfeiten van Pasen en Hemelvaartsdag. De Heer der heerlijkheid, die is opgestaan en opgevaren naar de hemel. Nu wachten wij dat Hij weer terug komt op de wolken.

Daarom vieren we het Kerstfeest; Christus is geboren in Bethlehem zodat Hij eenmaal weer terug zal komen wanneer alles nieuw wordt gemaakt.

Ja, Halleluja, zie Hij komt!