Het witte paard


Het witte paard


Openbaring 6:1-8

  1 En ik zag, toen het Lam een van de zeven zegels opende, en ik hoorde een van de vier dieren zeggen met een stem als van een donderslag: Kom!
  2 En ik zag, en zie, een wit paard, en die erop zat, had een boog en hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen.
  3 En toen Hij het tweede zegel opende, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom!
  4 En een tweede, een rossig paard, kwam, en hem, die erop zat, werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en dat zij elkander zouden slachten, en hem werd een groot zwaard gegeven.
  5 En toen Hij het derde zegel opende, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom! En ik zag, en zie, een zwart paard, en die erop zat had een weegschaal in zijn hand.
  6 En ik hoorde als een stem te midden van de vier dieren zeggen: Een maat tarwe voor een schelling en drie maten gerst voor een schelling; en breng geen schade toe aan de olie en de wijn.
  7 En toen Hij het vierde zegel opende, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom!
  8 En ik zag, en zie, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood, en het dodenrijk volgde achter hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden, met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren der aarde.


Het gebeurt geregeld dat mensen zeggen niet langer in God te kunnen geloven na Auschwitz. Dat betekent dat zij niet kunnen aanvaarden dat God toelaat dat zulke verschrikkelijke dingen gebeuren zoals die bijvoorbeeld plaatsvonden in de concentratiekampen, waar honderdduizenden Joden op gruwelijke wijze werden vermoord. Als er een God is, waarom laat hij dan zulke verschrikkelijke dingen toe?
Wij moeten eerst maar luisteren naar wat Johannes heeft gezien en opgeschreven. Nadat hij getroost was omdat hij zag dat de Here Jezus Christus het boek van God in Zijn hand genomen had, zag hij vervolgens dat Hij het begon te openen. Het is verzegeld met zeven zegels en Hij begint deze zegels open te breken om zo de boekrol te kunnen openen en lezen, dat betekent: de raad van God, die over alle eeuwen gaat, uitvoeren.
In onze tekst horen wij over vier zegels en elke keer dat er één wordt geopend hoort Johannes de stem van één van de levende wezens die hij tevoren gezien had. Die stem roept: kom. En elke keer dat die stem klinkt komt er een paard te voorschijn.
Eerst een wit paard, dan een rood, dan een zwart paard waarvan de berijder in zijn hand een weegschaal heeft en ten slotte een vaal paard. Zij laten zien wat er gebeurt in de loop van de geschiedenis.
Het begint met het witte paard. Dit is de kleur van de heerlijkheid van God, van de uiteindelijke totale overwinning. Het laat ons zien de gang van het evangelie door de wereld. Wat er in de wereld ook gebeurt, vóór alles is dat de overwinningsgang van het evangelie van de Here Jezus Christus. De gerichten van God over heel de wereld beginnen op die eerste dag van Pinksteren in Jeruzalem. Het evangelie begon toen zijn overwinnende gang door de hele wereld.
De Here Jezus Christus heeft eens gezegd dat Hij vuur op aarde wilde werpen, maar, zei Hij, eerst moet Ik met een doop gedoopt worden (Lucas 12:49-51). Nadat Hij gedoopt was met die doop van het lijden aan het kruis begon Hij vuur op de aarde te werpen. Daarom begint het rode paard zijn gang over de wereld. De vrede wordt weggenomen en de mensen beginnen elkaar te doden in verschrikkelijke oorlogen. Vooral de oorlog tegen Gods volk wordt bedoeld. Maar zelfs die oorlog bereidt de weg voor het evangelie.
Na deze twee paarden komen er nog twee te voorschijn: het zwarte en het vale paard. Zwart is de kleur van ellende, verdriet en dood. De ruiter op dat paard heeft een weegschaal in zijn hand. Er is grote schaarste van de meest elementaire levensbehoeften en de prijzen vliegen omhoog. De ruiter weegt een maat tarwemeel (nauwelijks genoeg voor één dag) en dat kost een dagloon. En driekwart maten roggemeel (in feite paardenvoer), ook voor een dagloon. Om zijn gezin te kunnen onderhouden heeft iemand alleen maar wat paardenvoer voor zijn vrouw en kinderen. Maar tegelijkertijd wordt gezegd: spaar de olie en de wijn. Dat waren min of meer verfijnde dingen in het leven van de rijken, zodat zij genoeg zouden hebben, terwijl de armen honger moeten lijden. De rijken tegenover de armen.
Het vierde paard is een vaal paard. Dat is de kleur van de dood. De naam van de ruiter is dan ook Dood en het dodenrijk volgt hem.
De dood komt ook door hongersnood en de pest en wilde dieren. Een kwart van de wereld wordt gedood. Wij denken aan Afrika en de landen in de derde wereld waar honger heerst en ziekte zoals Aids.
Waar is de Here Jezus Christus in deze wereld van oorlog, agressie, ziekte en honger, van onderdrukking, discriminatie en onrecht, vooral ook van terrorisme?
Johannes moet het opschrijven voor al Gods kinderen in alle tijden, ook in dat grote Romeinse rijk, waar de kerk zo’n minieme minderheid was en vervolgd werd. Ook voor onze dagen nu de kerk haast tot niets lijkt gekomen te zijn in de ogen van de wereld. Wij mogen horen uit dit visioen, dat wij moeten blijven geloven dat de Here Jezus Christus alles bestuurt overeenkomstig het boek van Gods raad.
De paarden met hun verschrikkelijke ruiters gaan uit en rijden door de wereld, omdat hun opdracht geschreven staat in het boek van God en de Here Jezus Christus hen beveelt om uit te gaan. Daarom mogen wij weten dat alles geregeerd wordt door onze Here Jezus Christus – ook de kracht van vernieling en onrecht. In feite zien we achter al deze verschrikkelijke ontwikkelingen de intensieve strijd van Satan tegen Gods raad dat Hij eens hemel en aarde nieuw zal maken. Het is de tegenstand tegen God en Zijn Gezalfde (Psalm 2). Dat is het nieuws achter het nieuws. Maar al die oppositie en vijandschap wordt opgeroepen vanwege het evangelie, omdat het koninkrijk van God komt.
Laten we goed blijven zien op het allereerste paard, het witte paard. Wij zijn veilig in de handen van Hem die Gods plannen uitvoert. Alle volkeren zijn Zijn erfenis en de einde van de aarde zijn Zijn bezitting.