Psalm 113:3


Wat is het belangrijk en goed dat wij de Naam van de Here groot maken door onze daden, woorden en zelfs door onze gedachten. Dat kunnen we ook doen met de psalmen. Bijvoorbeeld met Psalm 113, want dat is een lofpsalm. Kijk maar hoe die begint - Prijst, halleluja, prijst de Heer!

 

Met deze psalm leren we zelfs wie, waar, hoe vaak en waarom de Naam van God geprezen moet worden. Dat kun je ook lezen in de Bijbel - Psalm 103 vers 1-6.

 

Door wie? Door al zijn knechten (vs. 1).

Hoe? Door zijn Naam te prijzen (vs. 2a).

Hoe vaak? Voortdurend - nu, en tot in eeuwigheid (vs. 2b).

Waar? Overal - van waar de zon opgaat tot waar zij ondergaat (vs. 3a).

Waarom? Om zijn grootheid; Hij is hoog verheven boven alle volken. Zijn heerlijkheid is boven de hemelen (vs. 4).

Omdat Hij met niemand te vergelijken is. Niemand is als de Here, onze God, die zeer hoog woont (vs. 5).

Omdat Hij alles ziet en weet. Er is niets in de hemel en de aarde dat Hij niet ziet (vs. 6).

 

Dan denk je misschien - wat is God groot en ver weg. We leren uit deze psalm dat God groot is. Hij woont ver weg, in de hemel. Tóch ziet Hij alles wat hier op de aarde gebeurt.

 

En nu zijn we gekomen bij vers drie van de Psalm van de week. God is in de hemel, maar tegelijk is Hij heel dichtbij. Zijn kinderen die het moeilijk hebben (wie onderligt in stof en slijk) weten daarvan. Hij trekt ze omhoog uit hun moeiten en maakt ze gelijk aan de edelen (dat zijn de mensen met een hoge positie). Ook de vrouwen die geen kinderen kunnen krijgen maakt Hij blij door ze kinderen te geven.

Vrouwen in Israël die geen kinderen konden krijgen waren een schande en waren vaak bespot door anderen. Denk maar aan het verhaal van Hanna, de vrouw van Elkana. Elkana had ook een andere vrouw, Peninna. Zij maakte het leven van Hanna heel erg moeilijk, omdat Hanna geen kinderen kon krijgen. Later werd Hanna toch de moeder van Samuël.

 

Het is belangrijk om naar de hele psalm te kijken om het laatste vers te kunnen begrijpen. Dan is het ook duidelijk dat dit een lofpsalm is. Prijst Hem, de Heer, met lof-gezangen. Zo begint Psalm 113 en zo eindigt Psalm 113.

 

Doe je best om vers 3 te leren dan kun jij daarmee de Naam van God loven en prijzen!