Psalm 111:6


Mensen die goed kunnen leren, gaan naar een universiteit. Of naar een hogeschool. Daar leren zij vaak heel goede dingen. Later kunnen ze leiding geven bij het maken van allerlei mooie gebouwen. In de bedrijven waar zij werken, kunnen ze de zaken goed overzien. Zij kunnen zeggen: 'jij moet dit doen, en jij dat'. Zij kunnen uitleggen wat de juiste aanpak is om bepaalde dingen voor elkaar te krijgen.

Mensen die veel hebben geleerd, kunnen zich goed redden in de wereld. Zij hebben een goed salaris. En ze hebben veel geld.

Maar heel vaak zijn ze niet wijs. Ze hebben namelijk niet de wijsheid die Psalm 111 bedoelt:

''t Begin van ware wijsheid is

- zo leert ons Gods getuigenis -

de HERE als uw God te vrezen.

Wie hiernaar leeft, hij heeft verstand'

Mensen zijn pas echt verstandig als ze met God leven!

 

Psalm 111 is een opvallende psalm.

Weet je waarom?

De dichter van die psalm gaat naar de kerk. Kijk maar in het eerste vers van de onberijmde psalm :

'Halleluja. Ik zal de HERE van ganser harte loven,

in de kring der oprechten en in de vergadering'.

De psalmschrijver voegt zich bij de mensen die in alles op God vertrouwen. Bij de echte gelovigen dus. Bij de ware gelovigen, zeggen we dan in de kerk. Daarbij denken we vaak aan Zondag 7 van de Heidelbergse Catechismus. Lees maar eens wat daar staat. In dat stukje van de Catechismus kun je leren wat geloven nu precies is.

Zeker weten en vast vertrouwen: daar is de psalmdichter blijkbaar vol van.

 

Mensen die niet bij God horen hebben geen idee wat de Heer van hemel en aarde aan het doen is. Zij begrijpen niet waar het met de wereld naar toe gaat.

Maar de mensen die in de kerk zitten weten daar wel iets van. In artikel 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis staat: 'Wij geloven dat deze Heilige Schrift de wil van God volkomen bevat en voldoende leert al wat de mens moet geloven om behouden te worden'. Dat betekent: wie bij God in de hemel wil wonen, moet de Bijbel kennen en geloven dat dat Boek waar is.

Er is dus een groot verschil tussen gelovigen en mensen die God niet kennen!

 

Mensen zijn pas echt verstandig als zij met God leven.

Je wordt wijs als je in de Bijbel leest.