Psalm 147:1


Als je blij bent dan ga je vaak zingen. Psalm 147 is een psalm die je kunt zingen als je blij bent. Mooier nog, het is een lofpsalm. Met het zingen van deze psalm geef je God de eer. Daarom zijn wij hier op deze aarde - om God de eer te geven. Dat kun je doen met je daden, woorden en gedachten.

Psalm 147 geeft God de eer omdat het leven zo goed is als je God de lof toezingt. Als je moeiten hebt of verdriet, dan denk je misschien dat het leven helemaal niet zo goed is. Dan heb je misschien helemaal geen zin om te zingen.

Voor God zijn de geestelijke dingen, je geloof en je leven met God veel belangrijker dan materiële dingen, de tastbare dingen die wij hier op aarde hebben.

Dan is het vertrouwen op God erg belangrijk. Wij kunnen het hier op aarde moeilijk hebben, maar de Here belooft dat, als wij op hem blijven vertrouwen, Hij voor ons zal zorgen.

Het is God die het zal bewerken dat het goed gaat met zijn kinderen. De Here zorgt voor herstel. In het Oude Testament gebeurde dit. Denk maar aan Jeruzalem, de tempel was verwoest en de Israëlieten waren in ballingschap. Toen heeft de Here gezorgd dat de stad werd herbouwd en dat de Israëlieten konden terugkeren. En God gaat door met de bouw van zijn Stad, de Kerk. Hij zal doorgaan met bouwen totdat al zijn kinderen samen zijn in de Stad. Wat een genade, wat een liefde van onze Vader in de Hemel!

En als je zo naar het leven kijkt - hoe rijk wij zijn op geestelijk gebied, hoe trouw de Here God is in zijn zorg voor ons - dan kun je zingen: Loof de Here, goed is het leven als 's Heren lof wordt aangeheven.