Psalm 146:1


Vertrouw niet op mensen, zegt de dichter van deze psalm. Zelfs als zij heel belangrijk zijn, stellen ze je nog vaak teleur. Bovendien: ieder mens sterft op een door God bepaald moment; en dan houdt het, hier op aarde, helemaal op.

 

Je moet op God vertrouwen!

Hij is de Schepper van hemel en aarde. En Hij houdt zijn schepping nog altijd in stand. Hij is trouw, altijd en overal.

 

En - heel belangrijk - Hij is een helper in de praktijk van elke dag. Voor mensen de onderdrukt worden. Voor mensen die honger lijden. Voor gevangenen. Voor mensen die een geestelijke of lichamelijke beperking hebben. Voor vluchtelingen uit andere landen die een plek in ons land krijgen.

Voor medelanders. En ook voor mensen die, hier op aarde, helemaal geen familie meer hebben.

 

In vers 9 van de onberijmde psalm staat: 'de weg der goddelozen maakt Hij krom'. Dat wil zeggen: de Here zorgt dat hun weg afbuigt. Mensen die hier op aarde zonder God leven, zullen de hemel nooit binnentreden. Hun weg maakt een bocht - naar de hel.

In vers 10 lezen we: 'De HERE is Koning voor eeuwig.

Uw God, o Sion, is van geslacht tot geslacht. Halleluja'.

 

Wat betekent Sion eigenlijk?

* een heuvel ten zuiden van Jeruzalem

* een breder gebied; de tempel en het paleis van Sion worden het centrum van Sion

* de hele stad Jeruzalem

* de (vrouwelijke) inwoners van Jeruzalem en ook van heel Israël worden soms 'dochters van Sion' genoemd.

De dichter wil maar zeggen: de macht van God is altijd en overal te zien!

 

Halleluja - dat betekent: looft God! Als Hij alle macht in hemel en aarde ontvangt, wordt de wereld een en al geluk en vrede. Daar kun je heel enthousiast van worden. Zeg maar gerust: Geestdriftig, gedreven door de Geest.

 

De Here houdt steeds overzicht. Hij ziet onmiddellijk waar geleden wordt en waar hulp nodig is.

De Here geeft zijn volk een veilige woning. De kerk gaat nooit ten onder.

De Here geeft voedsel, zodat zijn volk voldoende energie heeft om Hem te dienen.

 

De hemelse God heeft geen hulp van een andere helper nodig. Dat helpen kan Hij Zelf wel af.

Betere hulp dan die van Hem kan niemand bieden!

 

Vergeet je dat vaak? Bedenk dan dat je veel belangrijker bent dan heel veel mussen!

De mussen van Mattheüs 10:30 en 31 bedoel ik: '... de haren van uw hoofd zijn ook alle geteld. Weest dan niet bevreesd: gij gaat vele mussen te boven'.

Jij bent een parel in Gods hand!