Gezang 30:5


Dit gezang begint met twee moeilijke regels. In deze twee regels staat hetzelfde als wat in de Apostolische Geloofsbelijdenis staat. Daar staat het zo: '... en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden'.

 

Christus zal als een rechter het laatste vierschaar spannen. Vierschaar is een oud woord voor een rechtbank. Er zal dus een rechtszaak komen waarin alle mensen geoordeeld zullen worden. Dan zal gezegd worden wie voor altijd met God mag leven in de hemel en wie naar de hel zal gaan. Dit noemen wij ook wel het Laatste Oordeel.

 

Vraag jij je nu af of jij dan te horen zult krijgen dat jij voor altijd met de HERE in de hemel mag leven? Het antwoord vind je verder in dit gezang. Daar zingen wij dat we gekocht zijn met het bloed van Christus. Hij zal dan zeggen dat wij bij Hem horen. Wij zijn zijn erfenis. Een erfenis is iets wat je krijgt van iemand die overleden is. Soms is er door de persoon die overleden is een testament gemaakt. Daarin zegt hij of zij wat er aan iemand door hem of haar geschonken wordt.

 

Zo heeft God ook een testament gemaakt. Niet dat God ooit zal sterven. In dit testament staat dat Christus ons heeft gekregen omdat Hij voor ons gestorven is. Hierdoor kunnen jij en ik zeker weten dat wij straks voor altijd met God mogen leven in de hemel. Maar het mooie is dat wij nu ook al met Hem mogen leven. Wij zijn nu al de erfenis van Christus. Fijn, hè!

 

Hoeven wij hier dan niets voor te doen? Nee! God vraagt alleen van ons om dit te geloven. En dat wij ons best zullen doen om te leven zoals Hij dat van ons vraagt. Maar hiermee kunnen wij niets verdienen.

Met dit gezang vragen wij ook of de HERE ervoor wil zorgen dat wij altijd zullen blijven geloven. Dit wordt bedoeld als er gezegd wordt: 'Laat ons in gene nood uw bijstand ooit ontberen' en 'blijf ons, uw erfenis, door uwe macht bewaren'. Dit vragen wij als het goed met ons gaat. Maar ook als er moeilijke momenten zijn. Totdat Hij ons op de Jongste Dag, wanneer Christus terugkomt, voor de troon van de HERE zal brengen.

 

Kijk jij ook naar die dag uit? Dat alles volmaakt zal zijn? Dan zullen wij altijd bij de HERE zijn. Dan zullen wij altijd blij zijn.