Psalm 131:3


De psalm die we vandaag leren is geschreven door iemand die heel bescheiden is. Het is David. David is niet zo trots op alle dingen die hij heeft gedaan.

 

David is geen rustige man. Lees Psalm 131 maar eens in de Bijbel. Daar staat: Immers heb ik mijn ziel tot rust en stilte gebracht'. Hij heeft er dus moeite voor moeten doen om stil te worden.

David heeft geen gemakkelijk leven.

Maar hij gaat naar de Here toe. Net zoals een klein kind naar zijn moeder toe gaat. Bij de Here is het veilig. Bij Hem kan je niks gebeuren!

Waarom is het bij de Here veilig? Het is niet zo dat je dat vanzelf gaat geloven, als je 't maar vaak genoeg zegt. Want David zingt over Gods raad. Die uitdrukking heeft te maken met het heilsplan van God.

De Here heeft een plan met het leven van David.

 

Hij heeft ook een plan met ons leven. Dat is een reddingsplan. De Here wil door hem uitgekozen kinderen eeuwigdurend geluk geven. En Hij weet precies hoe Hij dat moet doen. De Here weet precies op welke manier Hij ons geluk kan geven dat nooit ophoudt. De Here heeft het besluit genomen om ons te redden. Dat besluit verandert nooit.

 

Word je, als je aan God denkt, meteen helemaal rustig? Word je heel kalm als je aan de kerk denkt?

Je weet het antwoord vast wel. Meestal is dat niet zo.

Maar als je Psalm 131 zingt, ga je jezelf trainen. Je oefent jezelf erin om heel je leven in Gods handen te leggen. Je leert te zeggen: wat U doet is altijd goed. En je begrijpt wel: deze oefening is véél belangrijker dan bijvoorbeeld de voetbaltraining!

 

Met die oefening bereid je je niet voor op een rustig leven op aarde.

Nee, je wordt door de Here klaargemaakt om uiteindelijk bij Hem te komen wonen, in de hemel.

 

Als je deze psalm zingt, ga je leren: als gelovige kinderen van God hier op aarde sterven, is het niet met hen afgelopen. In de hemel leven zij verder. En daar is het leven heel mooi!

Als je met de Here blijft leven, zal dat met jou precies zo gaan.

Blijf dus maar in training!