Psalm 130:4


Psalm 130 is gemaakt door iemand die in een ellendige situatie zat. Dit kan zijn omdat Israël onderdrukt werd of omdat de dichter zelf in moeilijke omstandigheden zat.

 

De dichter doet dan wat het beste is om te doen. Hij roept tot de Here. Want Hij kan alleen echt helpen. Daarom roept hij in vers 4 Israël op om op de Here te hopen. Want er zal dan verlossing komen. Wat is de reden voor de Here om Israël te verlossen? Omdat het volk zo goed leeft en doet wat de Here vraagt? Nee! De reden is dat Gods goedheid zeer groot is. De Here wil de zonden vergeven. Als de Here de zonden van zijn kinderen in rekening brengt, zullen ze voor altijd verloren gaan. Houdt dit in dat God zonden maar door de vingers ziet? Nee! Daarvoor heeft Hij Jezus Christus op aarde gestuurd. Hij heeft voor onze zonden betaald. Dat zullen we binnenkort weer herdenken op Goede Vrijdag. Op deze manier heeft Hij Israël van al zijn ongerechtigheden verlost.

 

Houdt dit in dat wij dan maar kunnen zondigen omdat God toch wel wil vergeven? Nee! Lees hiervoor Romeinen 6 maar eens. Hier staat dat Christus ons wel met God verzoend heeft, maar ons ook een nieuw leven heeft geschonken. Dit betekent dat wij gaan leven zoals God het van ons vraagt. Nog niet volmaakt. Wij blijven zondig. Maar de Here heeft ons zijn Heilige Geest gestuurd. Die wil in ons wonen zodat wij weer als kinderen van de Here beginnen te leven.

 

Hoe werkt de Heilige Geest dan? Allereerst helpt Hij ons om te begrijpen wat de Here in de Bijbel tegen ons wil zeggen. Verder is het hierbij ook belangrijk om te bidden tot de Here. Hij wil dat wij Hem om hulp vragen. Je mag er dan ook zeker van zijn dat de Here je gaat helpen. In Psalm 130:4 staat dan ook in de derde regel dat Hij luistert naar onze gebeden.

 

Vertrouw jij nu zo op de Here? Geloof je echt dat Hij je wil helpen? Ook al heb je het zelf helemaal niet verdiend? Lees maar veel in de Bijbel om zo de Here steeds beter te leren kennen. Zodat je gaat zien dat Hij van je houdt en jou je zonden wil vergeven. En dat Hij je wil helpen als je het moeilijk hebt. Bidt daarom ook elke dag of Hij je wil helpen zijn Woord steeds beter te leren begrijpen. Dan ga je steeds beter zien hoe goed de Here voor je is. Dan ga je steeds meer van Hem houden. Dan ga je er steeds sterker naar verlangen om te doen wat Hij wil.