Psalm 128:3


Als wij leven zoals de Here God dat van ons vraagt dan mogen we de zegen van God verwachten. Dat betekent dat het goed zal gaan met ons en dat wij gelukkig zullen zijn.

 

Maar hoe weet je nou hoe je moet leven? Wat vraagt de Here van je? Dat kun je allemaal lezen in de Bijbel! Maar toch is het niet zo dat de Bijbel overal een duidelijk antwoord op geeft. Daarom is het zo belangrijk dat je steeds bezig bent met het begrijpen van Gods Woord. Dat gebeurt thuis, op de Bijbelschool en in de kerk. En dit moet je altijd gepaard laten gaan met gebed! Je moet bidden om de Heilige Geest. Die kan je helpen om Gods Woord beter te begrijpen. Dan weet je ook beter wat de wil van God is. Dan zal God je zegenen en zal het goed met je gaan.

 

Nu moeten we naar dat woordje 'gelukkig' kijken. Want we weten allemaal wel dat kinderen van de Here het moeilijk kunnen hebben. Je kunt ernstig ziek worden. Misschien wordt je wel gepest op school. Thuis kunnen er problemen zijn. Is de Here er dan wel? En hoe zit dat dan met de zegen van de Here en gelukkig zijn? De Bijbel leert ons dat de Here God altijd bij je is. Wat Hij belooft dat doet Hij altijd. Denk dan maar aan de vele beloftes die Hij geeft - Hij wil al je zonden vergeven, je mag later bij Hem in de hemel wonen, Hij zal je kracht geven om alle moeiten te dragen. Ja, dit mag je allemaal geloven en dit mag je allemaal van Hem vragen als je gaat bidden. Dit noemen we geestelijke zegening en dat maakt je veel gelukkiger dan alle geld en speelgoed in de hele wereld!

 

Nu kun je vers 3 van Psalm 128 ook begrijpen. Dat gaat over Gods zegen die met je mee zal gaan. Vanuit Gods woning (Sion) zal Hij je zegenen. Dan zal het goed met je gaan. Met jou en met de volgende geslachten. Want God blijft trouw aan zijn kinderen. Moeiten en problemen zullen er altijd zijn op deze aarde. Maar als kind van God mag je daaroverheen kijken. Want Gods beloften zijn voor jou. Dat geeft vreugde (rust) in je hart en wat ben je dan gelukkig!