Psalm 121:4


Deze week is Psalm 121:4 aan de beurt.

 

De psalm begint in de eerste zin meteen met een moeilijk woord: 'gadeslaan'. Dit woord betekent zoiets als: goed in de gaten houden. Zoals een herder zijn schapen in de gaten houdt en over ze waakt. Als je vers 1 t/m 3 leest komt dit heel duidelijk naar voren. De Here waakt over ons als een herder of als een wachter. Een wachter hield in de gaten of er ook vijanden kwamen. Dan kon Israël op tijd gewaarschuwd worden en zich verdedigen.

 

Zo houdt de Here ons dus ook in de gaten. De Here zorgt voor ons, in alles wat wij doen. Betekent dit dat alles je maar meezit in het leven? Dat de Here ervoor zorgt dat ons geen erge dingen overkomen? Nee! In de psalm staat dat Hij het kwade goed maakt. Dat betekent dus niet dat jou geen erge dingen zullen overkomen. Maar dat de Here ervoor zorgt dat Hij jou altijd bewaart, wat jou ook overkomt. Het woord 'wedervaren' in de psalm betekent hetzelfde als 'overkomen'.

 

Je kunt het vergelijken met een tocht door de bergen. Dat is vaak geen makkelijke reis. Een gids zorgt er dan vaak voor dat je weer veilig aankomt op de eind-bestemming. Zo zorgt de Here dat jij in dit leven ook op je eindbestemming komt.

 

Maar nu vraag je je vast af, hoe God dan een Gids voor ons is? Wij kunnen Hem nu toch niet zien en horen? Dat klopt, je kunt de Here niet in het echt zien of horen. Toch kun je Hem volgen als Gids. Hij heeft ons namelijk zijn Woord (de Bijbel) gegeven. Als je de Bijbel goed leest, kun je te weten komen wat God wil en welke weg wij moeten gaan. Op die manier is Hij toch een Gids voor ons.

 

De Bijbel is geen makkelijk boek. Toch moet je proberen de Bijbel zo goed mogelijk te begrijpen. Je krijgt hier van God ook weer hulp bij. Door Christus geeft Hij jou de Heilige Geest. De Heilige Geest zorgt ervoor dat je gaat begrijpen wat de Here in de Bijbel zegt. Zodat jij weet wat je moet doen.

 

Hoe weet ik zeker dat de Here mij ook echt gaat helpen? Dat mag je zeker weten omdat Hij dat aan jou beloofd heeft. Namelijk toen je gedoopt bent. In het Doopsformulier staat namelijk: 'Hij neemt ons tot zijn kinderen en erfgenamen aan en zal ons daarom van al het goede voorzien en al het kwade van ons weren of voor ons doen meewerken ten goede". Je bent kind van Hem, dus daarom mag je er zeker van zijn.

 

Kan de Here dit dan ook doen? Jazeker. In het eerste vers van deze psalm staat dat mijn hulp is van mijn Here die dit alles heeft geschapen. Deze machtige God die hemel en aarde gemaakt heeft, wil voor jou zorgen. Fijn hè! Dat jij zo'n machtige Vader hebt die voor jou wil zorgen!