Gezang 11


Deze week leren we een heel bekend gezang. Bijna ieder jaar zingen we het tijdens de Kerstdagen.

De woorden die je leert staan ook in Gods Woord. Kijk maar eens in Lucas 2. Zie je waar ze staan?

 

We zingen over vrede op aarde.

Misschien denk jij wel: zo vredig is het op deze aarde helemaal niet. En dat klopt. Als je de krant leest, of even naar de televisie kijkt, komen er allerlei rampen voorbij. Oorlogen. Aardbevingen. En nog heel veel andere dingen.

Maar juist in allerlei noodsituaties mogen en moeten we eer geven aan de God van het verbond!

 

In Lucas 2 lezen we dat 'Ere zij God' wordt gezongen door een leger. Een leger dat in de hemel aan het werk is.

Dat vind je misschien vreemd. Je kunt je er niets bij voorstellen. Maar toch is het zo.

En als je er eens goed bij nadenkt, is er in het Oude Testa-ment al sprake van. Lees maar eens mee in Psalm 148:

'Halleluja. Looft de Here in de hemel,

looft Hem in den hoge'.

Nu neem ik je nog even mee naar de intocht in Jeruzalem.

Daarover lezen we in Lucas 19. Jezus zit op het veulen van een ezel. De discipelen, en heel veel andere mensen, lopen voor Jezus uit.

En weet je wat zij zingen?

'Gezegend Hij, die komt,

de Koning, in de naam des Heren;

in de hemel vrede en ere in de hoogste hemelen'.

 

Als je dit weet, besef je ook: God maakt Zijn beloften waar! Wat Hij in het Oude Testament beloofd heeft, wordt werkelijkheid.

Daar zorgt God Zelf voor!