Psalm 28:1


David heeft het heel erg moeilijk, hij schreeuwt om hulp. Hij smeekt de HERE om hem niet te straffen samen met de goddelozen. De goddelozen: de schijnheiligen, de mensen die de HERE niet eren, maar Hem bespotten. David vraagt om hun bestraffing. In die vraag gaat het om de eer van God en niet om zijn gelijk. Wij zingen daarvan in vers 3. David vraagt om de bescherming van zijn leven. Als de HERE hem niet helpt en beschermt dan is hij niet beter af dan de goddelozen. Dan wordt hij ook een dode; hij kan niet echt leven, als God hem niet antwoordt. Als God zich van hem af blijft keren dan is het verbond met de HERE voor hem voorbij!

David roept en smeekt. Hij houdt het bidden vol totdat God hoort. De verhoring komt, dat zingen we in vers 4. Dit vers is een lofprijzing. David eert de HERE om Zijn werk, ook om de verhoring op het gebed.

 

God loven, dat hoort ook bij het bidden. Soms krijg je veel mooie dingen, zegeningen, van de HERE. Dan is het niet moeilijk om te loven en te danken. Maar God geeft soms ook moeilijke dingen. En toch kun je dan ook danken. Het klinkt wat ingewikkeld, maar je kunt loven en danken omdat je bidden kunt om Jezus' wil. Bidden om Gods hulp, en dan mag je zeker zijn dat Hij, op Zijn tijd, verhoren zal.

 

De HERE wil dat wij bij het bidden vast geloven dat Hij ons gebed zal verhoren (Jak. 1:6). Als we niet zó bidden dan hoeven we aan het einde van ons gebed ook geen 'amen' te zeggen. Amen: ik geloof dat God mijn gebed nog zekerder verhoort dan dat ik in mijn hart echt voel dat ik dit ook verlang van Hem (H.C. vr. en antw. 129). Hoe vaak denken wij: ... zal God mij verhoren? Zo te denken, dat is zonde, daar moeten we tegen vechten. De HERE wil dat we Hem vertrouwen op Zijn Woord. Hij zegt in de Bijbel van zichzelf dat Hij te vertrouwen is! En de Heilige Geest wil ons helpen met het bidden (Rom. 8:26). Vraag de HERE dan ook om die hulp.

 

Als wij bidden zoals de Here Jezus ons leert (Luc. 11:1-4), dan zal God horen en verhoren. Misschien anders dan wij bedenken, maar altijd goed! Hij weet wat wij nodig hebben om met ons hele leven altijd Hem te dienen. Gods eer, die is altijd en overal het doel van ons leven. Zo moeten we elke keer in vertrouwen naar de HERE gaan. Met lege handen, we hebben de HERE niets aan te bieden. We kunnen alleen maar vragen of de HERE ons al het nodige wil geven om te leven als Zijn kinderen en tot Zijn eer.