Gezang 7:1


Volgende maand is het weer kerstfeest. Wij denken dan aan het feit dat Jezus is geboren en wat dat voor ons betekent. Gezang 7 is een lied dat over kerstfeest gaat. Het lied is gezongen door Maria. Zij zong dit toen zij na een lange reis bij haar tante Elizabeth aankwam. Je kunt dit lied vinden in Lucas 1:46-55. Vraag jouw juf of jouw ouders maar wat er toen precies gebeurde.

 

Dit lied begint met de zin: Mijn ziel verheft Gods eer. Dit betekent dat Maria de HERE prijst. Net zoals jouw moeder tegen jou zegt dat jij iets goeds gedaan hebt. Bijvoorbeeld als jij je kamer netjes hebt opgeruimd of als je goed je best gedaan hebt op school.

 

Waarom prijst Maria de HERE? Dat zegt ze later in dit lied. Ze mag Hem namelijk haar Zaligmaker noemen. Zaligmaker is iemand die anderen van het verderf redt. Verderf betekent ondergang, dat je verloren gaat. Jezus redt ons van het oordeel van God. Wij hebben namelijk allemaal verdiend dat God ons zou veroordelen. Dat we gestraft zouden worden voor onze zonden. Jezus redt ons van het oordeel van God. Jezus Christus heeft ervoor gezorgd dat de gelovigen niet meer veroordeeld worden, maar kinderen van God mogen zijn. De HERE is hierin zijn belofte nagekomen. De belofte die Hij aan Abraham heeft gedaan.

 

En nu mag Maria de moeder zijn van Jezus. Maria was van lage staat. Dat betekent dat ze erg onbelangrijk was. Dat was eigenlijk best wel raar. Maria was eigenlijk een prinses. Ze was namelijk familie van koning David. Maar deze familie was niet meer de baas in Israƫl. Dat waren de Romeinen. Daarom was Maria nu ook niet meer belangrijk. Maar omdat zij uit de familie van David kwam, werd Jezus uit haar geboren. Want de HERE had aan David beloofd dat er iemand uit zijn familie geboren zou worden die mensen zalig zou maken.

Zo zien wij ook dat de HERE niet kijkt naar mensen die zichzelf belangrijk vinden. Van onszelf zijn wij niet belangrijk. De HERE wil mensen aannemen die zichzelf niet belangrijk vinden. Die zichzelf zondig vinden, en daarom alle hulp van de HERE verwachten. Die bidden of de HERE zijn of haar zonden wil vergeven om Jezus' wil. Want daarvoor is de Here Jezus op aarde gekomen. Dat onze zonden worden vergeven.

 

Op die manier moeten wij dus ook kerstfeest vieren. Dat wij dan herdenken dat Jezus op aarde is gekomen om voor onze zonden te betalen. En niet zoals andere mensen allemaal andere dingen bedenken. Zoals bijvoorbeeld de kerstman of andere dingen. Want dat heeft niets met het echte kerstfeest te maken.

 

Denk er dan ook maar aan dat de Here Jezus nog een keer gaat komen. Dan zal alles helemaal volmaakt worden. Dan zullen wij echt gelukkig zijn. Ga daarom nu ook maar de HERE dienen zoals Hij van jou vraagt.