Psalm 25:1


Ook deze psalm is van David. Boven de onberijmde psalm staat: Gebed om bescherming en vergeving. Hier bidt David om hulp. En met hem mogen ook wij zo bidden en zingen. We vragen de HERE om kracht en sterkte bij alle moeiten die er zijn: Gij zijt mijn God, op U vertrouw ik. Uw trouw en Uw bescherming schenkt U reeds van eeuwigheid.

 

Deze psalm biedt veel troost aan mensen die willen leven naar de wil van de HERE. Van onszelf zijn we vol zonde en willen graag onze eigen wegen gaan, maar de HERE straft mensen die niet trouw zijn. Als wij op de HERE vertrouwen, maakt Hij ons nooit beschaamd, want de HERE is trouw en doet altijd wat HIJ zegt. Toen je gedoopt bent, heeft Hij dat al beloofd.

 

Als je de eerste regel van dit psalmvers zingt: 'k Hef mijn ziel in vast vertrouwen tot U op... betekent dat dan ook dat je je hoop alleen op de HERE richt. Je verwacht alles van Hem. Je zoekt zijn leiding, je wilt de weg lopen die Hij je wijst. Wat kan dat moeilijk zijn voor je, als je nog jong bent. Er is zoveel moois om je heen en je zou alles wel willen wat die jongen of dat meisje in de straat ook heeft, of altijd mag doen. Zij gaan niet naar de kerk... zij willen graag zelf weten wat ze doen op zondag!

En toch... vraagt de HERE van jou en alle mensen, dat we op zondag Hem eren en prijzen. Hij heeft die dag apart gezet van alle dagen. Hij wil ons lied horen, Hij wil ons zien en leren om te luisteren naar zijn woord in de preek. Best weleens lastig, want je snapt lang niet alles van de preek. De HERE wil je hierbij helpen en daarvoor gaf Hij de Heilige Geest. Als je bidt tot de HERE, vraag dan maar of je Hem steeds beter mag leren kennen en liefhebben. Vraag maar, of de HERE je zondige, stoute dingen wil vergeven.

 

Psalm 25 is een gebed. In vers 6 (berijming) staat: God zal zelf je leidsman wezen, leren hoe je wandelen moet. Dan mag je uit de hand van de HERE voorspoed op je weg verwachten.